Hoppa till huvudinnehåll

Nacka kommun privatiserar biblioteken

Bakom det unika beslutet i den borgerligt styrda kommunen står den ideologiskt drivna policyn att sälja ut så mycket kommunal verksamhet som möjligt till privata intressenter.

Nacka kommun privatiserade redan för fem år sedan hälften av sina folkbibliotek. Nu säljs resten ut.

Axiell Services AB, som nu tar över de sista tre kommundrivna biblioteken i Nacka, får en monopolställning i branschen.

– Istället för att sätta in resurser där de behövs, tror man att man kan tävla fram bäst resultat, säger Fredrik Holmqvist (V), som sitter i kulturnämnden i Nacka. Det här kommer bara att ge klirr i kassan hos aktiebolagen som tar över.

Proletären uppmärksammade i förra veckan hur Nacka kommun nu privatiserar också de tre bibliotek som ännu drivs i kommunal regi. Det är biblioteken i Orminge, Nacka Forum och Fisksätra, kommundelar med andra socioekonomiska förutsättningar än Saltsjöbaden där biblioteket privatiserades redan 2013. För några år sedan var den genomsnittliga månadslönen i Saltsjöbaden 42.500 kronor jämfört med 21.000 i Orminge och 16.000 i Fisksätra.

För de boende blir privatiseringen en dålig affär. För Axiell Services AB, som tar över driften av de tre biblioteken, blir det en bra affär. Företaget har redan idag närmast monopol på att leverera tekniska lösningar till folkbiblioteken. Axiell kontrollerar dessutom Elib, Nordens största leverantör av E-böcker till biblioteken. Det är inte svårt att räkna ut hur Axiell kan utnyttja den monopolställningen till att förändra det litterära utbudet på biblioteken.

– Utlåningsvolymerna ger biblioteken kommunala pengar. Ju fler böcker man lånar ut, desto mer pengar från kommunen. Nu pratar man om mål i utlåningsverksamheten, och de kommunala biblioteken har nu fått lämna tillbaka pengar till kommunen eftersom man inte nått målen.

När utlåningsvolymerna bestämmer lönsamheten kommersialisereas inköpen.

– När bibliotekens budget är avhängig av hur många böcker som lånas ut blir det en demokratifråga. När utlåningsvolymerna bestämmer lönsamheten kommersialiseras inköpen, att köpa in populära titlar och låna ut med korta lån blir mest lönsamt, säger Fredrik Holmqvist till Proletären.

Det var för fem år sedan som moderatstyrda Nacka kommun, med 102.000 invånare strax söder om Stockholm, privatiserade tre av kommunens sex folkbibliotek. I de välbärgade kommundelarna Saltsjöbaden, Sickla och Älta ägs biblioteken nu av Dieselverkstadens Bibliotek AB. Privatiseringen gav dock inte de positiva effekter som kulturnämndens ordförande Hans Peters (C) utlovade. Erfarenheterna är också dyrköpta. Uppemot 2000 timmars utredningar kring själva privatiseringen kostade kommunen stora pengar.

/ Fredrik Holmqvist

Det är inte heller kunskap som värderats högst när kommunen sålt ut biblioteken. Tvärtom. Ett av skälen till att privatisera också de tre återstående biblioteken i Nacka var att personalen ansågs vara alltför homogen och därmed inte förändringsbenägen.

– Personalen var bibliotekarier. Här värderade man alltså entreprenörer högre än bibliotekarier, konstaterar Fredrik Holmqvist.

Föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS) är motståndare till privatiseringarna. Det är också Sveriges författarförbund (SFF) som bland annat kritiserar att ett företag som Axiell, med monopolställning på marknaden, ska tillåtas ta över driften av tre bibliotek med stor risk för en partiskhet som rimmar illa med folkbibliotekens uppgift i ett demokratiskt samhälle.

SFF pekar vidare på att folkbibliotekens roll som mötesplats i samhället och deras skyldighet att tillhandahålla information av olika slag inte är garanterade i privat regi. Samt att bibliotekens uppgift att hjälpa personer med läshinder av olika slag, och att tillhandahålla medier på olika språk, kräver specialkunskaper.

– På hyllorna i Dieselverkstadens bibliotek finns till exempel inga medier på andra språk än svenska och engelska. Istället en skylt som hänvisar till Internationella biblioteket i Stockholm, konstaterar Fredrik Holmqvist.

De privata entreprenörerna tar över biblioteken i Nacka vid årskiftet.