Hoppa till huvudinnehåll

Skattemiljoner till pseudovetenskap

Trots kritik om att DISA-modellen är ovetenskaplig, spenderar regionerna miljoner av skattepengar på ledarskapskurser och personlighetstester baserade på den.

DISA-modellens framgångar på senare år kan tillskrivas Thomas Eriksons böcker, bland andra Omgiven av idioter.
Grafik: Proletären

Den kritiserade DISA-modellen ligger till grund för personlighetstester som ett flertal svenska myndigheter, kommuner och regioner använder sig av vid rekrytering och i ledarskapsutbildningar. Modellen, som delar in människor i fyra olika färger utifrån deras påstådda personlighet, har blivit populär och vida känd genom Thomas Eriksons bok Omgiven av idioter och dess uppföljare.

Färgteorin som DISA-modellen bygger på är inget nytt påfund. Den presenterades redan 1928 av den amerikanske psykologen William Moulton Marston, skaparen av seriefiguren Wonder Woman. Lika minnesvärd som Wonder Woman blev dock inte hans bok Emotions of normal people där Marston presenterade sina idèer om hur medvetande och personlighet uppkommer.

Teorin bakom DISA-modellen saknar stöd i modern forskning. Den har ungefär samma vetenskapliga grund som horoskop, menar Magnus Lindwall, professor i psykologi, i Sveriges radio. Dan Katz, legitimerad psykoterapeut och psykolog, kallar teorierna som ligger till grund för Eriksons böcker för rent kvasivetenskapligt nonsens. Tho­mas Erikson saknar utbildning och grundläggande kunskaper i psykologi eller någon annan beteendevetenskap. Trots detta marknadsförs modellen och hans kurser som vetenskapliga.

Thomas Erikson blev utsedd till årets förvillare 2018 av föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). ”Thomas Erikson har med boken Omgiven av idioter och sin omfattande föreläsningsverksamhet lyckats vilseleda en stor del av det svenska folket att tro på ren pseudovetenskap och grova psykologiska förenklingar”, skrev VoF i sin motivering.

Trots detta ligger DISA-modellen till grund för obligatoriska kurser och utbildningar, som genom olika konsultföretag upphandlas för skattemiljoner.

Även när VoF delade ut priset för årets förvillare 2019 handlade det om användandet av DISA-modellen. Denna gång blev det Region Halland, Region Östergötland, Region Västernorrland och Västra Götalandsregionen som utnämndes för att under ett år spenderat över 11 miljoner kronor på utbildningar och föreläsningar med DISA-teorin som grund. 

I många fall är kurserna obligatoriska och full lön utgår till de deltagande så siffran 11 miljoner är i praktiken högre.

”Förutom att skattebetalarnas pengar slösats bort på ovetenskapligt trams, finns en annan konsekvens som är svårare att mäta, men minst lika bekymmersam: att man tagit testerna på allvar och därför använt dem för att rekrytera, omplacera och bedöma personal. Eller för vad som vore ännu värre: att hantera sina patienter”, skriver VoF i motiveringen till den icke önskvärda utmärkelsen som tilldelats regionerna.

Regionerna är dock inte ensamma om att lägga skattepengar på låtsasvetenskap. Försvarsmakten, polisen och skolan är också flitiga beställare av dessa kurser. En granskning som Dagens Nyheter har gjort visar att 60 av 120 tillfrågade statliga myndigheter svarar att de använder personlighetstester vid nyrekrytering. ”Thomas personprofilsanalys”, en variant med DISA-modellen som grund, används av ett sjuttiotal kommuner och ett tiotal länsstyrelser och landsting.

Någon exakt siffra på hur många skattemiljoner som har lagts på olika varianter av kurser och personlighetstester vid till exempel nyrekrytering finns inte. Kostnader för testerna, och analys av resultatet, ingår ofta som en del av det totala arvodet till externa rekryteringsföretag.

Magnus Lindwall och Dan Katz skriver tillsammans med Robin Fondberg, psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet, i en debattartikel i Expressen: ”Den enda nyttan vi kan se med dessa personlighetstester är att de resulterat i en välbehövlig debatt om vad vi ska satsa våra begränsade resurser på, och vad vi absolut ska undvika. Det är bevisligen svårt att se skillnad på snyggt paketerat trams och vetenskapligt grundad kunskap. Men bristande beställarkompetens kan inte användas som ursäkt när värdefulla resurser slösas på sådant som riskerar att göra mer skada än nytta.”