Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar: Nya Las – storföretagen subventioneras av staten i alla led

Ingen av de omställningssatsningar som ingår i Las-överenskommelsen kommer att betalas av arbetsköparna. Det blir istället staten som får stå för kostnaderna.

"Omställningssatsningarna" i nya Las ska betalas via skattesedeln.
Montage: Proletären

Den 15 maj skulle tre utredningar presenteras om hur den nya lagen om anställningsskydd, Las, ska genomföras. Men utredningarna är försenade och ska nu presenteras i början av juni.

En av utredningarna handlar om förändringarna i själva lagen, en annan om omställningsstöd för de på arbetsplatser som saknar kollektivavtal, och den sista om ett nytt studiestöd för vuxna.

Förslaget för de på arbetsplatser som saknar kollektivavtal är att Kammarkollegiet ska administrera omställning och utbildning för dessa. Man kan undra om Kammarkollegiet, en myndighet med 250 anställda som idag sköter bland annat allmänna arvsfonden, verkligen har erfarenhet av sådana uppgifter.

Förstahandsvalet var Arbetsförmedlingen, men eftersom den är i total kollaps – eller ”omorganisation” som det heter på ny(liberal)svenska – så blev det Kammarkollegiet. Parterna räknar med att kostnaden kommer att bli cirka 355 miljoner kronor varje år.

För de som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal, cirka 90 procent av alla lönearbetare, ska det fortsatt fungera med de organisationer som redan finns, Trygghetsfonden (TSL) för arbetare och Trygghetsrådet (TRR) för tjänstemän.

Den utredning som föreslår ett nytt studiestöd, stöd för kompetensutveckling för anställda som arbetat åtta år eller blivit arbetslösa, innebär att man får rätt att studera två terminer med 80 procent av lönen. Detta ska administreras av Centrala studienämnden (CSN). Det beräknas att 52.000 personer varje år kommer utnyttja detta till en kostnad av cirka 7,5 miljarder per år.

De ”omställningssatsningar” som IF Metall och Kommunal hyllat som förbättringar i Las-överenskommelsen ska alltså betalas via skattsedeln. Detta är fackpamparnas och företagarnas gemensamma dröm! Istället för trygga jobb får vi en arbetsmarknad med korta påhugg där det alltid är nära till att bli sparkad på grund av övertalighet. Detta ska ”räddas” av att det allmänna går in och hjälper till med betalda ”kompetensutvecklingslösningar”. Men så är det ju redan idag – det stavas bemanningsföretag!

Las-överenskommelsen innebär en statlig subvention av storföretagen i alla led. Ansvaret för kompetensutveckling flyttas till den enskilde arbetaren. Det allmänna betalar – till ett företag inom omställningsbranschen som kanske rent av ägs av bemanningsföretaget som den anställde blir hotad med uppsägning av.

Så förvandlas Las från ett skydd för de som arbetar till en kassako för kapitalet.