Hoppa till huvudinnehåll
Av
Nationalekonom

När bankväsendets bedrägeri avslöjades

För femtio år sedan ägde en unik rättegång rum i USA. I fallet Jerome Daly mot First National Bank of Montgomery blev banken dömd för bedrägeri.


Har du tänkt köpa något dyrt? Då kanske du behöver låna pengar i en bank. Pengarna du lånar, varifrån kommer de? Många – kanske de flesta – tror, att det är pengar som andra har satt in på banken. Att banken alltså lånar pengar av insättare och betalar en liten ränta till insättaren för att sedan låna ut samma pengar till en högre ränta.

Så är det emellertid inte.

Lars-Erik Thunholm var i flera år verkställande direktör för SE-banken. I sin bok ”Svenskt Kreditväsen” skriver han:

”När en bank ger ett lån sker likviden normalt på så sätt att lånebeloppet krediteras på ett inlåningskonto. Primärt skapar alltså utlåningen inlåning.”

Det vill säga: När du lånar pengar i en bank, så skriver banken upp beloppet på ditt insättningskonto i banken. Samtidigt skriver banken upp beloppet på ditt skuldkonto i banken. Innan detta fanns pengarna inte. Banken har helt enkelt lånat ut pengar som den inte hade. Cirka 95 procent av alla pengar i vårt samhälle har skapats genom utlåning i bankerna.

En som tog fasta på detta var advokaten Jerome Daly. Den 8 maj 1964 lånade han 14.000 dollar i First National Bank of Montgomery i staten Alabama i USA. Pengarna använde han till köp av ett hus, och huset var säkerhet för lånet. När han 1968 vägrade att betala tillbaka lånet vände sig banken till domstol för att få huset utmätt. Inför domstolen förklarade advokaten Daly, att banken aldrig lämnat ifrån sig något som den hade i sin ägo.

Montage: Proletären
First National Bank of Montgomery vs Jerome Daly sägs vara ett unikt rättsfall i USA och förmodligen i världen.

Banken hade ”hittat på” pengarna i samma stund som lånet undertecknades. Daly kunde ju inte lämna tillbaka något som banken aldrig hade haft. Domstolen var beredd att avfärda Dalys förklaring som trams – tills herr Morgan, bankens ordförande, framträdde och vittnade. För han bekräftade Dalys påstående, att så gick – och går – det till. Banken lånar ut pengar, som inte finns förrän de lånas. Banken skapar alltså pengar ur tomma luften.

Den häpne domaren tyckte att det lät som bedrägeri, och Daly slapp betala och fick behålla sitt hus. Domen stod fast även i nästa instans och har aldrig ändrats. Detta till trots fortsätter bankerna att låna ut pengar som de inte har.

Denna historia finns att läsa i Ellen Hodgson Browns bok ”Bankerna och skuldnätet”, som varmt rekommenderas. Vill man läsa mer om detta har den brittiska centralbanken, Bank of England, skrivit om ”Money creation in the modern economy”, som kan läsas gratis här.