Hoppa till huvudinnehåll

M-topp vill stoppa gängrekryteringen i Angered – med fler småhus och villor

Blandat boende och fler äganderätter är en del av lösningen för gängproblematiken i Göteborg och det finns resurser för att hantera situationen här och nu. Det säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) till Proletären.

– Det är en för stor koncentration av hyresrätter vilket medför att man inte har möjlighet att göra boendekarriär, säger Axel Josefson (M) till Proletären om hur utanförskapet i Angered ska brytas.
Proletären

Gängkonflikten i Göteborg har under veckan dominerat lokala medier och skapat stor oro i hela stadsdelar. Boende i Angered vittnar om narkotikaförsäljning och gängkriminalitet som går ner i åldrarna.

Många av de Proletären pratat med menar att politikerna känt till situationen under många år men inte gjort. Axel Josefson (M), ordförande i kommunstyrelsen och en av de politiker som är ytterst ansvarig, säger till Proletären att Alliansen genomfört satsningar.

– Vi har sjösatt åtgärder som trygghetskameror och satsar 11 miljarder i Framtiden AB för att bryta utanförskapet. Det är nybyggnationer, renoveringar och mer effektiv förvaltning för att få blandad bebyggelse med fler småhus och äganderätter. Det är en för stor koncentration av hyresrätter vilket medför att man inte har möjlighet att göra boendekarriär.

Men kommer fler småhus verkligen att stoppa rekryteringar till gängen?
– Det är en del i lösningen. Men sen handlar det också om att säkerställa att ungdomar får en bra skolgång och att hålla hårt i arbetslinjen.

– Sen får man inte glömma brottsbekämpande åtgärder. Man behöver avveckla ungdomsrabatten och kriminalisera medlemskap i kriminella gäng.

Många vill se mer resurser till skolan, fritidsverksamhet och föreningslivet. Kommer det att bli satsningar?
– Vi kommer att tillföra mer pengar till den offentliga verksamheten. Det kommer vi att återkomma om i budgeten.

Samtidigt har ni ju skurit ned i annan verksamhet, som Folkets hus nu senast. Vad ger det för signaler?
– Det är ju så här att man får göra omprioriteringar. Fördelar om resurser. Jag vet inte i det här exakta fallet men det kommer alltid ske förändringar i verksamheten.

Behövs det inte i så fall en omprioritering med mer resurser till Angered?
– De 11 miljarderna vi lägger nu på att rusta upp de här områdena är en sådan stor satsning.

Det är ju långsiktiga satsningar, men vad gör ni här och nu?
– Först och främst informationsutbyte med polisen för att stötta dem i sin insats. Kommunal verksamhet ska fortsätta som vanligt och så har vi förstärkt med ordningsvakter.

– Vi har ingen brist på pengar, utan vi kommer att genomföra de åtgärder som behövs.

Så det är inte brist på pengar som är problemet?
– Inte för att hantera situationen nu, nej. Stadsdelarna går med plus. Jag har inte siffran nu men det handlar om tiotals miljoner.

Kommer de pengarna också finnas tillgängliga till skolan, föreningsverksamhet och så vidare?
– Vi har ju gjort satsningar under sommaren med fältassistenter och de kommer att vara kvar.