Hoppa till huvudinnehåll

Uttalande: Vi stödjer Ola och arbetarkollektivet på Pågatågen

Kommunistiska Partiet ger sitt fulla stöd till Ola och det kämpande arbetarkollektivet på Pågatågen i Skåne.

Kommunistiska Partiet stödjer de anställda på Pågatågen i Skåne.
Smiley.toerist (CC)

De anställda på Pågatågen i Skåne har utlyst en vild strejk för att försvara sitt huvudskyddsombud Ola Brunnström. Efter att han avböjt att lämna företaget frivilligt hotar nu hans arbetsköpare, Arriva, att gå vidare med uppsägningen och tvinga bort honom från sin arbetsplats. 

Officiellt är det ett internt mejl till medlemmarna i fackklubben Seko Pågatåg som fått Arriva att agera. Mejlet som Ola skickade ut i början av oktober avslutas med orden ”Var inte rädda för cheferna, de ska vara rädda för oss”. En mening som enligt Arrivas chefer är så hotfull att den borde leda till uppsägning. 

Detta är naturligtvis svepskäl. Arriva vill bli av med en obekväm röst och tysta en kämpande fackklubb. Det är också ett angrepp på hela Seko, som så sent som för två veckor sedan tecknade ett nytt avtal för järnvägsanställda som innebar att Arrivas försök till lönedumpning på Pågatågen stoppades. I den delegation som förhandlade det centrala avtalet satt just Ola Brunnström.

Sekos ordförande Valle Karlsson kallar Arrivas agerande för en krigsförklaring mot fackföreningsrörelsen och lovar att Seko ska göra allt i sin makt för att Ola ska kunna behålla jobbet. Valle Karlssons ärlighet råder det inga tvivel om men skulle hotet kvarstå efter förhandlingen med Arriva den 4 januari är de juridiska möjligheterna att stoppa uppsägningen små.

Lagen om anställningsskydd ger genom sin paragraf 39 redan idag arbetsköpare möjligheter att bli av med obekväma personer. Det betyder att även om en domstol skulle slå fast att uppsägningen är felaktig har Arriva rätt att förvägra Ola att komma tillbaka till jobbet.

Trots att Seko inte kan förhindra uppsägningen av Ola Brunnström på juridisk väg betyder det inte att hans jobb inte går att rädda. Bakom honom står ett enat och upprört arbetarkollektiv på Pågatågen och ett stort stöd från resten av branschen. På ett stormöte på nyårsafton beslutade de anställda att lägga ned arbetet om Arriva väljer att gå vidare med uppsägningen. 

Detta är rätt väg att gå. En krigsförklaring kan trots allt bara mötas med kapitulation eller krig. Vilda stridsåtgärder, utan facklig kontroll, är inte riskfria. Däremot går de inte att likställa med arbetsvägran och resulterar mycket sällan i mer än låga böter. Ska de lyckas måste det göras gemensamt, beslutsamt och organiserat, precis så som tågpersonalen på Pågatågen visat. De har snackat ihop sig och låtit Olas ord bli verklighet: Var inte rädda för cheferna, de ska vara rädda för oss! 

Kommunistiska Partiet ger sitt fulla stöd till Ola och det kämpande arbetarkollektivet på Pågatågen. Blir strejken verklighet ställer vi vår organisation till ert förfogande. 

Enighet ger styrka! Backa Ola!

Kommunistiska Partiet
1 januari, 2021