Hoppa till huvudinnehåll

Bussförarna sa ifrån mot säkerhetsbrister

Efter förarnas påtryckningar har SL i Stockholm gått med på att vidta åtgärder för bussförarnas säkerhet.

Säkerheten ombord på bussarna har inte haft hög prioritet för SL som rivit ned bussförarnas avspärrningar.
Ad Meskens

Trots coronapandemin och myndigheternas uppmaning att hålla avstånd utsattes SL:s bussförare i Stockholm dagligen för risker, genom närkontakt till passagerare. Efter påtryckningar från förarna vidtog SL till slut åtgärder.

I kollektivtrafiken är både bussförare och passagerare i riskzonen för att smittas. I depåerna har många förare jobbat trots sjukdomssymptom, för att inte förlora inkomst på grund av karensdagen. Efter ökad sjukfrånvaro och oro bland förarna spred sig och krav på säkerheten började ställas.

Säkerheten för personalen har varit långt ifrån självklar, varken för SL, beslutsfattarna eller bolagen. Till slut kom åtgärderna. 

Karensdagen försvann tillfälligt och sjuka förare kunde nu stanna hemma utan att förlora inkomst vid sjukdom. Handsprit beställdes och sjuka förare uppmanades att stanna hemma. 

Beslut om att stänga framdörrarna och skippa kontrollen av biljetter drog dock ut på tiden. Irriterade och oroliga förare kunde till slut inte negligeras. Beslut fattades om att stänga framdörrarna och släppa på passagerare i de bakre dörrarna.

– Vi vann den kampen, men ska det verkligen behöva gå så långt? säger en förare som vill vara anonym till Proletären.

Förarna var dock inte nöjda och oron för säkerheten fortsatte. Nästa krav på åtgärd var att skärma av runt förarplatsen för att undvika all närkontakt med passagerare för att undvika smittrisker. 

Även här bromsade SL och menade att framdörrarna är en utrymningsväg som inte får spärras av. Det fick många förare att agera själva och spärra av med hushållspapper. Då agerade SL och bolagen, dock inte på att genomföra säkerhetsåtgärder – de stoppade bussarna och rev ned avskärmningarna!

Flera förare rapporterade att Keolis trafikledning kollade bussarna vid Slussen och rev ned alla egna avspärrningar som bussförarna hade gjort för att skydda sin hälsa och arbetsmiljö. Avspärrningarna gjordes med hushållspapper eller motsvarande som hade kunnat rivas ned utan vidare vid nödläge. Ändå menade SL och bolagen att det var en säkerhetsrisk då framdörrarna är en utrymningsväg.

”Vi får inte reta upp SL, för då kanske SL öppnar framdörrarna igen, det är förbjudet att spärra av förarhytten”, var en av de högsta chefernas budskap, i en av Keolis depåer.

Att riva ned förarnas egna avspärrningar fick motsatt effekt. I buss efter buss agerade förare på egen hand med pappersavspärrningar. Några tog bort de främre sätena i bussen för att skydda sig mot smittspridning.

Irritationen över att förarnas säkerhet inte togs på allvar ökade. Det tog sedan inte många timmar innan SL meddelade att det var okej för bussbolagen att spärra av förardelen.

För många bussförare var detta en lättnad. Samtidigt är förarna också frustrerade över att SL och bussbolagen inte tagit smittspridningen på allvar. Istället blev det bussförarnas agerande som säkrade arbetsmiljön.

– Att skydda förarna borde vara en självklarhet, det borde ha åtgärdats på en gång, säger den anonyme bussföraren.