Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: Det sjätte massutdöendet pågår inför våra ögon

En miljon arter är så hotade att de riskerar att utrotas inom de närmaste årtiondena.

Snickarmyror bär iväg ett dött bi. Världens bin hotas just nu av utrotning. Även vi människor drabbas när bina försvinner.
Sripathiharsha

Den förlust av biologisk mångfald som forskarna varnar för kallas för det sjätte massutdöendet. Enligt IPBES, FN:s expertpanel för biologisk mångfald, är 75 procent av jordens landyta tydligt påverkad av mänsklig aktivitet och en miljon arter är så hotade att de riskerar att utrotas inom de närmaste årtiondena.

Det femte massutdöendet, då dinosaurierna dog ut, orsakades av ett gigantiskt meteoritnedslag för 55 miljoner år sedan.

Det fjärde kända massutdöendet av arter på land och i havet ägde rum för 250 miljoner år sedan. Det orsakades av enorma vulkanutbrott i Sibirien, som släppte ut mängder med gaser, bland annat koldioxid, svavel och klor.

När koldioxidhalten ökade kraftigt steg temperaturen och haven blev så sura att skaldjuren inte längre kunde bilda skal. När haven dessutom blev varmare saktade havsströmmarna ner och gjorde haven syrefattiga.

Sedan 1970 har populationerna av insekter och vilda ryggradsdjur, som kräldjur, groddjur, däggdjur, fåglar och fiskar, minskat med 70 procent.

Vi är nu på väg mot samma situation som vid det fjärde massutdöendet, men orsaken är nu den kapitalistiska exploateringen av naturen. 

Stoppar vi inte användningen av fossila bränslen och det förödande skogs- och jordbruket riskerar temperaturen att stiga med fem-sex grader till 2100. Men inte nog med det.

Hotet mot den biologiska mångfalden förstärks av att mängder med gifter släpps ut i naturen och i atmosfären, och av att utrymmet för de vilda, obrukade naturmiljöerna, som är livsmiljö för alla vilda djur och växter, minskas.

Sedan 1970 har populationerna av insekter och vilda ryggradsdjur, som kräldjur, groddjur, däggdjur, fåglar och fiskar, minskat med 70 procent. 25 procent av alla däggdjursarter och 20 procent av alla fisk- och reptilarter är utrotningshotade.

Ska de kunna räddas måste vi skapa nya stora naturreservat, hopbundna av korridorer, så att olika arter kan förflytta sig mellan områdena. Vi måste också stoppa all användning av fossila bränslen, börja producera hållbara varor utan att släppa ut gifter, införa ett hållbart och giftfritt jord- och skogsbruk och bygga samhällen med mindre behov av transporter.

Visst är det möjligt! Men då måste vi bli fler som engagerar oss i klimat- och miljörörelsen, för freden och ett rättvist och solidariskt samhälle.