Hoppa till huvudinnehåll

Fredsvänner kräver kärnvapenförbud

Fredsaktivister drar igång en kampanj för kärnvapenförbud på årsdagen för Hiroshima. Proletären har pratat med en av initiativtagarna.

Staffan Ekbom vill att fler ställer sig bakom uppmaningen att Sverige ska ansluta sig till FN-avtalet om kärnvapenförbud.
Privat

På årsdagen för atombombningen av Hiroshima, den 6 augusti, lanseras en riksomfattande kampanj för kärnvapenförbud. Kampanjens mål är att få den svenska riksdagen och regeringen att lyssna på folkviljan och ansluta sig till FN:s avtal om kärnvapenförbud.

FN-avtalet trädde i kraft den 22 januari 2021. 86 länder har undertecknat avtalet och 54 har även ratificerat det, men Sverige är inte ett av dessa. 

Staffan Ekbom är en av initiativtagarna till den riksomfattande kampanjen. 

– Vi vill försöka samla fredsrörelsen och andra organisationer för att ställa krav på regeringen och riksdagen att lyssna på det svenska folket, 80 procent vill att Sverige ska underteckna avtalet, säger han till Proletären. 

– Vi kommer att arbeta med att samla ett så brett motstånd som möjligt inför valet nästa år. Det är oerhört viktigt när Sverige är så fegt att man inte vågar godkänna FN:s kärnvapenförbud.

Kampanjen kommer att lanseras på festivalen ”Fred på jorden och fred med jorden” som arrangeras i Simrishamn den 6 augusti. Bland deltagarna finns bland annat den förre ärkebiskopen och samhällsaktivisten K.G. Hammar.  

Staffan Ekbom ser gärna att fler ansluter sig.

– Vi vill få fram kontaktpersoner till olika organisationer på flera platser, det är viktigt att aktiviteter sker lokalt.

Vad tror du Sveriges agerande beror på?

– Min personliga åsikt är att det beror på att Nato har sagt ifrån, det är förbjudet. Sverige var tidigare aktivt men sen slog Nato till och då tog det stopp.

– Storbritannien planerar att öka sin kärnvapenarsenal, det är ett kritiskt läge. Även läget mellan USA, Ryssland och Kina handlar om att de har kärnvapen. Det finns en kraftigt ökad risk att det här exploderar. 

Hur ser du på Sveriges närmande till Nato?

– Det är förskräckande, det är ett sånt intimt samarbete att man blir spökrädd. Sverige deltar till och med i aktiviteter som Nato arrangerar i helt andra delar av världen som inte har med Sverige att göra. Det är inte bra för freden.

Läs uppropet nedan. Klicka här för att skriva under kampanjens namninsamling för kärnvapenförbud. 

Kampanjen Kärnvapenförbud.nu!

Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart och över tid. Ett kärnvapenkrig skulle hota allt liv på jorden. Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle leda till omfattande påverkan på kli- mat och miljö, utbredd svält, stora flyktingskaror och en kollapsad sjukvård.

Vi minns Hiroshima och Nagasaki. Följderna skulle bli mycket värre eftersom dagens kärn- vapen har betydligt större förstörelsekraft. Idag har stormakterna inlett en ny upprustnings- kapplöpning med kärnvapen samtidigt som den eskalerande klimatkrisen ökar risken för poli- tisk oro och därmed risken för konflikter, krig och kärnvapenkrig. Krigsretorik ersätter diplo- mati och samförstånd. Kärnvapentröskeln sänks med tal om nya taktiska, ”små” och ”lokala” kärnvapen. De ”små” kärnvapnen är dock lika förödande som Hiroshimabomben.

Om tröskeln till att använda kärnvapen väl passerats är en eskalering oundviklig. Idag dekla- rerar stormakterna dessutom att de är beredda att tillgripa kärnvapen utan att avvakta ett angrepp. Och risken för ett kärnvapenangrepp av ren olyckshändelse växer. Historien kan berätta att det ibland varit ytterst nära. Kärnvapenförbudet är ett viktigt led i avveckling av kärnvapen och en signal som höjer tröskeln för användande av kärnvapen idag.

Avtalet om förbud mot kärnvapen, TPNW öppnades av FN:s Generalförsamling den 20 sep- tember 2017 och trädde i kraft den 22 januari 2021, 90 dagar efter det att 50 stater ratificerat det. Den 9 juli 2021 är det 55 stater som ratificerat avtalet och 86 som signerat det. Tyvärr hör Sverige inte till dessa. Sverige var med om att lansera konventionen i FN och har en stark

tradition av motstånd mot kärnvapen och tillit till FN. Flera opinionsundersökningar har visat att en stor majoritet vill att Sverige ansluter sig. Det är också klarlagt att TPNW inte strider mot ickespridningsavtalet och det tillhörande Stockholmsinitiativet. Att ickespridningsavtalet är otillräckligt visar det faktum att Storbritannien nyligen beslutade om en ökning av kärn- vapenkapaciteten med 40% i stället för en utlovad minskning med 20%.

Vi uppmanar regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen.

Ulf Bjereld
Sven Britton
Kajsa Ekis Ekman
Per Gahrton
Elisabeth Gerle
Pär Granstedt
Birgitta Hambraeus
KG Hammar
Merit Hemmingson
Sven Hirdman
Lars-Gunnar Liljestrand
Anneli Martini
Ingela Mårtensson
Harald Nordlund
Stina Oscarson
Thage G. Peterson
Kay Pollak
Arne Ruth
Birger Schlaug
Pierre Schori
Gudrun Schyman
Sören Sommelius
Gunnar Westberg
Mikael Wiehe
Lena Willemark
Jan Öberg
Ruben Östlund
Afrikagrupperna
Artister för fred
eFOLKET
Enhetsgruppen i Helsingborg
Extinction Rebellion Sverige
Falu Fredskör
FIAN-Sverige
FiB/Kulturfront FiB/Kulturfront, Blekinge
FiB/Kulturfront, Stockholm FMKK
FMKK, Sundsvall
Dalarnas FN-distrikt
Västernorrlands läns FN-distrikt
Falu FN-förening
Göteborgs FN-förening
Sundsvall-Timrå FN-förening
Folkrörelsen Nej till EU
Framtiden i Våra Händer
Fredens Hus Göteborg
Fredsloppet
Fredsrörelsen i Kungälv
Fredsrörelsen på Orust
Fria pensionärer
Föreningen Fjärde Världen
Föreningen Glokala Sjuhärad
Gotlands Fredscenter
Helgeandssystrarna, Alsike kloster
IKFF Göteborgskretsen
Iraksolidaritet
Jordens Vänner
Jordens Vänner Helsingborg
Klimataktion
Kommentar, tidskriften
Kristna Freds, Göteborg
Kronoberg för fred och alliansfrihet
Kvinnor för Fred
Kvinnor för Fred, Kiruna
Kvinnor för Fred, Skåne
Kvinnor för Fred, Sundsvall
Nej till Nato
Nej till Nato Helsingborg
Nämforsens Kvinnominne
Nätverket Folk och Fred
Proletären FF
Svenska Freds Grupp för en Kärnvapenfri Värld Svenska Freds, Göteborg
Svenska Freds, Lund-Malmö
Svenska Fredskommittén
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Svenska Präster och Pastorer mot Kärnvapen Svensk-Kubanska föreningen
Sveriges Fredsråd
Vänstern i Svenska Kyrkan
Ystads Fredsgrupp
Österlens Fredsfestival