Hoppa till huvudinnehåll

Proletären granskar: Hundratals miljoner till privata vårdbemanningsföretag

I Västra Götalandsregionen har 49 bemanningsbolag plockat ut 678 miljoner från den skattefinansierade vårdbudgeten under 2021. Ett av företagen ägs av den börsnoterade vårdjätten Ambea och bland de fyra största företagen finnsingen vd med vårdutbildning.

Förra året fakturerade vårdbemanningsbolag Västra Götalandsregionen med 678 miljoner kronor. Etta och tvåa på faktureringslistan är vårdbemanningsjättarna Bonliva och Klara.
Proletären

Den 1 juli 1993 blev det lagligt med vinstdrivande arbetsförmedlingar och personaluthyrning. Den dåvarande borgerliga regeringen lade i och med detta beslut grunden för marknaden med privata bemanningsbolag i vården.

Proletären har granskat vårdbemanningen som riktar sig mot Västra Götalandsregionen (VGR). Allt som allt har regionen avtal med hela 49 olika bemanningsföretag som totalt fakturerat 678 miljoner kronor till den skattefinansierade vårdbudgeten under 2021.

Här listar Proletären de tre företag som fakturerat mest till VGR.

1. Bonliva AB, med huvudkontor i Stockholm, har fakturerat strax över 123 miljoner kronor. Företagets vd, Ted Bergman (34 år), har ingen vårderfarenhet, enligt hans egen Linkedin. Före sin anställning på Bonliva jobbade han på företaget Acushnet som tillverkar golfutrustning. Han tog examen på Åtvidabergs golfgymnasium. Enligt Bergman själv drivs han av ”visionen om en jämlik vård”.

2016 flyttade Bonliva sitt huvudkontor till en exklusiv adress i Vasastan, Stockholm. Idag har företaget cirka 130 interna medarbetare och cirka 4.000 ”konsulter” som åker land och rike runt för att bidra till ”en mer jämlik vård”, enligt företagets hemsida.

”Bonliva har en tydlig vision om att sjukvården, omsorgen och skolan i Sverige ska vara jämlik, oavsett geografisk placering, kön, ålder eller socio-ekonomisk status”, skriver företaget i sin årsrapport från 2020. På nästa sida nämner Bonliva orden ”jämlik vård” hela fyra gånger.

Under 2020 gjorde Boliva en vinst på 35 miljoner kronor och betalade 7,7 miljoner kronor i skatt (cirka 22 procent). Företaget hade också en balanserad vinst på 98 miljoner kronor.

Samma år betalade företaget ut 2,9 miljoner kronor till sina tre styrelsemedlemmar och verkställande direktör, Ted Bergman. Plus 450.000 i pensionsavgift.

Bonliva
Bonlivas vd, Ted Bergman, drivs av ”visionen om en jämlik vård”.

2. På andra plats finner vi Klara D AB som har fakturerat 74 miljoner kronor för sina bemanningstjänster. I dagsläget är företaget ett helägt dotterbolag till den börsnoterade vårdkoncernen Ambea, som via ett annat dotterbolag, Carema Care (nu Vardaga), beordrade sin äldrevårdspersonal att väga boendes blöjor och inte byta dem förrän de var fulla.

Klara D:s vd, Eva Domanders (55 år), har ingen vårdutbildning. Hon är företagsekonom och har tidigare jobbat administrativt inom bemanning. Bland annat fem år på Poolia. Domanders är också ledamot i Svenskt Näringsliv sedan 2016.

Tre styrelseledamöter och vd:n Eva Domanders fick dela på 1,8 miljoner kronor i ersättning, plus pensionsutbetalningar på 304.000 kronor.

”Utöver normal affärsrisk finns en politisk risk eftersom vården i Sverige finansieras av offentliga medel”, konstaterar Klara D:s moderbolag Ambea i sin årsredovisning för 2020. ”Detta betyder att Ambeas tillväxtmöjligheter påverkas av opinionen och politikernas syn på privat drift inom vården.”

Vårdbemanning AB
Vårbemanning AB:s personal på Regeringsgatan i Stockholm.

3. På tredje plats kommer företaget Vårdbemanning AB som fakturerat 71,2 miljoner. 2020 gjorde Vårdbemanning en vinst på 9,5 miljoner kronor efter att ha delat ut lika mycket till sina aktieägare och betalade 2 miljoner i skatt. Bolagets tre styrelsemedlemmar och vd:n Johan Bechtel fick dela på 2,4 miljoner i ersättning, plus 219.000 i pensionsavgifter.

2017 flyttade Vårdbemanning sitt huvudkontor till Brunnsgatan i centrala Stockholm. Under nästkommande år ökade Vårdbemanning sina ”konsulter” med 40 procent per vecka, jämfört med 2017. I dagsläget har de upphandlade avtal med samtliga regioner i Sverige.

Vårdbemannings vd, Johan Bechtel (32 år), har jobbat som telefonist på Eniro och HR-support på Beijer Bygg innan han fick en anställning som ”konsultchef” på Vårdbemanning AB. Han har en kandidatexamen i personalvetenskap.

Flexcare/Facebook
Flexcare AB utsågs till årets gasellföretag av Dagens Industri 2021.
Fakta

De tre största vårdbemanningsbolagen i VGR

Bonliva

2016 flyttade Bonliva sitt huvudkontor till en exklusiv adress i Vasastan, Stockholm. Idag har företaget cirka 130 interna medarbetare och cirka 4000 ”konsulter” som åker land och rike runt för att bidra till ”en mer jämlik vård”, enligt företagets hemsida.

”Bonliva har en tydlig vision om att sjukvården, omsorgen och skolan i Sverige ska vara jämlik, oavsett geografisk placering, kön, ålder eller socio-ekonomisk status”, skriver företaget i sin årsrapport från 2020. På nästa sida nämner Bonliva orden ”jämlik vård” hela fyra gånger.

Under 2020 gjorde Boliva en vinst på 35 miljoner kronor och betalade 7,7 miljoner kronor i skatt (cirka 22 procent). Företaget hade också en balanserad vinst på 98 miljoner kronor.

Samma år betalade företaget ut 2,9 miljoner kronor till sina tre styrelsemedlemmar och verkställande direktör, Ted Bergman. Plus 450.000 i pensionsavgift.

Klara D

Helägt dotterbolag till den börsnoterade vårdjätten Ambea.

Tre styrelseledamöter och VD:n Eva Domanders fick dela på 1,8 miljoner kronor i ersättning, plus pensionsutbetalningar på 304.000 kronor.

”Utöver normal affärsrisk finns en politisk risk eftersom vården i Sverige finansieras av offentliga medel”, konstaterar Klara D:s moderbolag Ambea i sin årsredovisning för 2020. ”Detta betyder att Ambeas tillväxtmöjligheter påverkas av opinionen och politikernas syn på privat drift inom vården.”

Vårdbemanning AB

2017 flyttade Vårdbemanning sitt huvudkontor till Brunnsgatan i centrala Stockholm. Under nästkommande år ökar Vårdbemanning sina “konsulter” med 40 procent per vecka, jämfört med 2017. I dagsläget har de upphandlade avtal med samtliga regioner i Sverige.

2020 gjorde Vårdbemanning en vinst på 12,8 miljoner kronor, betalade 2 miljoner i skatt (cirka 15 procent) och delade ut 9,5 miljoner till sina aktieägare.

Bolagets tre styrelsemedlemmarna och vd, Johan Bechtel, fick dela på 2,4 miljoner i ersättning, plus 219.000 i pensionsavgifter.

Värd att nämna är även fyran, Flexcare AB, som fakturerade 47,1 miljoner. Året innan gjorde företaget en vinst på 2,5 miljoner kronor och det finns ingen post i årsberättelsen som bekräftar en skatteinbetalning. Företagets vd, Allán Hadrous, har ingen vårderfarenhet. Han har tidigare jobbat på SEB och är utbildad civilekonom i ekonomistyrning.