Hoppa till huvudinnehåll

Venezuela inför en ny valuta – försöker gå förbi sanktioner

I slutet av förra året meddelade Venezuelas president Nicolás Maduro att landet skulle lansera en ny valuta, petro, i början av 2018. Det rör sig om en så kallad digital kryptovaluta.

Venezuelas president Nicolás Maduro talar vid lanseringen av den nya kryptovalutan Petro

År 2009 lanserades den digitala kryptovalutan bitcoin av någon som påstods heta Satoshi Nakamoto. Huvudsyftet var, och är, att betalningar skall kunna göras över internet direkt mellan köpare och säljare utan att en tredje part – myndighet, bank, mäklare med flera – är inblandad. 

Genast uttalades farhågor för att kriminella skulle använda sig av detta betalningssätt för att undgå upptäckt från polisen och andra myndigheter. Men även om bitcoin kan användas för betalningar är det inte där den har fått sin huvudsakliga betydelse.

Bitcoin blev i stället snabbt föremål för spekulation med väldiga svängningar i värde, vilket gjorde den mindre lämplig som vanligt betalningsmedel.   

Bitcoin har emellertid fått många efterföljare. Och en av dem är alltså den venezolanska petron.

Varför behöver då Venezuela en ny valuta? 

Den nuvarande valutan, bolivar, har till följd av USA:s sanktioner och inhemska ekonomiska sabotage, som lett till akut varubrist, förlorat i värde. Inflationstakten kan ses i att en euro i augusti förra året kostade 4 146 bolivar och nu i februari ligger på över 31 000 bolivar.

För att förhindra inflation skall den nya valutan, petron, därför basera sitt värde på en råvara, och en råvara, som Venezuela har gott om, olja. Därav namnet petro av spanska petróleo, som betyder olja. En petro skall motsvara värdet av ett fat olja. Venezuela har dessutom fyndigheter av guld och andra mineraler, som också skall garantera petrons värde.

Venezuela har världens största kända oljetillgångar. De uppgår till över 300 miljarder fat, medan nummer två, Saudiarabien har 266 miljarder fat. Iran och Irak ligger på runt 150 miljarder fat vardera.

Petron skiljer sig alltså från andra kryptovalutor genom att den liksom flydda tiders guldmyntfot backas upp av en materiell tillgång. Men den skiljer sig också däri, att den ges ut av en stat, en regering, som beslutar hur valutan skall ges ut och när, och vem som skall erbjudas köpa den.

Det som förmodligen är det mesta attraktiva med petron, sett ur Venezuelas synvinkel, är att den baseras på den så kallade blockchain-teknologin. Den går i korthet ut på att de som skall göra affär tillsammans bildar en blockkedja, som bara de har tillgång till. I en huvudbok i systemet noteras betalningen, synlig för alla inblandade – men bara för dem – och en gång införd kan den inte ändras. 

Det behövs alltså inga banker, via det internationella betalningssystemet Swift, för att fullgöra köp och försäljning över gränserna. Och här öppnar sig en möjlighet.

Hittills har USA kunnat hålla koll på om någon bryter mot dess ensidigt införda sanktioner. Och det företag eller den bank som gör det får betala dryga böter till USA – annars utestängs de från att ha verksamhet i eller med USA. Detta har särskilt drabbat dem som har gjort affärer där Kuba varit inblandat. Bara under president Obamas presidentskap (2009-2016) utdömde USA 56 bötesförelägganden på sammanlagt över 14 miljarder dollar. Bland annat fick Ericsson böta 1,75 miljoner dollar.

Med den nya kryptovalutan petro, baserad på blockkedje-teknologin, behöver USA aldrig få reda på om betalningar sker till eller från Venezuela. Detta gör det lättare att kringgå USA:s enväldigt inrättade sanktioner. Och Venezuelas regering uttrycker förhoppningar om att kunna handla internationellt och kanske till och med kunna locka till sig utländska investeringar.

Den här aspekten av den nya kryptovalutan sägs ha fått Ryssland, som också är drabbat av USA:s sanktioner, att börja fundera på att ge ut en krypto-rubel.

Kommer då Venezuela att lyckas med sitt projekt?

Venezuela har många fiender, både inom landet och utanför. De kommer att göra vad de kan för att detta inte skall lyckas. Och USA har varnat för att de skall skärpa övervakningen, så att Venezuela inte lyckas gå förbi sanktionerna.

Och man får inte glömma vad som hänt länder som försökt sig på att komma undan USA:s inflytande. President Trump har följaktligen hotat med att USA kan komma att göra en ”humanitär invasion” i Venezuela.

Petron lanserades i början av mars, och under våren kommer det att visa sig om det blir ett framgångsrikt projekt, så att det venezuelanska folket kan komma ur kris som USA-sanktioner och inhemskt sabotage givit upphov till.