Hoppa till huvudinnehåll

Eldsjäl för Gammalsvenskby: ”Ukraina en bricka i ett spel”

Prästen Karl-Erik Tysk, mångårigt engagerad i Gammalsvenskby, ger sin bild av bakgrunden till kriget i Ukraina – och Putins religiösa motiv.

Gammalsvenskby ligger längs floden Dnepr i södra Ukraina. Infälld: Karl-Erik Tysk.
Privat / Montage: Proletären

– Det är fruktansvärt. Jag är glad att de äldre i Gammalsvenskby som upplevde kriget på 40-talet är borta nu och slipper uppleva detta.

Det säger prästen Karl-Erik Tysk, mångårigt engagerad för Gammalsvenskby i södra Ukraina där svenskättlingar bott sedan slutet av 1700-talet. Han ger sin bild av kriget, västmakternas roll – och vilka som drabbas hårdast.

– Det är de fattiga människorna som måste genomlida detta på grund av den stormaktspolitik som bedrivits. De får utgöra kanonmaten medan ledarna klarar sig.

De senaste veckorna har han talat i telefon med många i Gammalsvenskby, som är beläget nära Kherson i södra Ukraina – ett område som nu är ockuperat av ryska styrkor. Han säger att de ännu inte drabbats direkt, men är väldigt oroliga.

– De hör anfallen och bombningarna. Det är en stor ovisshet över vad som kommer att hända och många är i praktiken inlåsta. De kan inte ta sig någonstans. Men många lever på självhushållning, så de klarar sig.

Karl-Erik Tysks engagemang för Gammalsvenskby började 1994 när han tjänstgjorde som tolk i området. Sedan dess har det blivit åtminstone 50 resor till Ukraina.

– Främst har jag träffat de äldre som genomlevt så mycket. Andra världskriget och deportationer, först av Tyskland, sedan av Sovjetunionen. Jag har suttit timvis, ja veckor, och lyssnat på deras historier, säger Karl-Erik Tysk.

Många i Gammalsvenskby drabbades av förföljelser under 1930-talet, under den så kallade Jezjovsjtjinan. Samtidigt har framförallt äldre ofta en nyanserad syn på Sovjetunionen.

– Brezjnevtiden var de bästa åren, menar många. Kolchoserna tog hand om människorna. Levnadsstandarden föll sedan kraftigt när Sovjetunionen föll.

Genom sitt engagemang för Gammalsvenskby har Karl-Erik Tysk en god insyn i Ukraina. Han beskriver ett delat land där en del ansett att Ukraina ska vända sig mot Ryssland, medan andra sett väst som förebilden. I Donbass ledde motsättningarna 2014 till krig mellan kuppregeringen och proryska separatister.

Nato hävdar att de är en fredsbevarande organisation men det är ju inte riktigt sant. De har deltagit i anfallskrig i Afghanistan, Libyen och Jugoslavien. Och då ska vi inte tala om vad USA gjort.

– Det finns olika sätt att se på det bland de jag talat med. Jag tror Ukraina gjorde ett stort misstag när de tvingade rysktalande till att gå över till ukrainska i officiella sammanhang. De flesta i Donbass hade nog varit nöjda med att få tillhöra Ukraina om de hade fått ge uttryck för sitt språk och sin kultur.

Karl-Erik Tysk tvekar dock inte om hur han ser på Rysslands anfall.

– Det är moraliskt otroligt vedervärdigt. Och juridiskt bryter det mot folkrätten. Det strider också mot all riktig religiös övertygelse.

Samtidigt ser han en maktpolitisk sida, där det hela är mer komplicerat. USA:s och Natos expansion österut har bidragit till situationen. Det är viktigt att förstå Rysslands agerande, även om man inte accepterar det, menar Karl-Erik Tysk.

– Ukraina har blivit en bricka i ett spel där både Ryssland och väst vill ha inflytande. Nato hävdar att de är en fredsbevarande organisation men det är ju inte riktigt sant. De har deltagit i anfallskrig i Afghanistan, Libyen och Jugoslavien. Och då ska vi inte tala om vad USA gjort.

– I väst ser man sig som moraliskt överlägsna, att det som händer här är viktigare. Om vi då gör likadant som Ryssland mot till exempel asiater, då är det inte lika betydelsefullt.

Han ser ideologiska motiv till Rysslands agerande. Han beskriver den ryska ledningens ideologi som djupt konservativ, där de försöker återknyta till en gammal rysk tradition.

– Det finns en metafysisk, nästan religiös, motivering bakom kriget. Den ortodoxa kyrkan har en stark ställning i Ryssland, och det finns en hårdför tradition som påverkar deras ställningstagande. Det finns de som ser det som en slags ”rysk mission” mot västerländskt inflytande.

Privat
Karl-Erik Tysk

Vad tror du krävs för att få stopp på kriget?

– Den enda rimliga lösningen är någon slags kompromiss. För de enskilda människornas skull. Man måste rädda människor i första hand. Stater är för mig inte lika viktiga som de enskilda människorna.

 

Fakta: Gammalsvenskby

  • Byn grundades 1782 när ett tusental baltsvenskar tvångsförflyttades från Dagö, Estland, av den dåvarande ryska kejsarinnan Katarina II. De gavs mark i södra Ukraina som då var en del av Ryssland.
  • Många av dem dog på vägen till Ukraina, eller efter ankomsten. Under 1800-talet grundade tyskar flera byar i området.
  • På 1920-talet flyttade majoriteten, närmare 900 bybor, till Sverige från det som då var Sovjetunionen. Många bosatte sig på Gotland.
  • Kort därefter valde 250 bybor dock att återvända till Sovjetunionen och grundade ett kollektivjordbruk som hette Svedkompartija (Sveriges kommunistiska parti).
  • Under hungersnöden och efter förföljelser på 30-talet sökte sig flera åter till Sverige. Gammalsvenskbyborna drabbades hårt under andra världskriget, och många deporterades av sovjetiska myndigheter misstänkta för att ha samarbetat med tyskarna.
  • Idag är det runt 200 som ser sig som svenskättlingar och ett 20-tal som pratar svenska, även om bara enstaka har det som modersmål.