Hoppa till huvudinnehåll

Proletären granskar: Administrationen sväller – på golvets bekostnad

Sedan 2010 har antalet chefer och administratörer inom vården ökat med 31 procent. Motsvarande ökning för personalen på golvet är knappt hälften. Antalet sjuksköterskor har ökat med sex procent samtidigt som befolkningen ökat med elva procent.

Administrativ personal ökar mer än undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.

Sedan år 2010 har ledning- och administrationspersonal inom sjukvården ökat med 31 procent i genomsnitt. Under samma period har antalet läkare ökat med 23 procent, undersköterskor med 16,6 procent och sjuksköterskor med 6,2 procent.

Detta innebär att personalen på golvet ökat med hälften så mycket (15,3 procent), jämfört med administrationen. Räknar man bara med under- och sjuksköterskor motsvarar ökningen knappt en tredjedel (11,4 procent).

Den största ökningen av administration och ledning finns i Region Örebro (105 procent), Kronoberg (77 procent) och Stockholm (50 procent). Lägst ökning finns i Dalarna, Uppsala och Jönköping.

Sedan 2010 har befolkningen i Sverige ökat med elva procent.

Räknar man istället per 1000 invånare i respektive region, och tar med befolkningsökningen, har antalet sjuksköterskor istället totalt minskat med en procent, medan administrationen växt med nästan en fjärdedel.

År 2021 var läget sämst i Region Stockholm med 4,4 sjuksköterskor per 1000 invånare, jämfört med 2010 då antalet var 5,2. I topp, även då som nu, finns Västerbotten med 10,5 sjuksköterskor per 1000 invånare.

Grafik: Proletären
Administrativ personal har i genomsnitt ökat med 31 procent 2010-2021.

I statistiken från regionerna finns dock vårdpersonal på privata vårdföretag inte med. Eftersom privata aktörer etablerar sig i områden där den potentiella vinsten är som högst (som i detta fall baserar sig på antalet sjuka människor) kan detta delvis förklara Stockholms låga siffror.

Flest administratörer per 1000 invånare finns i Region Norrbotten (5 per 1000 invånare) tätt följt av Örebro (4,2) och Uppsala (4,1). Medborgare i Örebro (men även i Jönköping, Stockholm, Norrbotten, Gävleborg och Sörmland) har också en större chans att hitta en administratör eller chef inom vården än en läkare.

En region som sticker ut i Proletärens granskning är Örebro där ökningen av den administrativa personalen är över 100 procent sedan 2010.

När Proletären begär ut lönelistor från regionkontoret visar det sig att 322 personer jobbar inom kategorin ledning i Region Örebro. Den sammanlagda månadslönen för dessa personer är 18,3 miljoner, eller cirka 220 miljoner per år.

Det betyder att chefslönerna äter upp 3,3 procent av sjukvårdens budget i Region Örebro. Högst lön hade förvaltningschefen med 138.000 kronor per månad.

Fakta

Så gjorde Proletären sin granskning

Proletären begärde ut siffror på antalet sjukvårdsanställda i Sveriges regioner för åren 2010, 2015 och 2021. En uppdelning gjordes inom följande kategorier: Ledning, handläggare, administratörer, läkare, sjuksköterskor (eller motsvarande) och undersköterskor. Antalet anställda har sammanställts av regionerna och skickats till Proletären.

Befolkningsstatistiken är hämtad hos SCB per den 1 januari respektive år. I vissa fall har regionerna specificerat vilken månad deras personalstatistik är hämtad. Proletären har då matchat befolkningsstatistiken per detta datum.

Fem regioner hävdade att omorganiseringar gjort det omöjligt att få fram personalstatistik för 2010. Genomsnittsutvecklingen sedan 2010 innehåller därför (i fem fall) statistik från 2015, 2016 och 2018. Region Jämtland/Härjedalen menade att de inte kunde ta fram siffror på sin administrativa personal. Denna regions statistik innehåller därför enbart en ökning av ledningspersonal.

Vissa regioner har lagt in medicinska sekreterare i kategorin administration. I andra fall är det omöjligt att avgöra exakt vilka yrkeskategorier som ingår i regionernas egen definition av handläggare, administratör eller ledning.

Proletärens redovisning om en administrativ ökning på 31 procent liknar resultatet från en annan undersökning gjord av Vårdfokus år 2018. I denna framkom det att det skett en administrativ ökning inom vården med 36 procent.

 
Klicka på bilagan längst upp i artikeln för att se Proletärens granskning av personalutvecklingen, region för region. På grund av tekniska problem fungerar inte filen på vissa smartphones med iOS. Pröva att öppna filen på en stationär dator om det inte fungerar.