Hoppa till huvudinnehåll

Danskt lagförslag kan göra det olagligt att dela Natokritik på Facebook

Enligt ett nytt lagförslag i Danmark ska det bli olagligt att dela artiklar som till exempel kritiserar landets Natomedlemskap – om det kan bevisas att den är spridd av en utländsk underrättelsetjänst.

Om Danmarks justitieminister Søren Pape får som han vill får danskar se upp med vad de delar på sociala medier – en delning av en artikel som spridits av utländsk underrättelsetjänst kan ge upp till 12 års fängelse.
Strelka institute/Evgeny Belikov

Danskar som är kritiska till landets makthavare i allmänhet, och till Natomedlemskapet i synnerhet, får snart se upp med vad de delar på sociala medier. Åtminstone om ett lagförslag från Danmarks justitieminister Søren Pape blir verklighet. Att dela en artikel som syftar till att påverka opinionen med ursprung i ”utländsk underrättelsetjänst” ska nämligen kunna ge upp till 12 års fängelse, rapporterar tidningen Arbejderen.

Enligt lagförslaget ska det bli olagligt att dela artiklar på sociala medier som ”utländska underrättelsetjänster” ligger bakom, om den som delat artikeln vet om, eller borde veta om, att en underrättelsetjänst står bakom innehållet.

Den nya lagen är en del av den danska regeringens handlingsplan mot ”utländska påverkansoperationer” till exempel genom troll eller botar på sociala medier, som enligt inledningen i lagförslaget är ett allt större problem i Danmark. Men förslaget har väckt kritik för att öppna för godtyckliga domar.

– Problemet är att en sådan lagstiftning skapar en kolossal rättsosäkerhet. Och en sådan lagstiftning kommer att vara oerhört svår att driva. Det finns goda grunder till att man inte hittills velat ha ett sådant rättsläge, säger Jørn Vestergaard, professor i straffrätt vid Köpenhamns universitet, till Arbejderen.

Som exempel i lagförslaget tas en artikel som kritiserar Danmarks ”Nato-samarbete” upp. Om en Facebook-användare delar en Nato-kritisk artikel som kan bevisas ha sitt ursprung, direkt eller indirekt, i en underrättelsetjänst och Facebook-användaren kan anses ha varit medveten om detta, då kan denne dömas till upp till fängelse – i upp till 12 år om det sker i samband med ett val:

”I den mån [Facebook-]användaren genom att dela uppslagen har satt en främmande underrättelsetjänst i stånd att verka innanför den danska statens område med möjlighet att påverka den allmänna opinionen, har användaren uppfyllt det objektiva brottet i strafflagen paragraf 108”, står det i lagförslaget. För att det ska vara ett brott måste användaren ha kunnat anse det för sannolikt att en underrättelsetjänst ligger bakom artikeln.

Förutom Facebook-användaren ska även den som sprider nyheten i första ledet, i lagförslagets exempel en programmerare som programmerar sociala medier-botar, eller den som är ansvarig för ursprunget till nyheten, i exemplet ett analysinstitut, dömas – om de varit eller borde ha varit medvetna om att de utgör en del av en utländsk underrättelsetjänsts påverkansoperation.