Hoppa till huvudinnehåll

Slakten av Arbetsförmedlingen

En borgerlig budget tillsammans med januariavtalet har lett till att Arbetsförmedlingen tvingats göra sig av med 3.295 anställda sedan 2016. Nu kan Proletären avslöja att en stor del av personalen som försvunnit jobbade mot personer med funktionsnedsättning.

Sedan 2016 har Arbetsförmedlingen tvingats banta ner personalstyrkan med 3.295 personer.
Proletären

Som en konsekvens av M:s och KD:s budget 2018 och januariavtalet från 2019 har Arbetsförmedlingen tvingats banta sin personalstyrka med 3.295 personer sedan 2016. Närmare en fjärdedel av alla anställda.

Men punkten som berör Arbetsförmedlingen i januariavtalet konstaterar: ”Insatser för personer med funktionsnedsättning berörs ej av denna omläggning.” Med andra ord får Arbetsförmedlingen inte skära i varken resurser eller personal som jobbar mot funktionshindrade personer.

Nu kan Proletären avslöja att det rakt motsatta har skett. Sedan 2016 har mer än hälften av all personal som jobbar mot funktionsnedsatta försvunnit från Arbetsförmedlingen. Nedan följer några exempel:

SUIS-konsulenter

Denna yrkesgrupp ska hjälpa, utreda och bedöma funktionsnedsattas väg in i arbetslivet (se artikel intill).

Sedan år 2019 har denna yrkeskategori gått från att bestå av 893 till 641 personer på Arbetsförmedlingen.

Socialkonsulenter

Denna yrkesgrupp ska jobba med personer med så kallad social funktionsnedsättning. Socialkonsulenternas arbete går bland annat ut på att jobba mot Sveriges anstalter för att hjälpa kriminella bort från brott mot en plats i arbetslivet.

Sedan 2019 har denna yrkeskategori bantats från 187 till 43 personer på Arbetsförmedlingen.

Utöver dessa två kategorier ses följande personalutveckling i statistiken som Proletären tagit del av:

  • Antalet psykologer har sjunkit från 310 till 154 stycken.
  • Arbetsterapeuterna har sjunkit från 260 till 184.
  • Personal med stödfunktioner mot syn, hörsel och döva har sjunkit från 70 till 57.

Arbetsförmedlingen halverar stödet till funktionsnedsatta

Så började slakten av Arbetsförmedlingen

I december 2018 röstades den så kallade servettskissen från M och KD igenom. I och med detta valde den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen att styra landet på en borgerlig budget, som hade stöd från SD.

Budgetanslaget till Arbetsförmedlingen 2019/2020 sänktes med en summa som motsvarade cirka 4.000 anställa på myndigheten.

Eftersom budgeten röstades igenom i mitten på december 2018 hade Arbetsförmedlingen bara två veckor på sig att ställa om sin organisation till det nya anslaget. Lägger man här till att den svenska arbetsmarknaden kräver förhandlingar mellan arbetsgivare och fack vid uppsägningar så ledde M+KD-budgeten till att Arbetsförmedlingen ”blödde 50 miljoner i veckan” under tiden då förhandlingar var igång, enligt en av Proletärens källor.

Januariavtalet

Den 11 januari 2019 slöt Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet en överenskommelse som kom att bli känd som januariavtalet. Punkt 18 i avtalet har rubriken Arbetsförmedlingen reformeras i grunden.

Enligt denna ska Arbetsförmedlingen bli en administrativ kontrollmyndighet som granskar landets privata arbetsförmedlare som levererar tjänster via systemet Krom (Kundval rusta och matcha). Ersättningarna till de privata aktörerna finansieras via Arbetsförmedlingens anslag från staten.

Punkt 18 i januariavtalet understryker dock att omställningen inte får påverka landets funktionsnedsatta.

Sammanfogandet av rehabilitering och övrig verksamhet

Den 1 juli 2019 slog Arbetsförmedlingen ihop avdelningen Rehabilitering till arbete (där yrkeskategorierna som jobbar mot funktionsnedsatta är anställda) med övrig verksamhet i myndigheten.

I och med detta blev statens anslag för personer med funktionshinder i praktiken inte längre skräddarsytt för sitt syfte. Pengarna hamnade i en central budget som ledningen för Arbetsförmedlingen ansvarar för.

Övrig personal

Totalt har arbetsstyrkan inom Arbetsförmedlingens kärnverksamhet gått från 9.828 till 6.752 personer. Detta är en minskning med 31 procent av personalen som tidigare jobbade på antingen kundtjänst eller på lokala kontor runtom i landet.

Något som är slående i detta sammanhang är att Arbetsförmedlingen gjort sig av med en större andel personal som jobbar mot funktionsnedsatta än i övrigt, sett till den procentuella minskningen.

Andelen personer som jobbar inom administration (IT, HR, ekonomi, kommunikation, inköp och upphandling) har ökat under samma period. År 2016 utgjorde dessa tjänster 17,9 procent av den totala personalstyrkan på Arbetsförmedlingen. I dagsläget jobbar 26,4 procent inom de så kallade stödfunktionerna. I rena siffror är det en ökning med cirka 300 personer.