Hoppa till huvudinnehåll

Proletären avslöjar: Privata vårdcentraler delade ut 1,5 miljarder till aktieägarna

Sveriges privata vårdcentraler gjorde en samlad vinst på 2,2 miljarder och delade ut 1,5 miljarder i aktieutdelningar under 2021. Proletären granskar den privata primärvården.

Distriktsläkarna delade ut 40 miljoner till aktieägarna 2021.
Distriktsläkarna

Sveriges privatägda vårdcentraler gjorde en sammanlagd vinst på 2,2 miljarder kronor och plockade ut 1,5 miljarder kronor i aktieutdelningar 2021. Det visar en beräkning som Proletären har gjort.

Pengarna kommer till största delen från den skattefinansierade vårdbudgeten inom respektive region. Pengar som alltså nu till stor del går ner i privata fickor.

Utdelningarna på 1,5 miljarder kronor motsvarar cirka 2000 nyanställda sjuksköterskor (med en månadslön på 30.000 kronor) eller 781 primärvårdsläkare (med en lön på 80.000 i månaden) under ett helt år. Med enbart vinsten från de privata vårdcentralerna skulle det vara möjligt att driva all sjukvård inom Region Gotland under två år.

År 2021 drevs cirka 45 procent av landets vårdcentraler i privat regi. Främst har privata vårdcentraler etablerat sig på orter där kundunderlaget, i detta fall sjuka människor, är som störst – det vill säga främst i landets storstadsregioner.

Lägst andel privata vårdcentraler fanns i Region Örebro och i Region Jämtland/Härjedalen. Högst andel fanns i Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

I snitt plockade varje privat vårdcentral ut 3,5 miljoner kronor i aktieutdelningar och gjorde en vinst på 4,2 miljoner. Av alla 516 vårdcentraler var det bara 40 som inte plockade ut någon aktieutdelning alls. Alla andra vårdcentraler hade, enligt årsredovisningarna, antingen gjort en aktieutdelning – eller en överföring av vinsten från den lokala verksamheten till antingen en koncern eller moderbolag.

I Proletärens granskning framgår att många privata vårdcentraler har anmärkningsvärt höga vinstmarginaler. I fallet med Distriktsläkarna i Västra Götalandsregionen är den så hög som 44 procent, och flera andra ligger på mellan 20 och 40 procent. Det kan jämföras med företag inom till exempel industri eller tillverkning, som vanligtvis har en vinstmarginal mellan 5 och 9 procent.

Nedan följer en lista över vårdcentralerna som plockade ut mer än 15 miljoner i vinst under 2021:

  • Distriktsläkarna (Västra Götalandsregionen) – 40 miljoner kronor i aktieutdelning. Vinstmarginal: 44,02 procent.

Bolaget driver två vårdcentraler i Västra Götalandsregionen (Vårdcentralerna Kviberg och Mölndal). Pengarna skickades vidare till Docturum AB, som förvaltar aktierna för Distriktsläkarna.

  • Vingåker Doktor.se (Region Sörmland) – 37 miljoner i aktieutdelning. Vinstmarginal: 13,1 procent.

Pengarna står redovisade som ”resultat till kommittentbolag”, vilket betyder att pengarna skickade längre upp i koncernhierarkin inom Doktor.se.

  • Tulpanen vårdcentral i Kirseberg (Hälsopartner i Malmö AB) (Region Skåne) – 23 miljoner  i aktieutdelning. Vinstmarginal: 43,15 procent.

Pengarna är redovisade som en ren aktieutdelning.

  • Doktor.se Rosenlunds vårdcentral (Region Stockholm) – 21,7 miljoner i aktieutdelning. Vinstmarginal: 28,69 procent.

Pengarna står redovisade som ”resultat till kommittentbolag”, vilket betyder att de skickades längre upp i koncernhierarkin inom Doktor.se.

  • Servicehälsan Familjeläkarna (Region Västmanland) – 20 miljoner i aktieutdelning. Vinstmarginal: 36,1 procent.

Pengarna gick till moderbolaget PerSim AB där 4,7 miljoner sköts upp av skatteskäl i en så kallad periodiseringsfond och 3,2 miljoner betalades ut till bolagets aktieägare.

  • Strandängshälsan AB (Region Halland) – 15,6 miljoner i aktieutdelning. Vinstmarginal: 22,54 procent.

En ren aktieutdelning som delvis gick till aktieägarna och till företaget Emoa AB, som förvaltar aktier i Strandängshälsan AB. Under andra halvan av 2022 köptes Strandängshälsan upp av Doktor.se.

  • Wästerläkarna (Västra Götalandsregionen) – 15,3 miljoner i aktieutdelning. Vinstmarginal: 23,45 procent.

Driver två vårdcentraler inom Västra Götalandsregionen (Hängpilsgatan och Redegatan). Miljonerna som gått från bolaget är redovisade som en aktieutdelning och har med stor säkerhet hamnat inom moderbolaget Triadoc AB.


Så gjorde vi granskningen

Proletären begärde ut listor från Sveriges regioner för deras avtal med privata aktörer inom primärvården. I vissa fall har vi också använt 1177 vårdguiden för att få fram privata hälso- och vårdcentraler som hade ett avtal med respektive region under 2021.

Granskningen gäller bara vårdcentraler och inte till exempel privata fysioterapeuter eller barnmorskor. Vissa privata vårdcentraler har dock dessa verksamheter inom sin verksamhet.

Siffrorna som redovisas kommer från företagens årsredovisningar för antingen hela 2021 eller delar av 2021 och 2022. Detta är på grund av att vårdföretagen har olika brytpunkter för sina årsredovisningar.

Om en vårdcentral redovisat ett negativt resultat visas detta i Proletärens redovisning som ett noll-resultat, inte som en minuspost mot totalen.

I fallet med stora koncerner har Proletären valt att göra följande redovisning:

Praktikertjänst

Redovisningen för bolagets totala vinst och utdelning för 2021 har delats på hälften, och har sedan delats upp på antalet vårdcentraler som företaget har i landet. Detta eftersom cirka 50 procent av Praktikertjänst omsättning kommer från primärvården (resterande från tandläkarverksamhet).

Redovisningen är gjord för att få fram ett snittvärde för både vinst och aktieutdelningar för bolagets vårdcentraler. Detta snittvärde ligger också i linje med andra fåmansbolag som äger vårdcentraler och bedriver verksamhet inom primärvården i landet.

Capio

Årsredovisningen kommer från Capio Primärvård år 2021 som, enligt bolaget, omfattar 25 vårdcentraler i landet. Hela Capio Primärvårds vinst och utdelning har slagits ut på dessa 25 verksamheter vilket har skapat ett snittvärde.

Kry

Årsredovisningen kommer från Kry Primärvård som, enligt redovisningen, driver 19 vårdcentraler i landet. Vinsten och aktieutdelning har delats upp mellan dessa 19 verksamheter för att få fram ett snittvärde.

Achima Care, Lideita Mälardalen, Familjeläkarna och Med Pro

Siffrorna kommer från respektive bolags årsredovisningar och Proletären har använt samma princip som för Kry och Capio för att få fram ett snittvärde för respektive bolags vårdcentraler.

Aktieutdelningar

Proletären har valt att likställa kommittentersättning, koncernbidrag och kommissionsbidrag med aktieutdelningar.

I två fall (Premicare Johannesberg Härnösand och Ekeby hälsocenter) har stora miljonposter redovisats som ”bokslutsdispositioner” (utan någon fotnot angående var pengarna hamnat). Proletären har valt att klassa dessa som aktieutdelningar.

Vinster

Samtliga vinster är redovisade som resultat efter finansiella poster (EBITDA).