Hoppa till huvudinnehåll

Hot och utpressning mot hamnarbetare inför strejken

Inför hamnstrejken nästa vecka har arbetsköpare i olika hamnar tagit till hot och utpressning för att få anställda att lämna Hamnarbetarförbundet.

Logents sms till de anställda är bara ett av flera fula knep som arbetsköpare tagit till inför hamnstrejken nästa vecka.
Montage: Proletären

Arbetsköparna i hamnarna har redan börjat ta till fula knep mot Hamnarbetarförbundets medlemmar. I Göteborg har arbetarna på Logent fått ett sms där arbetsledningen kräver att de anställda uppger om de är medlemmar i Hamnarbetarförbundet eller inte.

Om detta inte görs före den 4 mars kl 16.00 kommer alla som inte svarat anses som ”otillgängliga för arbete”, det vill säga strejkande, från och med den 6 mars då hamnstrejken bryter ut.

Det finns en viss ironi i tilltaget eftersom det är företaget som i och med Sveriges Hamnars antifackliga policy har slutat att dra fackavgiften på hamnarbetarnas löner. Tidigare visste man alltså vilka som var medlemmar, men nu har man inte längre den kunskapen. 

I avtalsrörelsen 2017 gjorde medlemsföretag i arbetsköparorganisationerna Visita och Almega liknande försök att kartlägga anställdas facktillhörighet, något som bemöttes med protester från facken.

Inför den aktuella hamnkonflikten har andra hamnar tagit till mer direkta hot och utpressningsmetoder. Enligt säkra uppgifter till Proletären har ledningen på en arbetsplats satt upp en lista med alla hamnarbetare som omfattas av Sveriges Hamnars ”fridagslockout”. När en hamnarbetare sedan gett efter för trycket och lämnat Hamnarbetarförbundet, har dennes namn strukits.

Behovsanställda hamnarbetare har också erbjudits längre visstidsanställningar om de kunnat bevisa att de gått ur Hamnarbetarförbundet.

Bakgrund

Sms:et som skickades ut till de anställda i Logent

”Meddelande från Logent P&T GBG

Inför kommande konflikt – svar önskas snarast

Inför den konflikt som inom kort träder i kraft, måste vi (Logent) få uppgift om vilka av våra anställda, och från alla inom Blixtkåren, som är medlemmar i Hamnarbetarförbundet, så att samtliga anställdas och Blixtars rättigheter och skyldigheter kan tillvaratas och respekteras. Således måste alla svara på detta SMS till 0766511227 där ni skriver ’Jag är medlem i HF’ om ni är medlemmar i Hamnarbetarförbundet alternativt, ’Jag är inte medlem i HF’ om ni inte r det. Var noga med att underteckna med för- och efternamn samt anställningsnummer. Detta måste ske absolut senast 4/3-2019 kl 16:00. Vid uteblivet svar anses ni vara otillgängliga för arbete 6/3-2019. 

Hälsnignar (sic)
Arbetsledningen Logent”