Hoppa till huvudinnehåll

Axfood håvar in miljarder under inflationen

Matjätten Axfood, som bland annat äger livsmedelskedjan Willys, kan redovisa en vinst på tre miljarder kronor under 2022. Nu kan aktieägarna, däribland en av Sveriges rikaste kvinnor, Antonia Ax:son Johnson, kamma hem 1,7 miljarder i aktieutdelningar.

Enligt Axfood växte koncernen med dubbelt så mycket under 2022, jämfört med matmarknaden i stort.
Pressbild/Axfood

Matjätten Axfood, som äger kedjorna Willys, Hemköp, Tempo och logistikföretaget Dagab, gör en vinst på 3,1 miljarder kronor under 2022. Detta står klart efter den senaste kvartalsrapporten från koncernen.

Axfoods vinst innebär en ökning på 14,7 procent jämfört med 2021. Räknar man bort så kallade ”jämförelsestörande poster”, landar vinsten istället på 3,2 miljarder. En ökning med hela 20,1 procent jämfört med 2021. Den totala omsättningen för Axfood var 73,5 miljarder, en ökning med 26,9 procent.

En stor bidragande faktor till Axfoods miljardvinst är rusningen mot deras lågprisjätte Willys, som ökat sin omsättning med hela 23 procent under 2022.

Pressbild/Axel Johnsson
Antonia Ax:son Johnson har, genom sin pappas förmögenhet, blivit en av Sveriges rikaste personer och äger mer än hälften av aktierna i Axfood

Trots att Axfoods vinst för fjärde kvartalet var mindre än väntat – ”bara” 502 miljoner kronor – planerar koncernen att höjda utdelningen så att den motsvarar 74 procent av vinsten. Ägarna, däribland en av Sveriges rikaste personer, Antonia Ax:son Johnson, får därmed dela på strax under 1,7 miljarder kronor.

Samtidigt som Axfood ökar vinsten och höjer utdelningen till aktieägarna får anställda i butikerna räkna med en reallönesänkning. Fackförbunden Handels krav är nämligen i nivå med LO-samordningens på 4,4 procents lömeförhöjning – långt under inflationen.

I Axfoods kvartalsrapport konstateras att priset på mat i snitt ökat med 18,2 procent under 2022, enligt SCB. Klas Balkow, Axfoods vd, pekar på att kriget i Ukraina ”orsakat störningar i varutransporterna och kraftiga prishöjningar från leverantörerna”.

Samtidigt menar företaget att priserna kan komma att höjas ytterligare under början av 2023. Något Klas Balkow också bekräftade i en intervju med Sveriges Radio den 6 februari. ”Tillväxten har kompenserat för de kostnadsökningar vi haft, främst fortsatta prishöjningar från våra leverantörer som ännu inte fullt ut reflekterats i priset mot konsument”, skriver Klas Balkow i årsrapporten.

Klas Balkow själv lär inte drabbas särskilt hårt av de höjda livsmedelspriserna. Hans årslön uppgick 2021 till 18 miljoner kronor – plus en kapitalinkomst på 7 miljoner.

Läser man det finstilta i Axfoods kvartalsrapport framgår att vinsten skulle varit betydligt högre om företaget inte använt sig av både av- och nedskrivningar (se faktaruta). Exkluderar man dessa poster, som ofta används för att sänka de redovisade vinsterna för ett företag, så blir Axfood årsvinst 5,7 miljarder kronor. Alltså 2,5 miljarder mer än vad Axfood skriver i början av sin årsrapport.

Fakta:

Avskrivningar och nedskrivningar:

När ett företag går med vinst kan de använda olika redovisningsprinciper för att samtidigt redovisa förluster, fast då endast på pappret. Låt säga att ett företag köper en maskin för en miljon kronor. Företaget kan sedan, varje år, skriva av 100.000 kronor i värde för denna maskin. Denna summa bokförs sedan som en minuspost i årsredovisningen.

På detta sätt kan företag skatteplanera, helt inom lagens gränser, genom att redovisa förluster för inköp som gjorts flera år tillbaka i tiden. Avskrivningar gäller för allt mellan byggnader, bilar, maskiner och inventarier.

Principerna för avskrivningar baserar sig på vad som anses som ”god redovisningssed”.