Hoppa till huvudinnehåll

K i Lysekil föreslår kommunal bojkott av Israel

Kommunistiska Partiets ledamöter i Lysekils kommunfullmäktige har lämnat in en motion om att kommunen ska bojkotta israeliska varor. Yngve Berlin (K) menar att det vore hyckleri och dubbelmoral att inte anta motionen.

Yngve Berlin i talarstolen för Kommunistiska Partiet.
Skärmdump/Lysekils kommun

I december lämnade Kommunistiska Partiets ledamöter i Lysekils kommunfullmäktige in en motion om en kommunal bojkott av Israeliska varor. Allt annat än att den antas vore en skandal, menar de två motionärerna. 

Kommunistiska Partiet (K) har under många år drivit frågan i kommuner där partiet haft kommunal representation, men också genom medborgarförslag i andra kommuner. Efter Israels blodiga och brutala krig mot Gaza de senaste tre månaderna är frågan mer aktuell än någonsin – och K:s ledamöter i Lysekil har därför lämnat in en motion om bojkott.

Proletären har pratat med Yngve Berlin, en av K:s två representanter i Lysekils kommunfullmäktige.

Vad förväntar ni er av övriga politiker i Lysekil när motionen om bojkott av Israeliska varor ska behandlas i fullmäktige?

– Naturligtvis att kommunfullmäktige antar motionen, och att i den mån vi har affärer med eller köper varor från apartheidstaten Israel så ska detta upphöra. Precis som när Lysekils kommun beslutade om bojkott av varor från apartheidstaten Sydafrika, säger Yngve Berlin.

Hur har ni tänkt er att kunna övertyga en genomborgerlig församling att gå med på era krav? 

– Vi ska så lite det bara går göra bojkottfrågan till en teknisk eller juridisk fråga. För det handlar inte om inskränkande juridik, det handlar om politisk moral, humanism och att ta ställning mot folkmord och etnisk rensning, så klart och tydligt som möjligt, och av så många som möjligt.

– Och när det handlar om att väcka frågan om bojkott i ett lokalt parlament som vi gjort med vår motion, är den ömma punkten politikers dubbelmoral och påstådda värdegrunder. Ljumma lokalpolitiska så kallade ”humanister”, eller cyniska och iskalla Israelvänner, älskar att förhala internationell solidaritet med tekniska och juridiska spetsfundigheter om att ”utrikespolitiska frågor” inte ingår i kommunernas beslutskompetens. Men den gubben går vi inte på. Ovetandes om att det förpliktigar, eller borde så göra, har Lysekils kommun inskrivet i sina riktlinjer för inköp och upphandling, att ”Lysekils kommun ska vid all upphandlings- och inköpsverksamhet ställa relevanta sociala och etiska krav.” Ett beslut på fullmäktige så sent som i september 2021.

– Om inte folkmord, etnisk rensning och folkfördrivning innefattas i ”relevanta sociala och etiska krav”, då är det läge för övriga politiker att knipa käft för evigt vad gäller etik och moral.

Ni tar även upp agenda 2030 och barnkonventionen i er motion. Vad är bakgrunden till det?

– Det är av samma anledning som vi påminner om kommunens etiska riktlinjer för upphandling. Bland både ljumma och cyniska kommunpolitiker är det mer regel än undantag att man svänger sig med agenda 2030 och barnkonventionen för att förstärka eller kamouflera sina politiska budskap. Nu är det upp till bevis.

Yngve Berlin understryker att de anser att allt annat än att motionen antas vore dubbelmoral och hyckleri.

– Vi utgår från att motionen går igenom. Om värdegrunder, agenda 2030 och etiska krav vid upphandling ska tas på något som helst allvar måste det bli så.

Motionen kommer att behandlas i Lysekils fullmäktige inom kort.

 

K:s motion: Kommunal bojkott av Israel

Lysekil den 8 november 2023

Till Lysekils kommunfullmäktige:

Motion om kommunal bojkott av Israeliska varor och etiskt hållbara inköp.

Under en månads tid har den israeliska armen systematiskt flygbombat och lagt miljonstaden Gaza i grus och aska. Över tiotusen civila palestinier i Gaza har mördats, FYRA TILL FEM TUSEN av de döda är BARN! Och dödandet fortsätter oavbrutet i denna stund.

En miljon av Gazas innevånare är på flykt från sina raserade hem, till ingenstans, och fortsatt utsatta för flyganfall och trakasserier. 
Medan begrepp som ”proportionerligt våld” används av cyniska försvarare av Israels massmord på barn och civila, så våndas varje sann humanist över att inte ha makt att omedelbart stoppa mördandet.

Mer borde inte behöva sägas som motivation till våra motionskrav.

Den som inte blundar vet precis vad vi talar om. Vet precis vilka grymheter vi som humana varelser måste fördöma och göra allt för att stoppa.

Som kommun har vi naturligtvis väldigt små möjligheter att påverka skeendet i positiv bemärkelse. Men att inte göra vad vi kan och bör, gör oss moraliskt och politiskt medskyldiga. Ett beslut om kommunal bojkott av Israeliska varor är en viktig markering.

I kommunala sammanhang svänger vi oss gärna med värdegrunder, vi ska leva upp till ”relevanta sociala och etiska krav” vid upphandling. Och utgå från Agenda 2030 och Barnkonventionen.

Barnkonventionen i korthet: 1. Som barn räknas varje människa under 18 år. 2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. […] 6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 7. Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. 8. Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållanden. Etc.

Lysekils riktlinjer för inköp och upphandling:

”Lysekils kommun ska vid all upphandlings- och inköpsverksamhet ställa relevanta sociala och etiska krav.” (2021-09-15, §88)

Kommunistiska Partiet föreslår härmed att;

Lysekils kommunfullmäktige beslutar om en kommunal bojkott av Israeliska varor.

För Kommunistiska Partiet, Britt-Marie Kjellgren och Yngve Berlin