Hoppa till huvudinnehåll

Sverige i krigsmaskinen Nato

Med Ungerns ratificering av Sveriges Natomedlemskap försvinner den sista självständighet som Sverige haft i förhållande till USA-imperialismen. Nu gäller för alla fredsvänner att kämpa för Sverige ut ur Nato.

Nu gäller parollen Sverige ut ur Nato!
Proletären

Alliansfrihetens död

När Sverige går in i USA:s krigsallians Nato begravs mer än 200 år av svensk militär alliansfrihet. Inte sedan Napoleonkrigen tog slut 1815 och Karl XIV Johan tre år senare deklarerade sin intention att hålla Sverige utanför krig har vårt land officiellt ingått i en militärpakt.

– Vi har varit militärt alliansfria i 200 år och det har tjänat Sverige väl. Det har hållit oss undan krig så man ska ha väldigt goda argument om man ska ändra den linjen, sade dåvarande statsministern Magdalena Andersson till DN så sent som den 9 mars 2022, två veckor efter Rysslands invasion av Ukraina.

Drygt två månader senare hade hon och Socialdemokraternas partistyrelse ändrat sig och ansökte om svenskt medlemskap i Nato.

En kärnvapenallians

– Man bör ha med sig att Nato är en allians med kärnvapen, sade Magdalena Andersson i samma DN-intervju i mars 2022. 

Det är något det talats tystare om sedan dess. Den nuvarande Tidöregeringen har – på inrådan av överbefälhavare Micael Bydén – inte ens bett om att slippa kärnvapen på svensk mark. Natomedlemmarna Norge och Danmark har förbehåll mot utplacering av kärnvapen inom sina gränser i fredstid. 

Natomedlemskapet omöjliggör också möjligheten att vara en internationell röst för kärnvapennedrustning. Sverige har inte ratificerat FN-resolutionen om förbud av kärnvapen (TPNW), efter påtryckningar från USA.

Grafik: Proletären
Sverige är det senaste tillskottet till USA:s ständigt expanderande krigsallians.

En krigsallians

Nato påstås i massmedia vara en ”försvarsallians”, men så uttrycks det inte ens av organisationen själv. På Natos hemsida beskrivs Nato som en politisk och militär allians.

En krigsallians som bland annat har bombat sönder Afghanistan och Libyen – två länder som inte angripit något Natoland, och där Sverige deltagit i förstörelsen. 

Det är Nato som gjort Libyen till ett enda stort kaos, och ett mecka för slavhandlare och flyktingsmugglare. Som Natomedlem kommer Sverige tvingas delta i USA:s krig, som inte nödvändigtvis kommer att utspela sig runt Östersjön. 

Kina, inte Ryssland, är USA:s stora utmanare. Som Natomedlem kan svenska soldater skickas runt halva jorden för att strida för USA:s ekonomiska intressen.

USA:s krigsallians

Nato är i grunden USA:s militära verktyg för att upprätthålla sin position i toppen av det världskapitalistiska systemet. Natos fiender är det för att de är USA:s fiender. Antingen länder som vägrar rätta in sig i ledet som Iran och Nordkorea – eller som med Kina och Ryssland, med för stora resurser för att få vara ifred även när de försöker samarbeta med USA.

USA och Nato skyr inga medel för att tvinga igenom sin vilja och anser sig stå över folkrätten. När Nato bombade Belgrad 1999 var det lika mycket i strid med folkrätten och utan något FN-mandat som när Ryssland bombar Ukraina.

Krigsprofitörernas allians

De enda i Sverige som tjänar på Natomedlemskapet är den USA-tillvända kapitalistklassen, och framför allt vapentillverkarna med Wallenbergstyrda Saab i spetsen. Saabs aktie har rusat på börsen sedan den så kallade debatten tog fart för att Sverige skulle gå med i Nato.

Någon verklig debatt har det dock inte varit. Inte minst public service bär ett tungt ansvar i den undermåliga och ensidiga journalistik som krattat manegen för Sveriges Natomedlemskap.

Nu i elfte timmen har det börjat dyka upp artiklar med rubriker som ”Det här är riskerna för Sverige i Nato”, men under ett drygt år var propagandastormen så stark att det i stort sett inte hördes några motargument i borgerlig media, SVT eller Sveriges Radio.

Till krigsprofitörernas belåtenhet. Förlorarna är alla svenskar som vill leva i fred och inte skicka ut den unga generationen att kriga för USA.