Hoppa till huvudinnehåll
Av
Volvoarbetare

Ledarkrönika: Rosenbad bara lyder

Till och med Carl Bildt är trotsigare än Löfven när det kommer till Trumps politik mot Iran.


Iran är sedan många år en av AB Volvos enskilt största marknader för Knocked Down, lastbilar som, för att kringgå höga tullar, säljs i byggsatser och slutmonteras lokalt. 

Iran-marknaden har samtidigt varit en ständig huvudvärk, på grund av återkommande problem med betalningen. Det islamska prästerskapet tillåter inte ränta, vilket ska ha nödvändiggjort omständliga finansiella arrangemang. 

Detta har återkommande sinkat betalningen vilket gjort att till synes klara leveranser flera gånger stoppats när betalningen uteblivit. Det har orsakat en ryckighet i ”Packen” på Tuvefabriken, där dessa ordrar hanteras. Extra personal har snabbt behövt tillföras och extra skift startats för att sedan lika snart läggas ned igen.

Sedan sanktionerna mot Iran lättats kom förra året en ovanligt stor beställning, så stor att volymerna egentligen inte kunde hanteras i Tuvefabriken. Fabriksområdets asfalterade yta utvidgades och trafiken inne på området lades om för att ge plats för två gigantiska tält som hyrdes in för dyra pengar. 

De goda konjunkturerna har samtidigt gjort att vissa av branschens underleverantörer nått sina kapacitetstak. Volvo har därför tvingats välja vilka marknader man vill prioritera, beslut som fattats löpande på högsta koncernnivå. 

Det anmärkningsvärda har då inträffat att produktionen av kompletta lastbilar bromsats för att prioritera KD-leveranserna till Iran. Lediga dagar har lagts ut i slutmonteringens system för vinstanpassad flexibel arbetstid, medan Packen kört på för fullt, fortfarande med en inte obetydlig ryckighet.

Denna till synes märkliga prioritering lär bero på att Iran betalat så bra att det lönat sig bättre att skicka delar dit, än att sälja färdiga lastbilar på andra marknader.  Visa av erfarenheten tycks man i Iran helt enkelt ha haft bråttom att hinna köpa på sig så många lastbilar som möjligt, innan snaran dras åt igen. 

Med de nya sanktioner som USA:s president Trump nu tillkännagivit tycks detta vara nu. Eller om ett halvår, som tydligen är den respit USA givit andra länder för att dra sig ur affärer som de nya sanktionerna avser att stoppa. Lastbilar ingår ganska säkert där. 

Macron och Merkel har knorrat rejält. I både Paris och Berlin har det talats om att trotsa Washington.

Rosenbad har visserligen stillsamt beklagat USA:s avhopp från Iranavtalet, men att inte lyda husbonden finns inte på dagordningen. Till och med Carl Bildt är trotsigare än Löfvén.

AB Volvo tycks alltså få styrka på foten, när Löfvéns regering prioriterar familjen Wallenbergs utsikter att exportera vapen liksom Sveriges fortsatta inlemmande i USA:s aggressiva krigsplanering för ”A New American Century”.