Hoppa till huvudinnehåll

Sexhandelns verklighet: Världens äldsta förtryck

– Större delen av all prostitution sker på nätet. Det är stort och vi har svårt att täcka ens en bråkdel, säger Sofie Lidbeck på Mikamottagningen i Stockholm.

Sofie Lidbeck och Elisabet Lundqvist.
Lenita Åberg

Proletären besöker Mikamottagningen i Stockholm. Mikamottagningen är en speciellt inriktad stödverksamhet för personer som har sex mot ersättning, använder sex som självskadebeteende eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Mottagningen träffar även anhöriga. Här finns också verksamheten Mika Hälsa som är en sex- och samlevnadsmottagning för målgruppen och där barnmorska och gynekolog arbetar. 

Här träffar vi socionomerna Elisabet Lundqvist och Sofie Lidbeck.

– Vi benämner det inte som prostitution utan sex mot ersättning, men utifrån en samhällsdiskussion brukar vi använda oss av begreppet prostitution. Att kalla någon för prostituerad är väldigt stigmatiserande och har en negativ klang. Prostitution är något en person befinner sig i, man utför det, men man är det inte. Att vara prostituerad är ingen identitet. Ersättningen behöver inte bara vara pengar utan kan även vara väskor, resor, husrum, droger eller trygghet. En del säljer sex mot ersättning just som självskadebeteende och då är ersättningen mindre viktig, man söker det ångestreducerande. Att därför säga att en person har sex mot ersättning fångar upp mer av vad det handlar om, säger Sofie Lidbeck.

– Att säga prostituerade personer blir till ett vi och dem, säger Elisabet Lundqvist.

– Inte heller är prostitution, som vissa vill påstå, världens äldsta yrke. Nej, det är världens äldsta förtryck, säger Sofie Lidbeck.

På Mikamottagningen jobbar man främst med att erbjuda råd- och stödsamtal för personer som lever i prostitution eller skadar sig med sex, samt med människohandel för sexuella ändamål och för anhöriga till dessa grupper. Den uppsökande delen, vilken sker både på nätet och i gatumiljö, är också väldigt stor. Det innebär att Mikamottagningen rör sig på de platser där prostitution förekommer för att informera om hur de kan hjälpa de utsatta.

– Större delen av all prostitution sker på nätet. Det är stort och vi har svårt att täcka ens en bråkdel. Vi lägger upp annonser om Mikamottagningen, men främst skickar vi personliga meddelande via mediet som personerna som säljer sig valt. Oftast är det KIK, Instagram eller sms, säger Sofie Lidbeck.

Enligt en mätning gjord av Länsstyrelsen i Stockholm år 2006 hittades 304 sexannonser på nätet. År 2014 fann man 6965 annonser på tio veckor.

– Svenskfödda personer hamnar ofta i prostitution av anledningar som psykisk ohälsa, mobbing, trauma, omsorgsbrist, våld inom familjen, bristande anknytning, våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Psykisk ohälsa i gruppen är väldigt stor. Behovet av pengar kan dock senare bli en avgörande faktor. Man ser ingen utväg. Vad skriver man på sitt CV efter flera år i prostitution? säger Sofie Lidbeck.

– Gatu- och nätprostitution skiljer sig åt en del. På gatan finns främst EU-medborgare och medborgare från tredje land. Här handlar det dessutom om ett fattigdomsperspektiv. Behovet av pengar gör att man måste befinna sig i prostitution. Vi är ute en gång i veckan och möter just samma kvinnor. På nätet kommer det upp nya annonser hela tiden, säger Elisabet.

Prostitutionen har inte bara flyttats till andra arenor. Elisabet Lundqvist och Sofie Lidbeck berättar att personerna de möter vittnar om att våldet från sexköparna har blivit allt grövre. Men också att sexköparna, vilka oförändrat är gruppen män, har sjunkit i åldrarna.

– På plats blir det ofta något annat än vad som var överenskommet. Våldet från sexköparna är utbrett. Att värja sig från det är svårt eftersom det då kan eskalera ytterligare. Har man inte varit utsatt för övergrepp och våld innan prostitutionen blir man det då, säger Elisabet Lundqvist.

– Polisen har tagit fast så unga som sextonåriga pojkar för sexköp. En anledning kan vara porrens påverkan. Den, liksom prostitutionen, är så lättillgänglig idag. Mångas första möte med sex idag kan vara genom porr, vilken idag innehåller väldigt grova övergrepp. Man kan tro att det är så sex ska vara. Brist på samtal om samtycke ökar också övergrepp. Tjejer kan tro att de inte kan säga nej utan att man ska gå med på allt, även våldsinslag. Allt blir normaliserat. Därför vore fler samtal om samtycke bra, säger Sofie Lidbeck.

Båda tror att den nyligen genomklubbade samtyckeslagen kan ha positiv attitydpåverkan, men att det krävs fler förändringar än så.