Hoppa till huvudinnehåll

Katalys vill sätta klass på agendan

En överväldigande majoritet av svenskarna anser att Sverige är ett klassamhälle. Det konstaterades vid presentationen av det stora forskningsprojekt Klass i Sverige.

Det var fullsatt när tankesmedjan Katalys presenterade sitt projekt Klass i Sverige.
Johan Wiman

Intresset var stort när den fackliga tankesmedjan Katalys den 29 januari presenterade sitt projekt Klass i Sverige. Zeta-salen på ABF-huset i Stockholm rymmer 340 personer och folk stod längs väggarna i brist på sittplatser.

– För det första vill vi öka medvetenheten om det klassamhälle vi lever i idag, förklarade Göran Therborn i sitt inledningsanförande. Ett klassamhälle vars hemskheter många krafter i politiken, media och förvaltning gör mycket för att dölja.

– För det andra vill vi stoppa ”rasifieringen” av den politiska debatten, fortsatte han. Istället vill vi föra in klass på den politiska agendan. Vi vill ”klassifiera” debatten om man så vill. På lång sikt vill vi bidra till en upprorsrörelse mot kapitalism och korruption.

Göran Therborn är professor i sociologi vid universitetet i Cambridge. Han har jobbat med svenska klassanalyser under sjuttio- och åttiotalen. Under hans ledning kommer ett 20-tal rapporter på temat att släppas under våren. 13 offentliga seminarier är planerade.

Öppningskvällen presenterade Daniel Suhonen den första delrapporten i projektet, Klass, identitet och politisk mobilisering. Den konstaterar i korthet att över 80 procent av svenska folket anser att Sverige är ett klassamhälle.

Insikten är starkare hos sympatisörer till de rödgröna än hos sympatisörer till Alliansen eller Sverigedemokraterna. Men hälften av SD:s väljare anser sig samtidigt vara arbetare och är stolta över det. Socialdemokraterna har tappat mark till Sverigedemokraterna.

Daniel Suhonens slutsats var att socialdemokratin och vänstern måste börja tala om klass för att mobilisera de egna väljarna och utmana SD:s inflytande i arbetarklassen. Subjektiv klass och proletärt identitetsbyggande är outnyttjade möjligheter i dagens politik.

I den efterföljande debatten deltog Karin Pettersson från Aftonbladets ledarredaktion, David Eklund Kloo från Handelsanställdas förbund samt Majsa Allelin från Göteborgs Universitet. Här tydliggjordes olika strategiska linjer.

Rapportförfattarnas vision går uppenbart stick i stäv med Socialdemokraternas traditionella strategi de senaste decennierna. Den senare har snarare riktat in sig på att bryta in i mellanskikten och tjänstemannagrupperna för att säkra parlamentarisk majoritet.  

Daniel Suhonens förhoppning tycktes stå till att socialdemokratins ledarskikt ska byta fot och börja prata politik i klassmässiga termer. Han undvek dock att problematisera hur intimt sammankopplat detta ledarskikt är med resten av det borgerliga samhällets överklass.

Debatten kommer att fortsätta under våren. Det politiskt väsentliga är inte nödvändigtvis dess olika slutsatser och argument utan att frågan om klass åter sätts på den allmänna agendan. Det finns all anledning att se fram mot kommande rapporter och seminarier.