Hoppa till huvudinnehåll

Vänsterpartiets kongress ”Ett socialistiskt parti måste utmana”

Vänsterpartiets ledning kan få det hett om öronen när partiet samlas till kongress i Karlstad i helgen. En motion som flera distrikt står bakom har skapat lätt panik i partiledningen som redan gått ut och fördömt den offentligt.

Monika Roll är en av många vänsterpartister som på helgens kongress kommer att strida för att partiet ska överge överskottsmålet.
Janne Bengtsson

– Arbetslösheten i Sverige ligger på nästan sju procent, klyftorna ökar och nyliberalismen är den dominerande normpolitiken sedan 30 år, menar Monika Roll, en av talespersonerna för kampanjen Totalrenovera Sverige.

I helgen är Monika Roll ombud från V-organisationen i Hässelby/Vällingby på kongressen. Hon är redo för strid.

– Vi har ett Vänsterparti som inte längre vill driva vänsterpolitik och som ställt sig bakom ett överskottsmål i statsbudgeten. Vi vill istället driva en statsbudget med underskott och ett statligt lånefinansierat investeringsprogram för full sysselsättning och för en kraftigt utbyggd välfärd, säger Monika Roll.

– Vi vill ha tillbaka den offentliga sektorn till den nivå den var på innan alla utförsäljningar och nedskärningar började. Framför allt är syftet att bryta med den nyliberala ekonomiska politiken. Vänsterpartiets politik just nu förvaltar bara det kapitalistiska samhället; partiet följer inte ens sitt eget program när det ställer sig bakom överskottsmålet.

Ett mål som enligt statliga Konjunkturinstitutet kräver åtstramningar motsvarande 21 miljarder kronor för 2019.

I en debattartikel sammanfattar två andra V-medlemmar kampanjens mål så här: ”Vill vi gulla med borgarna i riksdagen, eller ta de visionära och pragmatiska krafttag Sverige behöver? Vill vi ha ännu ett val som står mellan blå nyliberalism och röd nyliberalism?”

Partiledaren Jonas Sjöstedt är skrämd av kampanjens framgångar. Sjöstedt varnade nyligen på en offentlig presskonferens kongressombuden för att stödja motionen som, enligt partiledaren, går emot partiets strävan att vara ett parti redo att ta ansvar.

– Motionen med rubriken ”Totalrenovera Sverige” kommer att bli mest debatterad. Motionärerna vill att vi ska lämna överenskommelsen om det finanspolitiska ramverket, en överenskommelse som vi är en del av. Den är inte perfekt, men ett steg framåt. Vi har visat att vi kan styra Sverige och det kan vi göra samtidigt som vi har starka finanser, sade Sjöstedt. Därför vill vi att motionen avslås.

Mot partistyrelsens avslagsyrkande står bland andra (V) i Göteborg och i Skåne, partiets näst största och tredje största distrikt. Dessutom distrikten i Kronoberg och Västernorrland, plus ytterligare distrikt, organisationer och enskilda ombud.

– Partiledningen har ställt sig bakom överskottsmålet utan att fråga medlemmarna och de vet att de är ute på hal is; i grund och botten handlar det om ideologilöshet och om partiets sätt att fungera. Vänsterpartiets ledning har riktat in sig på att vara med i budgetsamarbetet och få med det de kallar reformer, några extra miljoner till en post här eller där i statsbudgeten. Det är bra i och för sig, men det är väl inte just det ett socialistiskt parti ska hurra och äta tårta för, säger Monika Roll.

– Den socialistiska ideologin är väldigt urholkad i partiets ledning. Det är därför de reagerar så starkt när det kommer fram medlemmar som vill ha socialistiska lösningar. De hävdar att V inte skulle vara trovärdiga om partiet går ur den finanspolitiska överenskommelsen. Jag tycker tvärtom: ska ett socialistiskt parti vara trovärdigt, så måste det utmana konsensus. Det är ju bara att se hur samhället ser ut: folk frågar efter vänsterpolitik.

Monika Roll, själv lokförare i pendeltrafiken i Stockholm, konstaterar att mycket av V-politiken beror på bristen på kontakt med verkligheten.

– V har dålig förankring i arbetarklassen. En ny rapport visar ju att de som tillhör arbetarklassen, där ökar stödet för Sverigedemokraterna. Där kanaliseras missnöjet, men det borde vara Vänsterpartiets uppgift att fånga upp det missnöjet och arbeta med det. Men inriktningen är istället att ta väljare från sossarna och Miljöpartiet. Det är medelklassväljarna, medan arbetarklassen vänder sig åt ett annat håll. Det är på det man borde fokusera och med Totalrenovera Sverige-kampanjen vill ju vi att partiet ändrar fokus.

– Vinner vi på kongressen så blir det intressant att se hur partiets ledning agerar. Vi har ju ett väldigt svagt stöd i ledningen, konstaterar Monika Roll.

En ledande person inom V som är inne på liknande tankegångar som partimedlemmarna bakom kampanjen är riksdagsledamoten Jens Holm som nyligen skrivit boken ”Om inte vi, vem?” om miljöpolitik. Holm kritiserar överskottsmålet och föreslår stora satsningar. I boken skriver Jens Holm att ”investeringarna till det som ställer om måste ökas kraftigt; till järnvägen, kollektivtrafiken, hållbart boende, förnybar energi och lokala klimatinvesteringar. Dagens finanspolitiska ramverk måste i grunden ändras så att det möjliggör lånefinansierade investeringar för klimatet.”

De åsikterna, anser valberedningen i V, räcker inte längre än till en plats som fjärde suppleant i partistyrelsen.