Hoppa till huvudinnehåll

Göteborg först i Sverige med ett nej till kärnvapen

Igår klubbades i kommunfullmäktige att Göteborg ansluter sig till Internationella kampanjen mot kärnvapens upprop Cities appeal, för att uppmana regeringen att ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Hundratals städer över hela världen har ställt sig bakom uppropet. Och nu även Göteborg.
Montage: Proletären

Göteborg blir första staden i Sverige att ansluta sig till ICAN (Internationella kampanjen mot kärnvapen) Cities appeal. Därmed uppmanar staden Sveriges regering att ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud. 

– Detta är ett viktigt beslut av Göteborgs stad och visar att det folkliga stödet för att Sverige ska skriva på kärnvapenförbudet är fortsatt högt och viktigt för lokala beslutsfattare, säger Beatrice Fhin, ICAN:s generalsekreterare.

Beslutet klubbades på ett kommunfullmäktigemöte igår efter en motion från Feministiskt Initiativ. De rödgröna partierna röstade för, medan allianspartierna och Sverigedemokraterna röstade emot – med argumentet att kommuner inte ska lägga sig i Sveriges utrikespolitik.

Demokraterna lade fram ett eget förslag med samma argument, som de röstade för. Därmed ställde sig en majoritet bakom FI:s motion.

Stina Svensson (FI), som skrev motionen tillsammans med partikollegan Teysir Subhi, är nöjd med utfallet.

– Det är ett viktigt ställningstagande för Göteborgs stad, säger Stina Svensson till Proletären.

– Det visar på att Göteborg ligger i framkant i dessa frågor.

Hur ser du på kritiken från de borgerliga partierna?
– Vi lägger oss inte i utrikespolitiken, vi ser till våra invånare i Göteborg och deras hälsa. Och det är det som är vårt uppdrag. ICAN Cities appeal är ett upprop, inget annat. Vi har tidigare bland annat skrivit på Mayors for Peace, ett liknande initiativ som startades av borgmästare från Hiroshima och Nagasaki, och detta är ytterligare ett led i fredsarbetet.

Frågan har länge varit viktig för fredsrörelsen i Göteborg och kravet har tidigare lämnats in som ett medborgarförslag. FI:s motion skrevs dock oberoende av detta.

ICAN Cities appeal startade för att belysa kärnvapenfrågans lokala natur, då städer är de största måltavlorna för kärnvapen. Hundratals städer över hela världen har nu ställt sig bakom uppropet.

I Natolandet Norge har 27 kommuner tagit liknande beslut, däribland de tre största städerna Oslo, Bergen och Trondheim.