Hoppa till huvudinnehåll

Ledare: Stoppa övervakningssamhället!

Det EU-påbjudna övervakningssystemet Chat control går i linje med flera andra repressiva lagändringar på sistone som luckrar upp rättsstatens principer.

Montage: Proletären

Övervakningssamhället har varit på plats ett bra tag, men nu har det gått över styr. Förra veckan fick regeringen ett snabbspår av justitieutskottet för att godkänna EU:s planer på utökad och mer omfattande kontroll av vår digitala kommunikation.

Ursprungsförslaget är att digitala jättar ska skapa en form av bakdörr som ger myndigheter möjlighet att övervaka alla EU-medborgarnas samtal, chattkonversationer, foton och videos. 

Chat control, som systemet kallas, kommer från början från den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson. Det uttalade syftet är att motverka barnpornografi och vuxnas sexuella kontaktförsök till barn, så kallad grooming. Men alldeles oaktat ett gott syfte innebär förslaget och systemet så allvarliga ingrepp på den personliga integriteten att det måste avvisas.

Uppbygget är en slags omvänd bevisbörda, där du som konsument eller kommunikatör i ett EU-land måste godkänna att staten, eller i detta fall överstaten i form av EU, får fri tillgång till din privata digitala kommunikation. Allt ska övervakas med ny AI-teknik.

Som konsument av olika tjänster ska du först godkänna att övervakningen sker, för att du ska fortsätta kunna skicka bilder, videor eller länkar. Det innebär att krypterade tjänster som Whatsapp, Messenger och Signal inte längre kommer att fungera i EU om inte företagen inför den efterfrågade digitala bakdörren åt myndigheterna.

När all digital kommunikation övervakas kan vare sig krypterade eller konfidentiella samtal ske utan att storebror tar del av dem. Advokaters dialoger med klienter och vårdpersonals samtal med patienter kommer andra få ta del av.

Att systemet kan missbrukas är uppenbart. De för stunden styrande politikerna kan lätt övervaka sina motståndare. Regimkritiker lär redan idag övervakas, men hur blir det i framtiden för dem som tar strid för sina rättigheter?

Allt kommer med Chat control att granskas av EU, via det tänkta nya EU-centrum som ska hantera AI-övervakningen av kommunikationen. De spärrar som tillskyndarna säger ska finnas i systemet kan lätt tas bort.

Kritiken mot förslaget har med rätta varit omfattande även om ingen större diskussion skett, speciellt inte i Sverige. Ändå har förslagsställarna tvingats modifiera förslaget, och nu finns en belgisk kompromiss på bordet som undantar samtal från övervakningen. Det är denna som regeringen nu vill godkänna utan att vare sig riksdagen eller svenska folket fått eller kunnat säga sitt om planerna.

Processen har likt många andra beslut i regeringskvarteren de senaste åren gått mycket snabbt. Till mandatperiodens nya repressiva lagar, Natoprocessen och DCA-avtalet häromveckan får vi även lägga Chat control.

Här gick det så snabbt att Vänsterpartiets ledamot i justitieutskottet, Gudrun Nordberg, inte verkat förstå vad det handlade om så hon röstade fel, samt att EU-nämnden, som borde haft frågan på sitt bord, inte behandlade den. Miljöpartiets representant i justitieutskottet, Rasmus Ling, svek sin egen partilinje och röstade för förslaget. Detta trots att Miljöpartiet under EU-valrörelsen sade sig vara emot Chat control-förslaget.

Redan i april förra året varnade denna ledarsida för Chat control och den polisstat som ligger i potten när borgarregeringen ihop med Sverigedemokraterna luckrar upp rättsstatens principer och inför en rad repressiva lagar med visitationszoner, anonyma vittnen och avlyssning utan brottsmisstanke.

Polisstaten är ännu inte här, men väl övervakningssamhället. Den tekniska utvecklingen och de digitala redskap som står till förfogande övervakar sedan länge vårt liv på nätet. Se bara på alla personliga google-annonser och annan skräddarsydd reklam du nås av när du surfar runt på nätet.

Företagen har omfattande data om oss som staten redan med eller utan dessa företags godkännande kan tillgodogöra sig. Utvecklingen har gjort att den övervakning som skedde under kalla krigets dagar framstår som medeltida. Eller som Stefan Axelsson, professor i digital forensik, sagt om Chat control: ”Inte ens Östtysklands säkerhetspolis Stasi hade övervakning på den här nivån.”

Regeringens brådska i frågan handlar om att EU nu står i skiftet av både ordförandeland och EU-parlament. En minoritet i ministerrådet har hittills blockerat lagförslaget, men Belgien vill klara av frågan innan de lämnar ordförandeskapet till Ungern, som ses som en bromskloss. Det modifierade förslaget har gjort att Frankrike inte längre säger nej.

EU-parlamentet har tidigare motsatt sig delar av övervakningsförslaget, men EU-parlamentet är ingen institution som i praktiken kan stoppa några lagförslag, bara förhala dem. Nästa steg blir en så kallad trilogförhandling, där EU-parlamentet och ministerrådet ska enas om vad som ska bli lag.

EU-parlamentets beslut är således endast en förhandlingsposition. Kommer de inte överens här går ärendet vidare till en förlikningskommitté. Så stora är de påverkansmöjligheter partierna i EU-valet stod och ljög om.

Utvecklingen är farlig och måste stoppas. Vi har redan fått några synliga exempel på vad det nya övervakningssamhället innebär. I november stängde Skolinspektionen friskolan Cordoba International School i Stockholm på rekommendation från Säpo, som sagt att skolan hade samröre med våldsbejakande islamism.

Förvaltningsrätten konstaterade senare att stängningsbeslutet var fel, men då var skolan redan avvecklad.

För drygt en vecka sedan terroristklassades nazistiska NMR av USA. Här handlar det om samma företeelse som stängningen av Cordobaskolan. Hemliga anklagelser förs fram som inte prövas av rättssamhället.

Det är få som försvarar religiösa friskolors eller nazisters rättssäkerhet, och denna ledarsida har inget som helst till övers för deras ageranden eller reaktionära ideologier, men en rättsstat ska inte och får inte sänka sig till en nivå som omkullkastar den personliga integriteten och urholkar rättssystemet. Därför måste Chat control och liknande förslag till inskränkningar i det öppna samhället tillbakavisas och bekämpas.