Hoppa till huvudinnehåll
Av
Kvinnopolitisk sekreterare

Krönika: Våldet mot kvinnor ökar – insatser för skydd behövs

Internationella dagen mot våld mot kvinnor är under den pågående pandemin extra viktig att uppmärksamma.


Den 25 november 1960 mördades systrarna Mirabal på en enslig bergsväg. Minerva, Patria och Maria Teresa hade besökt sina fängslade män. De redan döda kvinnorna och deras chaufför placerades i bilen som knuffades ut över bergskanten. Det skulle se ut som en olycka.

Nyheten om deras död spreds och den allmänna uppfattningen i Dominikanska republiken är att mordet beordrats av general Rafael Trujillo. Minerva hade avvisat generalens inviter. Hon och hela hennes familj straffades. Systrarna Mirabal var aktiva i motståndskampen mot militärdiktaturen Trujillo.

Internationella dagen mot våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling 1999 under ledning av Dominikanska republiken. Datumet, den 25 november, sattes för att minnas systrarna Mirabal och deras kamp för rättvisa.

Den 25 november ska också vara en påminnelse om deklarationen om avskaffande av allt våld mot kvinnor, som antogs av FN 1993. Deklarationen anger tre kategorier: Våld som begås av staten, till exempel sådant våld som begås mot kvinnor i förvar eller som ett led i krigföring; våld som begås i samhället, allt från våldtäkt och människohandel till ofredande på arbetsplatsen; och våld inom familjen och i hemmet, incest och selektiva aborter inräknat.

Resolutionen som instiftade dagen slog fast att våld mot kvinnor hindrar dem att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening.  

Förra året påbörjade FN ett arbete som löper över två år. Under parollen ”Generation Equality Stands Against Rape”, sa generalsekreterare Antonio Guterres i ett uttalande:

”Sexuellt våld mot kvinnor är förankrat i århundraden med manlig dominans. Låt oss komma ihåg att den ojämställdhet mellan könen som ligger bakom våldtäktskultur är en fråga om makt.”

Kvinnans ställning i samhällelig mening globalt visar stora olikheter. Det har ekonomiska, historiska och politiska orsaker. Men det finns en gemensam nämnare och det är patriarkala strukturer. Den könsmässiga överordning som yttrar sig i manliga privilegier och den underordning som kvinnor förpassas till.

För många kvinnor är hemmet en farlig plats. Där sker de flesta övergrepp på kvinnor, inte sällan med dödlig utgång. Det var känt redan före coronaviruset spreds över världen.

När pandemin bröt ut visade rapporter en alarmerande ökning av våld mot kvinnor. FN skriver att våldet mot kvinnor ökat med 30 procent. Det föranledde generalsekreterare Guterres att uppmana världens regeringar att göra skydd av kvinnor till en central del av insatserna under pandemin.   

I Frankrike har regeringen initierat ett kodord, ”mask 19”, som kvinnor som behöver hjälp kan förmedla till personal på apotek eller i mataffären. En fyndig åtgärd som lätt kan införas även i Sverige. Dessutom måste kravet på den svenska regeringen vara att öka resurserna till kvinnojourerna.