Hoppa till huvudinnehåll

Recension: Upplysande om demokrati och reformer på Kuba

Boken We are Kuba tillhandahåller fakta, historia och bakgrund och insikt i politiska målsättningar.

Boken We are Cuba ger en bra inblick i det kubanska samhället.
Pixabay

Den brittiska universitetsläraren och professorn Helen Yaffe har skrivit en enastående bra bok om Kuba, We are Cuba, med undertiteln How a Revolutionary People Have Survived in a Post-Soviet World.

Den är publicerad på engelska, men det är också det enda minuset med boken. Köp den och läs den; det kommer att göra dig både klokare och gladare.

På bokens baksida skriver Kubas tidigare FN-ambassadör och ordförande för folkförsamlingens nationella församling, Ricardo Alarcon: ”Yaffe har bott på Kuba och delat den kubanska befolkningens upplevelser, bekymmer och förhoppningar. Välskriven, tydlig och enkel kan denna bok hjälpa dig att förstå hur och varför Kuba kommer att ha möjlighet att överleva i en ’post-Trump’ värld.”

Någon gång i mars-april 2020 dök det upp citat från Helen Yaffes bok i debatter på Facebook om kubansk medicin, som Kina använde i behandlingen av coronasjuka. Interferon Alfa 2B (Humano Recombinante) var medicinens namn.

En del ställde sig tveksamma till informationen, men ett kapitel i Yaffes bok ger på 27 sidor en grundlig research och en historisk redogörelse för Kubas bioteknologi och farmaceutiska forskning, resultat och produktion.

Ända sen den utkom har därför boken bidragit till att skilja på äpplen och päron och spelat en roll i debatten om Kuba.

Den potential har bokens övriga kapitel också, då de alla kännetecknas av noggrannhet, relevanta intervjuer, research och författarens förstahandskunskap om Kuba, där hon, som Alarcon nämner, har bott under längre perioder av sin ungdom. Bland annat under ”specialperioden”, efter Sovjetunionens fall, på 1990-talet. Denna period behandlas i bokens kapitel 2.

Kapitel 3 handlar om den ideologiska offensiv, ”kampen om idéerna”, som dåvarande president Fidel Castro ställde sig i spetsen för, från mitten av 1990-talet och fram till sin död.

Kapitel 4 kallar författaren för ”Power to the People” och det handlar både om politisk folkmakt, men mer specifikt också om en hållbar energirevolution, som Kuba har inlett och som är under ständig utveckling.

Andra kapitel handlar om Kubas hälso- och sjukvårdssolidaritet med utskickandet av läkare och sjuksköterskor till andra länder, om förhållandet till USA och om kubanernas kamp för att skapa de socialistiska ekonomiska ramar som passar Kubas verklighet.

Följaktligen har kapitel 8 titeln ”Raúl Castro's Reforms: Socialist Efficiency or Capitalist Openings?” Det är ett informativt och spännande kapitel, som ger läsaren en insikt i det, som alla som är intresserade av Kuba funderar på; närmare bestämt om Kuba håller på att sälja ut socialismen, för att skapa mer produktion och en starkare ekonomi.

Syftet med boken är inte att dra slutsatser å läsarnas vägnar, utan att tillhandahålla fakta, historia och bakgrund och insikt i politiska målsättningar. På det sättet förser boken oss med fakta och underlag för våra åsikter och för opinionsbildning.

Helen Yaffer döljer samtidigt inte sin sympati för det socialistiska Kuba och sin kärlek för kubanerna och deras land och kultur. Och en del av det hon fördjupar sig i är beskrivningen och förankringen av folkmakten och demokratin på Kuba.

Fakta

Bokrecension

  • We are Cuba – How a Revolutionary  People Have Survived in a Post-Sovjet World
  • Av Helen Yaffe
  • Yale University Press

Det som verkligen ger Yaffe och läsaren anledning till optimism, är att landets politiska ledning är kollektiv och folkligt förankrad, på ett sätt som vi nästan inte kan föreställa oss i Väst. De stora etiska och de övergripande politiska frågorna diskuteras systematiskt bland befolkningen – bland annat inom ramen för ”kampen om idéerna”.

Till exempel blev den nya grundlag, som antogs 2019, till genom en lång och inkluderande process, dit det kom en miljon ändringsförslag från möten över hela landet. Och den ekonomiska reformprocessen styrs av ”riktlinjer”, som antogs efter en lika långvarig och djupgående debatt bland befolkningen.

Boken We are Kuba ger oss en ingående inblick i dessa starka, demokratiska processer och traditioner, som i grund och botten är de som kan rädda socialismen på Kuba.

Sven-Erik Simonsen
Arbejderen

Översättning från danska: Susan Voss