Hoppa till huvudinnehåll

Varnar för Natomedlemskap

– Det grekiska folket har bara negativa erfarenheter av Nato, säger Nikos Mavrokefalos och Nikolas Theodorakis från den militanta fackliga fronten Pame till Proletären.

Nikos Mavrokefalos och Nikolas Theodorakis från Pame på Fackliga världsfederationens kongress i Rom.
Marcus Jönsson

Sverige är med stormsteg på väg in i Nato, utan tillstymmelse till en initierad och ärlig debatt där också motståndarna får höras. Inte minst saknas perspektiven från Natomotståndare i länder som redan är medlemmar.

På Fackliga världsfederationens kongress i Rom får Proletären en pratstund med två som har både erfarenhet av och en klar uppfattning om den USA-styrda krigsorganisationen, som i den svenska debatten beskrivs som en ren försvarsallians.

– Grekland är med i Nato sedan 70 år tillbaka och det grekiska folket har bara negativa erfarenheter av medlemskapet. 

Det säger Nikos Mavrokefalos, från den militanta fackliga fronten Pame i Grekland, som har starka band till det grekiska kommunistpartiet KKE. Han får hjälp med översättningen av Nikolas Theodorakis. De tillhör båda Pames verkställande utskott.

Ett tydligt exempel är hur USA och Nato stödde militärjuntan som styrde Grekland under diktaturen mellan 1967 och 1974, säger de.

– USA, Nato och senare EU har stått bakom förföljelser av fackföreningsfolk, fängslandet av aktivister och attacker på fackliga rättigheter. Därutöver kan vi lägga till Turkiets invasion och ockupation av Cypern under Natos och USA:s beskydd, säger Nikos Mavrokefalos.

Även om Grekland har varit medlem i Nato sedan 1952 har den amerikanska närvaron ökat kraftigt de senaste åren. Argumenten känner vi igen från den svenska Natokampanjen.

– Vi får höra att Natosamarbetet handlar om att garantera säkerheten och skydda oss i vår region, och med den förevändningen har hela grekiska städer och öar blivit till Natobaser.

Grekland har traditionellt haft förhållandevis kyliga relationer till USA, efter att USA stödde militärjuntan under diktaturen. De senaste årens närmande till USA, och Natos utökade närvaro, inleddes när vänsterpartiet Syriza hade regeringsmakten och Alexis Tsipras var premiärminister.

Tsipras har också fått beröm av USA:s dåvarande president Donald Trump för att spendera mer än två procent av BNP på militären – trots den svåra ekonomiska kris som den grekiska arbetarklassen fått betala. Krisåret 2009 motsvarade Greklands militärutgifter 3,2 procent av BNP, och 2021 var siffran 3,8 procent – högst av alla 30 Natomedlemmar.

På torsdag ska det grekiska parlamentet debattera och rösta om en förlängning av amerikanska baser i Grekland.

– Det är ett avtal som gjordes upp under Syrizaregeringen, och som den nuvarande regeringen förlänger. 

Nikos Mavrokefalos berättar att Pame kallat till en stor demonstration som kräver att överenskommelsen rivs upp. Demonstrationen, liksom andra regelbundna aktioner mot Nato, är en pågående solidaritetskamp, säger han.

– Deltagande i Nato kommer med stora faror för folken, genom interventioner i krig och konflikter som inte är i folkens utan bara i de rikas intresse.

Han påminner också om att Grekland är i en het gränsdispyt med Turkiet – en annan Natomedlem, där Erdogans regering ser med misstänksamhet på USA:s stadigt ökande närvaro i Grekland.

Samtidigt används den ryska invasionen av Ukraina som argument för Nato även i Grekland.

– Det är en enorm propagandamaskin som försöker övertyga det grekiska folket om att vi skulle ha intresse av att välja en imperialistmakt över en annan. Och vi vet att det svenska folket är utsatt för samma propaganda, där man använder den ryska kapitalistklassens aggression som förevändning. Men varken det svenska eller det grekiska folket har någonting att tjäna på att välja mellan den ena eller andra imperialistiska sidan.

Grekland har blivit ett nav för Natos vapensändningar till Östeuropa och Ukraina. Grekiska järnvägsanställda har stoppat tåg med krigsmaterial, och fackliga aktivister har demonstrerat och bland annat målat stridsvagnar röda.

– Vi har erfarenheter från Natos krig i Jugoslavien 1999, och idag står Pame tillsammans med många fackföreningar i fronten för att stoppa vapentransporter. Elva av våra aktivister arresterades till exempel i hamnen i Tessaloniki, säger Nikos Mavrokefalos.

Budskapet från de båda till svenska arbetare handlar om fred och kamp mot imperialismen.

– Vårt perspektiv är för vänskap och samarbete mellan folken. För ett Europa och en värld utan krig och utsugning, och utan några imperialistiska organisationer.

– Det svenska folket, liksom det grekiska folket och alla folk, måste kämpa mot att delta i Nato och andra imperialistiska allianser. Och det är fackföreningarnas plikt att utforma sina egna politiska ställningstaganden till stöd för arbetarnas intressen.