Hoppa till huvudinnehåll

Höga priser ger sämre matvanor i fattiga hem

De kraftigt ökande priserna gör att svenskarna köper allt mindre frukt och grönt. Det gäller särskilt i hushållen med låga inkomster.

I inkomstspannet upp till 299.000 kronor uppger 48 procent av de tillfrågade att de helt slutat köpa färska grönsaker eller handlar mindre av det.
Proletären

En ny undersökning från Livsmedelsverket konstaterar att prishöjningarna påverkar inköpen av bland annat grönsaker och frukt. Något som kan få allvarliga konsekvenser för människors hälsa.

Undersökningen visar att hushållen med lägst inkomst i högre utsträckning än välbärgade hushåll väljer bort färska grönsaker. Och totalt sett anger fyra av tio hushåll, oavsett inkomstnivå, att de köper mindre frukt och grönt.

– Att konsumenterna säger att de köper mindre av färska grönsaker är oroande. Om det ger förändrade matvanor finns det en risk för att hälsan påverkas negativt på sikt, säger Karin Fritz, rådgivare på Livsmedelsverket, i en kommentar till undersökningen.

En jämförelse med en motsvarande undersökning 2022 visar att 63 procent av svenskarna i högre och mycket högre grad köper billigare alternativ i år, jämfört med 45 procent 2022. För färska grönsaker gäller att 41 procent av de tillfrågade har slutat handla dem helt eller handlar dem i mindre grad, mot 27 procent förra året.

I fjol uppgav 26 procent att de helt slutat handla eller köpte mindre frukt, i år är siffran 38 procent.

För ägg, som ökat kraftigt i pris och där handlare ertappats med att salta priserna, är andelen som 2023 uppger att de slutat köpa eller köper mindre 23 procent jämfört med 14 procent förra året.

Förändringarna i inköpsvanorna för frukt, grönt och ägg är statistiskt säkerställda. Undersökningen visar också att matvanorna förändras mest och blir sämre i hushållen med lägst inkomster.

I inkomstspannet upp till 299.000 kronor uppger 48 procent av de tillfrågade att de helt slutat köpa färska grönsaker eller handlar mindre av det. För frukt gäller 40 procent. I inkomstspannet över 900.000 kronor är motsvarande siffror 25 respektive 28 procent.

Undersökningen konstaterar att ”om konsumenterna äter mindre grönsaker och frukt kan det på sikt leda till konsekvenser för folkhälsan. Att äta mycket grönsaker och frukt minskar risken för bland annat fetma, hjärt- och kärlsjukdom och vissa typer av cancer. Därför finns rådet är att äta 500 gram om dagen”.

– Så kallade levnadsvanesjukdomar som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar kan öka på sikt om matvanorna försämras. Därför behöver vi på Livsmedelsverket följa hur både matpriser och andra faktorer påverkar hur vi äter och om det kan finnas risk för att hälsan påverkas negativt i olika inkomstgrupper, säger Karin Fritz.