Hoppa till huvudinnehåll
Av
Kvinnopolitisk sekreterare

Ledarkrönika: Stoppa mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och kräver därför samhälleliga åtgärder.


Den 25 november är den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Dagen manifesteras runt om i världen och kallas även Orange Day. Den orangea färgen ska symbolisera ljus, hopp och framtidstro och kända byggnader är upplysta i orange färg.

Mäns våld mot kvinnor och flickor är ett globalt samhällsproblem och våldet tar sig olika uttryck. Det har sin bakgrund i historisk, ekonomisk och politisk utveckling, och det visar sig i att kvinnor runtom i världen lever på olika sociala villkor. Men en sak har världens kvinnor gemensamt: alla kvinnors liv påverkas av patriarkala strukturer, den könsmässiga överordning som yttrar sig i manliga privilegier och den underordning som kvinnor förpassas till.

Strukturerna ser olika ut och de tar sig olika uttryck. Det kan vara våld som begås av staten mot kvinnor i förvar, eller en kvinnofientlig abortlagstiftning. Det kan vara våld som begås i samhället, allt från våldtäkt och människohandel till våld i hemmet eller ofredande på arbetsplatsen. Ett våld som hindrar kvinnor från att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, politisk, social och ekonomisk mening. Och vare sig våldet begås i namn av svartsjuka eller i samband med en separation, i namn av heder eller för att en man tar vad han vill ha, så är det mäns kontroll av kvinnors sexualitet som är själva fundamentet.

Våld mot kvinnor är ett problem i samhället som måste lösas genom samhälleliga åtgärder. I Sverige presenterade regeringen nyligen ett åtgärdspaket på 40 punkter som, skriver regeringen, syftar till att intensifiera arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. De åtgärder som regeringen föreslår är både bra och nödvändiga. Nu gäller det att förslagen omsätts i praktisk politik. Här måste en aktiv kvinnorörelse gripa in och driva på.

För vad visar verkligheten? Samtidigt som regeringen presenterar åtgärder så skär regioner ner i verksamheter för kvinnor och kommuner lyser upp byggnader i orange. Håll med om att det skorrar falskt.

Ta Göteborg som exempel. Där har Västra Götalandsregionen i budgeten för 2022 föreslagit nedskärningar inom beroendevården för kvinnor. En mottagning som är specifik för kvinnor, där en separation av könen är livsviktig för kvinnor, därför att många av de kvinnor som söker hjälp är utsatta för våld av män som också är missbrukare. Nu pågår protester mot den omorganisation som medför försämringar. 

Detta är bara ett exempel på vad verkligheten visar. De samhälleliga framgångar som kvinnor vunnit, för alla kvinnor, kan varken ses eller tas för givna. För verkligheten visar att kvinnors framgångar ständigt måste försvaras, och vinnas om och om igen.

Sedan i våras har kvinnor runt om i Sverige manifesterat #kvinnostrejk. Här samlas kvinnor i en gemensam protest mot mäns våld mot kvinnor. Det är en protest som pågår. Den internationella kampanjen som startar den 25 november och avslutas den 10 december är utlyst av FN.

Vera Peterson
Kvinnopolitisk talesperson i K