Hoppa till huvudinnehåll

Vårdfientliga politiker fick löpa gatlopp i Härnösand

Många demonstranter var på plats i Härnösand när Primärvårdsnämnden i Västernorrland skulle ta ställning till förslaget att lägga ner hälsocentralen i Nacksta, Sundsvall.

Politikerna fick ”löpa gatlopp” genom flygblad och plakat mot nedskärningarna.
Eva Rudström

Kampen för att rädda hälsocentralen i Nacksta och stoppa nedskärningarna i Västernorrlands sjukvård fortsätter. Politikerna möttes av protester när Primärvårdsnämnden på sitt möte i Härnösand skulle ta ställning till förslaget att lägga ned hälsocentralen i Nacksta och dessutom göra om hälsocentralen i Liden, ett mindre samhälle utanför Sundsvall, till ”filial” till en hälsocentral i Sundsvall.

Det var nätverket Rädda Nacksta hälsocentral som anordnat en bussresa till Härnösand. Boende i Nacksta var med på resan liksom en representant för den arbetsgrupp som motsatt sig försämringarna i Liden. När nämndledamöterna skulle ta plats inför mötet fick de ”löpa gatlopp” mellan demonstranter som delade flygblad till dem och höll upp plakat med budskap som ”Människovärde inte marknadsvärde” och ”Utveckla inte avveckla”.

Som tidigare rapporterats i Proletären är nedskärningarna i primärvården i Region Västernorrland mycket omfattande. Samtidigt framhåller politiker på såväl regional som nationell nivå primärvårdens stora betydelse som ”första linjens vård”. Politikernas sätt att ombesörja en ”god och nära vård”, som det heter, ter sig uppenbarligen motstridigt.

Regionen styrs av S, M och L. I Härnösand mötte regionråd Glenn Nordlund (S) samt nämndens ordförande Lena Asplund (M) upp och diskuterade med demonstranterna en stund innan mötet.

Det fanns ingen skillnad i deras svar på demonstranternas frågor eller i bemötandet av deras påståenden om att det är platsbrist på alla hälsocentraler och vårdcentraler (de privata alternativen). Regionen säger sig värna glesbygden – men likafullt drabbas inte minst just glesbygden av kraftiga försämringar eller nedläggningar i de förslag som nämnden sagt sig stå bakom. Nackstaområdet är det socioekonomiskt mest utsatta området i hela regionen och borde prioriteras vad gäller välfärdssatsningar.

Nordlund och Asplund framhöll gång på gång att de ”tyvärr ibland måste ta tunga beslut, det är bara att beklaga”. Det lät nästan som de vädjade till att demonstranterna skulle tycka mer synd om dem än om alla som får allt mindre tillgänglighet till vård.

På kvällen kom så beskedet om nämndens förslag: Nedskärningarna ska genomföras. Protesterna lär fortsätta.