Hoppa till huvudinnehåll

Ledarkrönika Är hamnbygget i Lysekil ett hot?

Att det skulle välla ut kinesiska soldater ur containrar är inte en trovärdig riskanalys.

Det som borde varit en nationell miljöfråga som vägts mot arbetstillfällen, har kidnappats av notoriska krigshetsare, skriver Yngve Berlin.
I99pema/Wikimedia Commons

En stor industrietablering i en liten kommun, som tänt hopp om jobb hos många och oro för miljön hos andra, har blivit storpolitik. I debatten om en kinesisk containerhamn i Lysekil kryddas det påstådda ryska hotet mot Sverige med Kinahets.

Det som borde varit en nationell miljöfråga som vägts mot arbetstillfällen, har kidnappats av notoriska krigshetsare.

När protestgruppen Rädda Brofjorden krävde svar från oss politiker var en av frågorna den säkerhetspolitiska risken med ett ”kinesiskt bolag förknippat med den kinesiska militären?”

Vi i Kommunistiska Partiet svarade: ”Att det skulle välla ut kinesiska kommandosoldater ur containrar och förena sig med från öst kommande ryska spetsnazsoldater tycker vi inte verkar vara en trovärdig riskanalys. Röda mattan för Natos trupper är betydligt närmare en saklig beskrivning och ett faktiskt hot mot Sveriges nationella självständighet idag.”  

Lite tillspetsat kan tyckas, men miljöprofessorer, ledarskribenter, journalister och signaturen Naturvänner har senare överträffat oss. ”Med denna containerhamn kan Kina stänga av sjötrafiken till Norge, Barents hav och hindra Nato från att nå Sverige under krigstid.”

Om det kinesiska företaget Sunbase kan samsas med landets största oljeraffinaderi Preem, ägt av prinsdiktaturen Saudiarabien, vet vi inte än.  Vi kommunister har inget till övers för vare sig diktatoriska oljeprinsar eller nya sidenvägar som får marknaden att svämma över på bekostnad av närproducerat.

Självklart håller vi med om många av miljöargumenten. Vi är ju det enda antikapitalistiska partiet i debatten. Vi har också förståelse för att ytterligare en hamn påverkar och oroar närboende. 

Men som arbetarparti är vi naturligtvis för att arbetstillfällen skapas i kommunen. Annars kommer Lysekil än mer att domineras och kvävas av förmögna sommarboende som ges företräde till den Bohuslänska miljön.

Vi behöver svar på:

  • Om den negativa miljöpåverkan nationellt sett blir större om man istället projekterar hamnen i Göteborg med muddringar och ökade transporter genom stan?
  • Vilket omfång får denna exploatering? 
  • Hur påverkar en hamn och en ”plansprängning” den lokala omgivningen i övrigt?
  • Hur mycket ökad fartygstrafik renderar en containerhamn.
  • Hur mycket mark kräver den och hur ser logistiken för vidaretransporten av godset ut?

”Utan undersökning, ingen rätt att tala”, sade Mao på sin tid, långt innan Kina blev statskapitalistiskt, med slavlöner som främsta ekonomiska incitament för kapitalbildning.

/ Yngve Berlin