Hoppa till huvudinnehåll

Pappers ordförande om att S går emot LO om Las: ”En stor besvikelse”

Socialdemokraterna och regeringen vill att överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv ska ligga som grund för ny lagstiftning om anställningsskydd – trots att LO sagt nej. ”En stor besvikelse”, säger Pappers ordförande Pontus Georgsson till Proletären.

Socialdemokraternas verkställande utskott har beslutat stödja överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK istället för den statliga Lasutredningen.
Montage: Proletären

Socialdemokraterna har idag meddelat att de vill att överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK om nytt anställningsskydd ska bli lag – trots att LO sagt nej.

– Det är en stor besvikelse att Socialdemokraterna går emot ett enigt beslut i LO, säger Pontus Georgsson, ordförande för Pappers, när Proletären når honom på telefon.

Överenskommelsen har kritiserats av LO, som också valde att lämna förhandlingarna med Svenskt Näringsliv. Tjänstemannaförbundet Saco har däremot gått ut och ställt sig bakom avtalet.

Fakta

Detta är avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv

  • Begreppet saklig grund byts ut mot sakliga skäl och kraven på vad som ska anses vara bristande prestationer, samarbetssvårigheter eller misskötsamhet ska justeras.
  • Vid en tvist om uppsägning måste arbetsgivaren, som det ser ut idag, betala ut lön till arbetaren under tiden som tvisten pågår. I avtalsförslaget plockas detta bort.
  • Arbetsgivarna ska få undanta 15 procent av arbetsstyrkan från anställningsskyddet. Detta kommer att gälla alla företag, oavsett storlek och kan utnyttjas en gång i kvartalet.
  • Istället för att erbjuda inhyrd personal fast anställning efter 24 månader, kan arbetsgivaren välja att betala ut tre månadslöner till arbetaren för att kringgå Las.
  • Arbetsgivare som vill sparka eller omorganisera personal kan istället välja att använda så kallad ”hyvling”. Det vill säga att ge de anställda färre arbetstimmar.
  • Tiden för att få en fast anställning förlängs från 18 månader till 24 månader.

Inom PTK har fyra av de 25 förbunden hoppat av förhandlingarna i protest mot överenskommelsen. 36 förtroendevalde från de avhoppade förbunden skrev ett debattinlägg på nyhetssidan Arbetsvärlden där de påpekade att överenskommelsen är ett sätt att ”splittra löntagarkollektivet.”

När det största fackförbundet inom PTK, Unionen, publicerade innehållet i överenskommelsen med Svenskt Näringsliv blev det en smärre storm på sociala medier. Flera medlemmar hotade med att gå ur eller byta fack.

Även om en enig LO-styrelse sa nej till förhandlingsförslaget är LO splittrat sedan IF Metall öppnat för att ansluta sig till överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

För en vecka sedan publicerade ordförandena för sju LO-förbund (Byggnads, Fastighets, Pappers, Transport, Elektrikerna, Målarna och Seko) en debattartikel där de kallade överenskommelsen för ”en krigsförklaring mot LO och alla medlemmar i LO-förbund”.

Klockan 11.00 den 29 oktober släppte samma sju förbund ett uttalande om Socialdemokraternas besked. ”Det skulle skapa tysta arbetsplatser och godtyckliga uppsägningar… Vi skulle helt enkelt få en arbetsmarknad som kommer präglas av rädsla och oro. Vi står fast vid detta budskap”, säger de sju förbundsordförandena i sitt uttalande.

Men IF Metall är inne på helt en annan linje än de sju förbunden. Eftersom avtalsförslaget mellan PTK och Svenskt Näringsliv berör punkter som kompetensutveckling och tydligare regler för bemanningsföretag har IF Metall varit mer öppna för att godkänna överenskommelsen.

– Ja, som jag uppfattar det var de till och med positiva till överenskommelsen. Det där tycker jag är konstigt och man kan bli lite besviken, säger Pontus Georgsson till Proletären.

Pontus Georgsson berättar också att Pappers är ett av de förbund som nu är osäkra på hur långa avtal de vågar förhandla om under avtalsrörelsen, med tanke på Lasreformen.

I början av veckan kritiserade ett 40-tal medlemmar inom LO-förbundet IF Metalls agerande. Waldemar Tapojärvi, medlem i IF Metall, kommer från Kiruna och är en av dem som skrev under debattartikeln.

Privat / Waldemar Tapojärvi är medlem i IF Metall och ordförande för SSU i Kiruna

– Vi tycker att det är besvärligt att IF Metall går ut med detta uttalande. Man ger legitimitet åt avtalet som övriga förbund förkastar. De högg oss i ryggen. Det ser man idag när regeringen väljer att gå på avtalet och kallar det för ”parternas överenskommelse”.

– Vi måste engagera oss nu. Gå på klubbmöten. Ta upp frågan om Las. Säg vad du tycker! I grunden ser vi att arbetarklassen inte är organiserad. Vi har lämnat över makten. Det är det vi måste ändra, avslutar Waldemar Tapojärvi.