Hoppa till huvudinnehåll

Kungahusets verkliga kostnad: 1,3 miljarder kronor

En ny undersökning från Republikanska föreningen visar att monarkins verkliga kostnader är mer än nio gånger högre än siffran som brukar användas i officiella sammanhang.

Kungafamiljen försöker övertyga allmänheten om att monarkin är billig och ger oss ”värde för pengarna”.
Frankie Fouganthin

En ny undersökning från Republikanska föreningen visar att monarkin kostar Sverige nästan 1,3 miljarder kronor om året. En siffra som enligt föreningen också stiger för varje år. 

Det kungliga anslaget, ofta kallat apanaget, uppgick till 139 miljoner kronor 2018. Detta är siffran som kungahuset själva använder för att visa hur ”billig” den svenska monarkin är.

Men hovets ekonomi omfattas inte av offentlighetsprincipen och enligt föreningen undanhålls utgifter för många hundratals miljoner kronor från de ”officiella” siffrorna. Det handlar om allt från stabskostnader till onödiga resekostnader, förlorade hyresintäkter, säkerhetskostnader och kostnader som tas av kommuner när kungafamiljen är på PR-turné.

Republikanska föreningens ordförande Ulf Bergström menar att det också tillkommer en ”demokratisk kostnad”. En av dubbelmoral kring våra grundläggande värderingar.

– Förtroendet för demokratin gröps ur långsiktigt när vi har en statschef som vägrar erkänna offentlighetsprincipen, principen om likhet inför lagen samt religionsfriheten, säger Ulf Bergström till Proletären.

– Det är fullkomligt orimligt att vi 2019 blundar för det här. Nu måste riksdagen och riksrevisionen ta tag i det här, så att Sverige kan bli ett modernt och fullvärdigt rättssamhälle. Ett första steg är att visa hur alla pengar används. Vi vet inte det idag. Vi får en mycket översiktlig bild som aldrig skulle godkännas av skatteverket om ett bolag skulle göra samma sak.

Några slutsatser som dras i rapporten:

Den beräknade totala årliga kostnaden för monarkin år 2018 var minst 1282 miljoner kronor. Det innebär att varje vuxen ”kunglighet” som utför officiella uppdrag i genomsnitt kostar skattebetalarna 183 miljoner kronor per år.

Detta motsvarar kostnaden för att anställa 2.900 nya sjuksköterskor eller 2.600 nya lärare i landet. 

Merkostnaden i förhållande till en i stort sett jämförbar republik uppgår till 971 miljoner kronor.