Hoppa till huvudinnehåll

Kongress med blicken riktad framåt

Kommunistiska Partiet hade sin nittonde kongress i helgen. Det var en viktig kongress, som kom efter en tid av interna motsättningar. Det var också en kongress som på grund av pandemin behövde genomföras under annorlunda former.

Kommunistiska Partiets nittonde kongress. Bild från Göteborg, där presidiet höll till.
Artur Szandrowski

Den gångna helgen samlades Kommunistiska Partiet till sin nittonde kongress. Kongressen genomfördes digitalt, samlad på fem olika platser i landet och med olika säkerhetsåtgärder på grund av coronaepidemin.

– Det innebar stora och tidigare oprövade utmaningar. Men tack vare de ansvariga för teknik och praktiska arrangemang på de olika platserna genomlöpte kongressen utan några större tekniska missöden, säger Marit Kalleson från particentralen.

Proletären / Marit Kalleson, Kommunisternas partistyrelse

Kongressen genomfördes efter en tid av stora motsättningar inom partiet, där drivande medlemmar som tidigare gjort stora insatser i partiet har lämnat partiet under kongressperioden. Motsättningarnas huvudsida har framför allt handlat om viket slags parti Kommunistiska Partiet ska vara.

– Kongressen och alla valda delegater, partiets högsta beslutande organ, visade med stor enighet att det i dagens politiska verklighet finns ett utrymme för och ett behov av ett parti som kombinerar kamp mot försämringar i arbetsrätt och mot nedskärningar med en ideologi som visar på nödvändigheten av ett systemskifte, av socialism, konstaterar Marit Kalleson.

Sammanlagt drygt 100 delegater, varav 68 med rösträtt, närvarade på de olika noderna. Antalet åhörare var på grund av smittorisken begränsat.

Kommunistiska Partiet
Kongressen ägde rum på fem platser runt om i landet. Göteborg, Gislaved, Malmö, Umeå och Uppsala (bilden).
Proletären
I Umeå samlades delegater från avdelningarna i Norrland.

Delegaterna representerade en bred medlemsskara från hela landet. Totalt 24 delegater var under 35 år och 26 mellan 36 och 65 år. Flest delegater hade facktillhörighet i Kommunal, därefter IF Metall, Lärarförbundet och Vårdförbundet.

Övriga kallade delegater utgjordes av avgående partistyrelse, Proletärens redaktion, ungdomsförbundet RKU:s centralstyrelse samt partiets revisorer.

Kongressen hade utöver att diskutera den avgående partistyrelsens verksamhetsberättelse, ett mycket stort antal motioner att behandla. Det innebar ett grundligt förarbete för att kunna säkra en demokratiskt genomförd motionsbehandling. Program- och stadgemotioner fick prioriteras och partistyrelsen fick i uppgift att sammankalla till ytterligare en samling för att behandla de motioner som inte hanns med.

– Trots att vi inte hann behandla alla motioner är vi nöjda. Till skillnad från till exempelvis LO:s kongress, klarade denna kongressen faktiskt av att lösa genomförandet, säger Marit Kalleson.

Proletären
Delegater i nod 1, Göteborg.
Proletären
Delegater i Göteborg.
Proletären
Proletärens redaktion deltog också i kongressens diskussioner.

Kongressen diskuterade viktiga frågor som partiet har att agera i, däribland kampen mot försämringar i Las. Ett uttalande med rubriken ”Inga försämringar, inga undantag – Försvara Las!” antogs.

Ett programmatiskt dokument i flyktingfrågan diskuterades, finslipades och röstades igenom. Nu finns en grunduppfattning antagen (se kommunisterna.org).

– Men för att kunna orientera sig i det svenska klassamhället, med skenande klassklyftor, högerpolitik och raserandet av arbetares rättigheter, menade kongressen att frågor om migration och segregation är viktiga att fortsatt diskutera och utveckla, säger Marit Kalleson.

Till skillnad från riksdagspartierna väljer kongressen ingen partiordförande, utan istället en kollektiv ledning i form av en partistyrelse. Den nyvalda partistyrelsen kommer att samlas den 19 september för att välja ett arbetsutskott, inklusive en partisekreterare och en ordförande.