Hoppa till huvudinnehåll

Åsiktsförbudet hävs i Borås – Kommunisterna vinner över kommunen

– Förvaltningsrätten stod upp för demokratin, till skillnad från politikerna i Borås, säger Sonja Persson, ordförande för Kommunisterna i Borås, som länge varit uteslutna från kommunens lokaler.

Kommunisternas partiordförande Robert Mathiasson och Boråskommunisterna Hugo Jörgensen och Sonja Persson visar upp den glädjande domen.
Proletären

Förvaltningsrätten i Jönköping upphäver Borås stads beslut att utestänga Kommunistiska Partiet från kommunens lokaler.

”…det överklagade beslutet strider mot objektivitetsprincipens krav på saklighet. Beslutet strider med andra ord mot regeringsformen, vilket innebär att det finns grund för att upphäva det”, skriver förvaltningsrätten i sin dom. 

De bedömer att fritids- och folkhälsonämnden inte haft tillräckligt med underlag för att dra slutsatsen att Kommunistiska Partiet ägnar sig åt eller förespråkar ”våldsbejakande extremism”. De skriver även att de passager i partiprogrammet som Borås stad hänvisat till ”inte i sig kan ses som ett uttryck för våldsbejakande extremism” och att det för förvaltningsrätten framstår som ”främmande att kalla civil olydnad av aktuellt slag våldsbejakande extremism”.

– Det känns jäkligt skönt faktiskt, säger Sonja Persson, ordförande för Kommunisternas i Borås.

– Förvaltningsrätten stod upp för demokratin, till skillnad från politikerna i Borås. Det hade vi kanske väntat oss, men man kan aldrig vara säker, så som samhället har hårdnat. Politikerna borde faktiskt be oss om ursäkt, för detta har ställt till med en del problem för oss.

Processen har varat i nästan ett år och kastat en skugga över Kommunisternas arbete i Borås. Det har måhända inte påverkat dem så mycket i valrörelsen, menar Sonja Persson, då de mest varit ute på gator och torg, men när de velat ordna möten och andra aktiviteter med den växande skaran medlemmar och sympatisörer.

– Nu ska vi göra allt för att sprida den här roliga nyheten. Bland annat genom att ordna ett evenemang i slutet av januari i kommunens lokaler, säger Sonja Persson.

Proletären
Kommunisterna bjöd in till en presskonferens i Borås.

”Det var ett sätt för kommunen att misstänkliggöra oss”

Hugo Jörgensen från Kommunistiska Partiet i Borås menar att förbudet att hyra lokaler av Borås stad delvis har med undersköterskornas stora demonstration i december 2017 att göra. Detta sa han vid en presskonferens som anordnades med anledning av förvaltningsrättens dom.

– Som vi ser det var förbudet från kommunen ett sätt att misstänkliggöra oss efter att vi som enda parti ställde oss bakom undersköterskornas kamp för bättre villkor.

Hugo Jörgensen menar att det är allvarligt att inga politiker var emot utestängandet av K. 

– Alla partier i kommunen borde skämmas för att de ställde sig bakom det här odemokratiska beslutet.

– Men nu ser vi fram emot vårt fortsatta arbete med att utforma ett arbetaralternativ till den pågående avvecklingen av välfärden och den tilltagande otryggheten på arbetsplatserna och i samhället.