Hoppa till huvudinnehåll

Ägarkoncentrationen av medier ökar

På bara 20 år har ägarkoncentrationen inom svensk media ökat kraftigt. År 2000 fanns 28 ägare till landets runt 100 dagstidningar. Idag återstår åtta ägare. Nästan hälften av den svenska dagspressen ägs av familjen Bonnier.

Ägarkoncentrationen i den svenska mediesfären är bland de största i världen.
Artur Szandrowski

Sex ägare kontrollerar idag 98 procent av dagstidningsmarknaden i Sverige. Störst är familjen Bonnier som äger 43 procent av de prenumererade flerdagstidningarna.

Redan för tio år sedan varnade journalistförbundets dåvarande ordförande Agneta Lindblom Hulthén för ägarkoncentrationen.

– Den är ett stort bekymmer. Styrningen består inte i att ägarna ger direktiv till chefredaktören om vad som ska stå i tidningen. Styrningen består i att ägarna väljer chefer som delar deras värderingar, menar Agneta Lindblom Hulthén.

Idag har journalistförbundet en annan uppfattning. Förbundets ordförande Ulrika Hyllert anser att koncentrationen inte enbart är av ondo.

– Det är dåligt med ägarkoncentrationen, men det är sämre med en omfattande tidningsdöd, säger Hyllert till förbundstidningen Journalisten som gjort kartläggningen av ägarstrukturen.

– Vi kan inte motarbeta den ökande ägarkoncentrationen när alternativet är nedläggningar och uppsägningar. Det vore en konstig ståndpunkt, både för våra medlemmar och för demokratin. Man ska vara glad och tacksam över att det finns personer som vill äga tidningar.

Bonnier News har under de senaste åren aktivt agerat för att växa på mediemarknaden: 2019 köpte Bonniers Mittmedia med 28 lokaltidningar, bland dem Östersundsposten, Sundsvalls Tidning, Gefle Dagblad, Borlänge Tidning och Falu-Kuriren.

Proletären
Källa: Journalistförbundet

Tidigare i år köpte Bonnierkoncernen, som ju också äger svensk morgonpress stora flaggskepp Dagens Nyheter, också Hall Media med bland annat Jönköpingsposten och Falköpings Tidning. Via de 43 dagstidningarna sprids Bonniers röst nu till runt 500.000 tidningsprenumeranter runt om i Sverige. Räknar man in de 45 Bonnierägda tidskrifterna, bland annat Allt om Mat och ytterligare fyra Allt om-tidningar samt Teknikens Värld och Vi Föräldrar, så ökar Bonniers inflytande ännu mer.

– En del av priset vi fått betala för att fortsatt ha lokala nyhetsmedier har varit en ökad ägarkoncentration. Vi har att välja mellan två dåliga alternativ, och då väljer vi det minst dåliga, säger Ulrika Hyllert.

De åtta stora tidningsägarna i Sverige är, förutom Bonniers, norska Schibsted Media som äger 13 dagstidningar, bland dem Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Norrköpings Tidningars Media AB (NTM) äger 17 morgontidningar, bland annat Östgöta Correspondenten samt Norrbottens-Kuriren och Norrländska Socialdemokraten.

Gota Media AB äger tolv tidningar, bland dem Barometern, Blekinge Läns Tidning och Borås Tidning. Nya Wermlands-Tidningen AB ägs av den starkt högerinriktade familjen Ander som har intressen i 14 dagstidningar och tidningsägare. Bland annat ett 25-procentigt aktieinnehav i PNV Media som äger Göteborgs-Posten. PNV ägs i sin tur till 70 procent av norska företaget Polaris, som i sin tur ägs av Schibsted (29 procent) och NWT-koncernen.

Övriga ägare är Västerbotten-Kurirens Media AB (två tidningar), Centerpartiet som äger Skånska Dagbladet och Haparandabladet Media AB, som äger lokaltidningen med samma namn.