Hoppa till huvudinnehåll

Hemlöshet: Bostad först – offentligt projekt med begränsningar

Ett initiativ i Göteborg som har fått viss uppmärksamhet är Bostad först. De har lyckats hjälpa en del hemlösa in på bostadsmarknaden, men begränsningarna är tydliga.

Stadsmissionens brödkö en kylig februarimorgon. Här trängs unga som gamla av blandad etnicitet.
Artur Szandrowski

En noterbar detalj i Socialstyrelsens kartläggning är att Göteborg toppar den nationella ”listan” med 3.802 människor i hemlöshet – ungefär 600 fler än i Stockholm, som har nästan dubbelt så många invånare. 839 personer befann sig i akut hemlöshet, en ökning från 2011 års 717 personer.

Den nollvision Göteborg har sedan 2015 (Stockholm saknar sådan) är med andra ord långt ifrån uppnådd.

Personer som fått någon typ av insats för bistånd till socialt boende har ökat överallt i staden de senaste åren och uppgick till 3.642 fall 2016 (2013: 3.020 fall). Insatserna är dock vanligast i de utsatta förorterna Angered och Östra Göteborg, nästan dubbelt så ofta förekommande som i andra stadsdelar.

2016 hade Angered till exempel 667 fall av sådana insatser medan Centrum och Majorna-Linné hade 223 och 323 respektive. Och det är inte bara missbruk och psykisk ohälsa som föranleder sådana insatser –till exempel var 419 av Östra Göteborgs 643 fall samma år enbart av orsaken bostadslöshet.

Ett offentligt initiativ i Göteborg som fått en del medial uppmärksamhet är Bostad först. De hjälper hemlösa, ofta personer med missbruksproblematik, att ordna bostad – detta enligt principen att bostaden är det första steget till ett värdigt liv,sedan kommer avvänjning och eventuellt även arbete.

Många kommer från akutboenden och får ekonomiskt bistånd. Lägenheterna kommer från den ”vanliga bostadsmarknaden” och i stort sett allihop är ur allmännyttans bestånd. 

Brukaren får också stöd av ett team med att klara sitt boende, göra hyresinbetalningar och liknande.

I dagens läge har de 67 brukare runtom i Göteborg.

Bostad försts begränsningar är tydliga. De har under sin femåriga existens knappt haft möjlighet att hjälpa en bråkdel av Göteborgs hemlösa.

Allmän bostadsbrist och att fler och fler lägenheter försvinner ur allmännyttans bestånd gör det ännu svårare för offentliga initiativ. Liknande projekt i Stockholm, Karlstad och Norrköping brottas med samma problem. 

Mindre relevant ur ett bostadspolitiskt perspektiv, men intressant i sammanhanget är att det enligt Göteborgs-Posten har förekommit stora problem på arbetsplatsen Bostad först som även gått ut över brukarna. Under en period ska åtta av 14 anställda ha slutat.

Fakta

Hemlöshet i siffror

 • 33.250 personer i Sverige befinner sig i någon form av hemlöshet enligt Socialstyrelsen. 2011 var siffran 30800. (EU-migranter och så kallade ”papperslösa" är inte med i kartläggningen.)
 • 5935 av dessa befinner sig i akut hemlöshet. 2011 var siffran 4500. Av dessa var 3212 män och 2188 kvinnor.
 • 57 procent av alla hemlösa är svenskfödda. Av de 43 procent som är födda i utlandet har nästan hälften befunnit sig i Sverige längre än 8 år.
 • 23 procent av de utlandsfödda hemlösa har befunnit sig i Sverige i upp till två år.
 • 1900 vräkningar genomfördes av Kronofogden i Sverige under 2017. Ytterligare 3400 hushåll riskerade vräkning.
 • 392 barn förlorade sina hem i samband med dessa vräkningar. En marginell ökning från 2016 (387 barn) och långt ifrån den nollvision som infördes i Sverige 2008.
 • Fyra av tio vräkta barnfamiljer hade hyresskulder på mindre än 10.000 kronor.
 • 39 procent av Sveriges hemlösa är mellan 18 och 34 år gamla. En ungefär lika stor andel (37 procent) av dem som befinner sig i akut hemlöshet är i samma åldersgrupp.
 • 40 procent av dem som befann sig i akut hemlöshet, det vill säga cirka 2.300 personer, hade barn under 18 år. 850 fler personer än 2011.
 • 8 procent av kvinnorna och 5 procent av männen som befann sig i akut hemlöshet hade lön från regelbundet eller tillfälligt arbete som vanligaste inkomstkälla.
 • 28 procent av alla som befinner sig i någon typ av hemlöshet (omkring 9.400 personer) har gjort det i fyra år eller längre. 
 • 3302 hemlösa, eller cirka tio procent, har varit det i tio år eller längre. En tredjedel av dem uppges ha behov av stöd och behandling för sina missbruk.

Källor: Socialstyrelsen, Hem och Hyra.