Hoppa till huvudinnehåll

”Unik” ökning av dödligt skjutvapenvåld i Sverige

Bara Kroatien har högre nivåer av dödligt skjutvapenvåld än Sverige, i Brås jämförelse med europeiska länder.


Sverige ligger i topp i Europa sett till dödligt skjutvapenvåld. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, som släpptes förra veckan – och bara sedan dess har tre personer, en man i Hjällbo, Göteborg, och två män i Husby respektive Hjulsta i Stockholm, skjutit till döds.

Bara Kroatien hade en högre nivå av dödligt skjutvapenvåld än Sverige åren 2014-2017. Medan det dödliga våldet, inklusive det dödliga skjutvapenvåldet, minskat runt om i Europa, har det skett en ökning i Sverige från och med 2013.

Ökningen av just skjutvapenvåld i Sverige beskrivs i rapporten som ”unik” i Europa. Vad gäller dödligt våld med kniv ligger Sverige i samma nivå som andra europeiska länder. Och vad gäller dödligt våld i allmänhet ligger Sverige på lägre nivåer än andra länder.

Det är oklart varför det dödliga skjutvapenvåldet ökar i just Sverige. De omständigheter som förklarar trender i dödligt våld finns också i andra europeiska länder utan att ge samma ökning i dödskjutningar. Illegal drogförsäljning och tillgång till vapen är lika stora eller större problem i flera andra länder. Klassklyftorna växer i länder utan att det dödliga våldet ökar.

Såväl Tyskland som Frankrike har haft en liknande migration som Sverige, utan att det gett samma ökning i dödligt våld. Inte heller har tidigare migrationsvågor gett ökat dödligt våld. Däremot påpekas i rapporten att skillnader i integrationen i Sverige då och nu kan vara en faktor.

Varken individuella eller samhälleliga faktorer kan ge en heltäckande förklaring till ökningen. Ökningen kan istället bero på så kallade ”smittoeffekter”, en negativ spiral eller inflation i våldsanvändning, där det inom kriminella miljöer krävs mer och grövre våld för att upprätthålla positioner.