Hoppa till huvudinnehåll

Hård dom mot USA:s blockad

När en lång rad människorättsorganisationer ställde USA:s blockad mot Kuba inför rätta i Bryssel blev domen hård.

Domare Norman Paech överlägger med åklagare Jan Fermon.
Arbejderen

Det var en hård dom som föll mot USA vid en internationell tribunal i Bryssel i fredags: USA:s blockad mot Kuba strider mot internationell lag, den måste upphöra omedelbart och USA måste betala kompensation till den kubanska staten, till Kubas folk och till drabbade företag för över 60 år av orättvist tillfogat lidande.

Dessutom är blockaden av sådan karaktär att den kan jämföras med folkmord.

Den uppseendeväckande domen avkunnades av en domarpanel under ledning av Norman Paech, professor i internationell rätt vid Hamburgs universitet. Och den levererades inte utifrån politiska åsikter eller moraliska invändningar, utan utifrån en noggrann granskning av gällande internationell rätt.

Domen föregicks av vittnesmål från fler än 30 personer och organisationer som utifrån sina respektive områden kunde rapportera om USA-imperialismens destruktiva inflytande på Kuba och den kubanska befolkningen – och på andra stater, företag och organisationer som begränsas av USA:s ensidiga antikubanska lagstiftning.

En samling åklagare med Jan Fermon i spetsen presenterade ett åtal, som domarpanelen till stor del följde. Jan Fermon är en legendarisk belgisk advokat som har lett en lång rad fall om krigsförbrytelser, terrorlagstiftning och mot försök att kriminalisera arbetarkamp.

Mest uppseendeväckande är att domarna menade att USA:s blockad mot Kuba kan jämföras med folkmord. De hänvisade här till Genèvekonventionen från 1948. Där står det i artikel 2 att det att ”medvetet tillfoga en grupp levnadsförhållanden avsedda att helt eller delvis åstadkomma dess fysiska förstörelse”, är en folkmordshandling.

Domarna drar slutsatsen att den mer än 60 år långa blockaden är ”den längsta, mest sammanhängande och brutala blockaden mot ett folk överhuvudtaget”. Blockaden har ”direkt och indirekt resulterat i förluster av många människoliv” och den avser på lång sikt ”att åstadkomma fysisk förstörelse av åtminstone en del av det kubanska folket. En sådan inställning kan vara liktydig med folkmord”, skriver domarna i sin slutliga dom.

Domskälen innehåller ett citat från 1960 av USA:s biträdande utrikesminister Lester Mallory. Han pläderar för att ”alla möjliga medel omedelbart bör användas för att försvaga Kubas ekonomiska liv... för att neka pengar och förnödenheter till Kuba för att sänka pengar och reallöner, för att skapa hunger, desperation och störta regeringen”.

Tribunalen hölls i EU-parlamentet. Förutom åklagare, domare och vittnen deltog 263 åhörare från 21 länder.

Artikeln är först publicerad på arbejderen.dk. Översättning: Marcus Jönsson