Hoppa till huvudinnehåll

Vårdförbundet utökar strejken

SKR har inte gett efter för kraven på sänkt arbetstid. Detta betyder att Vårdförbundets strejk nu utökas till ytterligare två regioner. ”Jag hoppas strejken sprider sig till andra yrkesgrupper”, säger Ingrid Frejd, sjuksköterska och facklig sekreterare i Kommunistiska Partiet, till Proletären.

Proletären

Vårdförbundets strejk är inne på sin andra vecka, och vid denna tidnings pressläggning (11 juni) hade parterna inte nått en överenskommelse. Därmed utökas strejken nu till Värmland och Västmanland.

Efter förhandlingar mellan Vårdförbundet och SKR har strejkvarslet samtidigt dragits tillbaka vid bland annat 1177 i Region Värmland, sjukhuset i Torsby, akuten i Kungälv samt flera avdelningar på olika sjukhus i Region Västerbotten. Detta för att stärka patientsäkerheten.

Vårdförbundet
Branka Djukanovic Svensson är förtroendevald i Vårdförbundet och utbildad specialistsjuksköterska.

Anledningen till att konflikten nu utökas är för att Sveriges regioner motarbetat Vårdförbundet blockader. Det berättar specialistsjuksköterskan Branka Djukanovic Svensson, förtroendevald i Vårdförbundet Västra Götaland.

– Det är inte i onödan som vi tar till det tyngsta vapnet vi har. När vi varslade om en övertidsblockad så hade arbetsgivarna två veckor på sig att ratta runt de problem som kunde uppstå men de har gjort en väldigt dålig planering eller också ingenting alls.

– Sedan går SKR ut och menar att vi är samhällsfarliga. Men vi gör det här för att rädda vården. Vi har jobbat tre miljoner övertidstimmar under förra året. Den övertiden motsvarar 2000 kollegor. Det här gör att personalen flyr och det kostar samhället mycket pengar.

Fakta

Arbetstidsförkortning

Konjunkturinstitutet publicerade nyligen en prognos som menade att en arbetsvecka på 35 timmar skulle leda till att Sveriges BNP sjunker med 9,1 procent.

Denna analys saknar dock fakta i en historisk kontext då denna produktivitetsminskning inte skedde i ekonomin mellan åren 1970 och 1973, då veckoarbetstiden också minskade med fem timmar.

Mellan dessa år skedde istället en produktivitetsökning med 3,4 procent, per år, och samtidigt minskade arbetslösheten med 0,9 procent.

Enligt Nationella vårdkompetensrådet var det 13.000 sjuksköterskor som inte var sysselsatta i sin yrkesroll under 2021. Den huvudsakliga anledningen till att personalen lämnat, enligt vårdkompetensrådet, är dålig arbetsmiljö. Något som kostar samhället 5,5 miljarder kronor.

Situationen har blivit så allvarlig att på vissa avdelningar på Sahlgrenska sjukhuset har de mest erfarna sjuksköterskorna bara jobbat på avdelningen i ett år.

– Tänk dig stressen av att inte kunna fråga någon äldre kollega om något. Vi måste skapa bättre förutsättningar för nyutbildade kollegor att landa mjukt. Det måste finnas en spridning av erfarenhet på arbetsplatserna, säger Branka Djukanovic Svensson.

Ingrid Frejd jobbar som sjuksköterska i Västra Götalandsregionen och är facklig sekreterare i Kommunistiska partiet. Hon är mycket kritisk till att regionernas sjukvårdsbudget inte återspeglar den kvalité som politikerna säger sig vilja erbjuda, och som Hälso- och sjukvårdslagen kräver.

– Jag önskar att tjänstemännen vågade stå upp mot politikerna, för budgeten just nu håller inte för patientsäkerheten. Det måste finnas människor med lite heder som inte köper att budgeten ska prioriteras över allt annat. Vi måste ställa vården vi ger mot den lagstiftning vi har.

Proletären
Ingrid Frejd jobbar som sjuksköterska och är Kommunistiska partiets fackliga sekreterare.

När det kommer till att få erfaren personal att stanna kvar i sina yrken tycker Ingrid Frejd att Vårdförbundet skulle kunna gå ut mycket hårdare i sina förhandlingar.

– Det finns ingen naturlag som delar in dygnet på tre arbetspass. Det hade gått lika bra att dela dagen i fyra delar, alltså kortare tid per pass eller att jobba färre pass per vecka. Det är bra att Vårdförbundet sätter ner foten, även om de gärna hade fått kräva mer än 15 minuter kortare arbetstid per dag. Det hade inneburit en enorm förbättring för oss som jobbar på golvet och det hade lockat tillbaka många av de som redan lämnat.

I en intervju med Arbetet kallar Jeanette Hedberg, förhandlingschef på SKR, Vårdförbundets konflikt för “djupt olycklig” och menar en sänkning av arbetstiden med 15 minuter per dag för Vårdförbundets medlemmar skulle kosta 36 miljarder och förvärra läget i vården eftersom “miljontals timmar” skulle försvinna.

– Just nu ser det tyvärr mörkt ut. Det är djupt olyckligt att konflikten överhuvudtaget pågår och att nya stridsåtgärder bryter ut. Det här drabbar patienterna och gynnar ingen, säger hon till Arbetet.

Hur ser du på SKR:s argument om att strejken är samhällsfarlig?
– Det här är enda gången som SKR tycks reagera på patientsäkerheten. Det är helt tyst när det kommer till privatiseringar, nedskärningar, sänkta skatter och privata sjukvårdsförsäkringar, säger Ingrid Frejd.

– Om SKR verkligen värnade om samhället och patienterna så hade de pekat ut politikerna för att de satsar för lite pengar på vården samtidigt som de spenderar miljarder på militären. Jag tycker det är konstigt att man utkräver ett samhällsansvar av Vårdförbundet medan arbetsköparsidan bara behöver bry sig om budget och vinst.

Det är självklart att en patientsäker vård kräver en ordentlig finansiering, menar Ingrid Frejd.

– Just nu tycks vi istället prioritera ökad tillväxt och vinster för privata företag.

– Fler fack och arbetare måste göra något. För det är helt obegripligt att vi ska jobba så pass mycket och hårt för att några andra ska kunna tjäna pengar. Jag hoppas verkligen att den här strejken kan ge inspiration till fler. Att de tänker ”kan de, så kan vi”.