Hoppa till huvudinnehåll

Ledare: Bojkotta EU-valet – en motståndshandling

EU är ett högerprojekt skapat av Västeuropas monopolkapitalister för att stärka sin makt. Detta kan inte förändras inifrån av ett tandlöst parlament som saknar rätt att lägga egna lagförslag.


Det är omöjligt att inte haja till inför den våg av valpropaganda som sköljt över oss de senaste veckorna. En samstämmig kör hörs från myndigheter, influencers och de stora multinationella företagen, som alla menar att det viktigaste du kan göra för demokratin är att rösta i söndagens EU-parlamentsval. 

Massiva röstkampanjer i EU-valen är inte nya. Men de pekar på något viktigt. I valet 2019 landade valdeltagandet i unionen på strax över 50 procent och i Sverige på 55 procent – första gången Sverige ligger över EU-genomsnittet. 

Det låga valdeltagandet hotar legitimiteten för hela EU-projektet. Detta är EU:s politiker och byråkrater helt öppna med. Det är därför unionen och dess medlemsländer lägger så stora resurser på att få oss att rösta.

Vilket parti du röstar på är underordnat – bara du deltar! För etablissemanget vet att rösthandlingen innebär en bekräftelse och acceptans för det svenska EU-medlemskapet.

Söndagens valsedel är därför inget vapen för fred, för välfärden eller för Palestina. Tvärtom så är det en vit flagg, en kapitulation, för tanken på ett Sverige som står utanför EU.

Att det är bland unga som valdeltagandet är som högst är väntat. Inte nog med att förstagångsväljarna är den tydligaste målgruppen i EU:s röstkampanj. Allt fler väljare har aldrig levt i ett Sverige som inte varit med i EU.

Dagens ungdomar har inga minnen av hur EU-anpassning, sparkraven och avregleringarna användes för att montera ned och privatisera den svenska välfärdsstaten.

För Kommunistiska Partiet – som kämpade mot EU-inträdet och fortfarande aktivt driver kravet att Sverige ska lämna EU – är taktiken om valbojkott självklar.

Historien har gett oss rätt. Valdeltagandet är fortsatt kroniskt lågt, inte minst bland landets LO-arbetare. Så länge detta faktum utgör ett uppenbart och uttalat legitimitetsproblem finns det inga anledningar att byta taktik och hjälpa EU-byråkraterna att nå sina mål.

Kommunisternas valbojkott är en politisk motståndshandling som försöker radikalisera det folkliga EU-motståndet till att handla om mer än snus och plastkorkar.

EU är och förblir ett lagstadgat högerprojekt skapat av Västeuropas monopolkapitalister för att stärka sin makt och sitt inflytande. Detta kan inte förändras inifrån av ett tandlöst parlament som saknar rätt att lägga egna lagförslag. Definitivt inte av 720 EU-parlamentariker i Bryssel som är under belägring av fler än 30.000 lobbyister.

Det är kapitalets union. Där EU:s fyra friheter är en garant för att ge kapitalet ska kunna agera utan koppel. En murbräcka mot välfärden, sociala rättigheter och arbetsrätt i varje enskilt EU-land. 

Eller som den svenska oligarken Peter Wallenberg öppet siade om EU-medlemskapet 1992: ”EG kommer att medföra de mest dramatiska förändringarna för Sverige på 100 år –­ ja kanske någonsin. Följden blir omfattande neddragningar inom offentlig sektor, frysta transfereringar och privata lösningar inom samhällsservicen.”

EU-förespråkarna vill gärna lyfta fram unionen som en garant för fred. Men det blir allt tydligare att EU är det största hotet mot freden. Idag är EU:s militära budget på över 200 miljarder euro.

EU pumpar in både pengar och vapen i Ukraina och har aktivt motarbetat de initiativ till medling och diplomati som föreslagits. EU:s kapitalister har inga problem med att offra Ukrainas arbetare i kriget mot Ryssland och inga problem att utnyttja de som flyr som billig arbetskraft i Europas kärnländer.

Genom det utökade militära samarbetet Pesco ska EU skapa en egen stående här, redo att sättas in för att garantera EUs imperialistiska intressen runt om i världen. Denna aggressiva politik för imperialismens intressen pågår redan nu där EU själva uppger att de har fler än 2000 poliser och säkerhetsspecialister i unionens ”neighbourhood and beyond”.

För den svenska borgarklassen går EU-medlemskapet, Natomedlemskapet och DCA-avtalet hand i hand. Sverige ska vara en stabil och aktiv part i det västimperialistiska blocket.

I EU och Natos fall har det öppna och formella samarbetat blivit allt tydligare bara det senaste året. 2023 skrev man på ett gemensamt säkerhetsdokument som tydliggör att EU och USA har gemensamma säkerhetspolitiska intressen inte bara i Europa utan i hela världen.

Flera partier och EU-kandidater försöker nu fiska väljare bland den palestinska solidaritetsrörelsen. Den konkreta verkligheten är att EU är en av de största garanterna för fortsatt förtryck av Palestina.

Unionen är Israels enskilt största handelspartner och vid sidan av USA är man den främsta leverantören av militära system och utrustning till Israel. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har flera gånger bedyrat EU:s fullständiga uppslutning bakom Israels folkmordskrig i Gaza.

Ett EU som står upp för sociala rättigheter och välfärd, mot lönedumpning och klassklyftor. Ett EU som står upp för fred och nedrustning och mot Israel. Det är ett EU som inte finns och inte kan finnas.

Under Brexit-kampanjen använde sig de brittiska fackföreningar som var för ett utträde en paroll som sätter fingret på vad frågan till slut handlar om: ”Ett annat Europa är möjligt – ett annat EU är det inte.”

Därför lyder Kommunisternas uppmaning till svenska väljare fortsatt: Bojkotta EU-valet – Sverige ut ur EU!