Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsolyckor på förpandemisk nivå

Samtidigt som antalet olyckor på arbetsplatserna är tillbaka på förpandemi-tider, har Arbetsmiljöverket fattat beslut om att ställa in förstärkningen av antalet arbetsmiljöinspektörer.

Genrebild/Proletären

Förra året anmälde 35.400 personer att de drabbats av olyckor på arbetsplatser runt om i Sverige. Det innebär att antalet olyckor är tillbaka på samma nivå som före coronapandemin.

Samtidigt som antalet olyckor på arbetsplatserna ökar och kriminaliteten i olika branscher skenar, väljer Arbetsmiljöverkets ledning att lägga nyrekryteringen av flera inspektörer på is:

 – Förjävligt. Vi är 308 inspektörer i hela Sverige och det finns ju en och annan arbetsplats att ha koll på och inspektera, säger arbetsmiljöinspektören Johan Larsson. Det är rätt svårt nu.

Enligt tidigare planer skulle verket tillförts upp emot 30-talet inspektörer, bland annat med tanke på den omfattande arbetslivskriminaliteten, men givetvis också för att hantera bara rent allmänt allt farligare arbetsmiljöer. Men nyligen informerade verkets ledning personalen om att rekryteringen av nya inspektörer, som skulle vara färdig sommaren 2024, inte blir av. Verket saknar pengar och regeringen skjuter inte till några anslag, M, L och KD ställer sig helt bakom Sverigedemokraternas avoga inställning till arbetsmiljöarbete.

– Vore vi dubbelt så många inspektörer så kunde vi göra dubbelt så många inspektioner, säger Johan Larsson till Proletären. Vi kommer aldrig att kunna vara på alla arbetsplatser men i alla fall på fler än vi är idag.

– Det blir ganska många arbetsplatser som aldrig får besök av oss. Vi kan helt enkelt inte täcka allt. Det blir punktinsatser men det finns garanterat många arbetsplatser som borde få besök av oss och där arbetsmiljön inte är på topp, konstaterar Johan Larsson.

Han arbetar i Region Öst som täcker Stockholm, Södermanland, Östergötland och Gotland… det området täcks av 80-talet inspektörer. 

– Situationen blir inte bättre av att det slutat många inspektörer den senaste tiden, bland annat i Stockholm. Det är folk som inte ersätts. Vi förlorar kollegor och kompetent personal samtidigt som verket inte anställer några nya.

– Jobbet i sig är väldigt tillfredsställande men många kanske tycker att det inte skapar den förändring som man hoppas på. Lönen är också en stor faktor i det hela, menar Johan Larsson.

Proletären

Det är i en ny rapport som Arbetsmiljöverket konstaterar att olycksnivåerna på de svenska arbetsplatserna är tillbaka på samma nivå som före pandemin. Proletären kunde nyligen berätta att 18 personer i Sverige miste livet i olyckor på arbetet bara under årets fem första månader. En kraftig uppgång jämfört med före och under pandemin: 2020 dog sex personer på jobbet under årets första fem månader. 2021 dog 13 på jobbet under samma tidsperiod och i fjol var siffran tolv. I år alltså 18.

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket anmälde cirka 35.400 personer, fördelade på 20.300 män och 15.100 kvinnor, att de råkat ut för en arbetsolycka som ledde till sjukfrånvaro från jobbet; 25 procent av dem behövde vara sjukskrivna längre än 14 dagar.

Flest anmälningar om olyckor (per 1000 anställda) kommer från anställda i processindustrin och från maskinmontörer och lagerassistenter (kvinnor) samt byggnadsträarbetare och inredningssnickare på den manliga sidan. Också arbetare i gruvnäringen är hårt drabbade.

Branschvis toppar Transport- och magasinering tabellen över flest anmälda olyckor per 1000 anställda. Här finns de arbetare som jobbar med väg- och järnvägstransporter samt hantering av post och gods. De vanligaste orsakerna till arbetsolyckor uppges vara att den anställde förlorat kontrollen över sin maskin eller sitt fordon, att han eller hon fallit på jobbet eller att jobbet innehåller belastning, till exempel tunga lyft, som skadar kroppen.

Fakta

För få arbetsmiljöinspektörer

Enligt ILO (International Labour Organization), som är FN:s organ för bevakning av arbetsmarknaden, bör det finnas en arbetsmiljöinspektör per 10.000 arbetare. Tidningen Arbetet granskade den nordiska arbetsmiljöscenen 2021, och kunde då konstatera att Sverige var sämst i klassen.

 

Land       Antal         Antal       Antal
               syssel-      arbets-    inspektö-
               satta i        miljöin-   rörer per
               miljoner     spekt.     10.000

Finland   2,5 milj.     320           1,3
Norge     2,7 milj.     300           1,1
Danm.    3,0 milj.     280           1,1
Island     0,2 milj.       18           0,9
Sverige   5,1 milj.     308*         0,6

Källor: SSB, Vinnueftirlit, Statistics Iceland, Tyosuojelu, Arbejdstilsynet Danmark, Arbeidstilsynet Norge, Danmarks Statistik, Statistikcentralen Finland, SCB, Arbetsmiljöverket. Proletären har uppdaterat den svenska siffran.