Hoppa till huvudinnehåll

Doin' the omoralisk schlagerfestival

När årets Eurovision-tävling i maj ska hållas i Tel Aviv försöker Israelanhängarna utmåla Israel som ”regionens enda demokrati”, och en fristad för HBTQ-människor. Gå inte på propagandan! Här är faktan som visar att Israel är en rasistisk apartheidstat och ockupationsmakt.

Bojkotta Eurovision i Israel!
Proletären

Folkfördrivning och ockupation

Redan i det arabisk-israeliska kriget 1948 erövrade Israel delar av det enligt FN:s delningsplan arabiska området i Palestina. 700.000 palestinier fördrevs från sina hem. Sedan sexdagarskriget 1967 ockuperar Israel hela det palestinska territoriet, Västbanken och Gaza, samt syriska Golanhöjderna.

FN:s generalförsamling, FN:s säkerhetsråd liksom Internationella domstolen i Haag är överens om att Israel ockuperar Västbanken och Gaza. (Israel hävdar att Gaza sedan 2005 inte längre är ockuperat, men enligt FN har Israel i praktiken kontroll över territoriet.)

Oavsett vad man anser om FN:s delningsplan från 1947, arabstaternas inblandning i inbördeskriget 1948 eller orsakerna till sexdagarskriget så är ockupationen illegitim.

Rasism och diskriminering

Enligt ett tillägg i grundlagen som antogs 2018 är Israel ”det judiska folkets nation” som ger ”det judiska folket unik rätt till självbestämmande”. Lagen fastställer att judiska bosättningar har ”nationellt värde” och ska uppmuntras.

Enligt den israeliska människorättsorganisationen Adalah finns över 50 lagar som direkt eller indirekt diskriminerar israeliska medborgare av arabiskt ursprung. Skolan i Israel är uppdelad i två system, för judar respektive araber (både kristna och muslimer). Arabiska studenter får i genomsnitt 42 procent mindre resurser än judiska studenter, enligt en granskning i Haaretz.

93 procent av marken i Israel är ägd av den israeliska staten eller av fonder som Judiska nationella fonden, som köper upp mark exklusivt för judar. Därutöver finns många legala hinder för palestinier att köpa mark, enligt Institute for Middle East understanding.

Proletären

Apartheid – värre än i Sydafrika

I Västbanken tillämpas två olika rättssystem. Israeliska bosättare lyder under israelisk civil lag, medan palestinier lyder under israeliska militärlagar (och vissa palestinska civila lagar). Hela 99,7 procent av de palestinier som ställs inför rätta i militärdomstolarna döms (Haaretz, 2011).

Enligt en FN-rapport (FN, A/HRC/25/67) från 2014 gör sig Israel skyldig till rasdiskriminering, apartheid och tortyr av palestinier. I en FN-rapport från 2013 beskrivs apartheidsystemet som i några avseenden mer långtgående än det sydafrikanska apartheidsystemet.

Palestinier kan inte röra sig fritt, utan måste ständigt passera militärens checkpoints. Israel har byggt en barriär genom Västbanken, bestående av både betongmurar, taggtrådar och militära kontrollposteringar. Barriären, som är totalt 708 km lång, skär rakt igenom palestinska områden och totalt 90.000 palestinier har fördrivits under bygget, enligt Haaretz. Palestinier är förbjudna att resa på vissa vägar.

Bosättarkolonialism

Israel har i strid med internationella lagar upprättat bosättningar på ockuperad mark ända sedan kriget 1967. Alla bosättningar på ockuperad mark bryter mot Genevekonventionen, men trots upprepad kritik från FN fortsätter Israel att bygga nya bosättningar.

Palestinier fördrivs för att ge plats åt bosättningar. Under 2018 förstördes 538 palestinska hem och byggnader i Västbanken och Östra Jerusalem, enligt Abdullah Hourani Center for studies and documentation.

Idag finns runt 125 regeringssanktionerade bosättningar och ett hundratal ”utposter”, icke-sanktionerade bosättningar, med totalt närmare 800.000 invånare på ockuperat territorium. Många bosättare är beväpnade och trakasserar regelbundet palestinier, samt bränner och förstör palestinska olivodlingar.

Omänsklig blockad

År 2005 lämnade de israeliska ockupationstrupperna Gazaremsan och de israeliska bosättningarna i Gaza revs. Sedan 2007 är Gaza utsatt för en luft- havs- och landblockad som i praktiken är en belägring. Blockaden innebär, enligt FN, att Gaza i praktiken fortfarande är ockuperat av Israel.

Enligt en FN-rapport från 2009 har blockaden orsakat en långvarig allvarlig humanitär kris. Gazas bruttonationalprodukt har halverats, arbetslösheten är uppemot 50 procent och enligt välgörenhetsorganisationen Oxfam har en miljon Gazabor inte tillräckligt med mat – trots att de får stöd av hjälporganisationer. I april 2018 räckte elförsörjningen till fyra timmar el per dag. Israel stoppar eller försvårar importen av byggnadsmaterial och mediciner, enligt FN.

Gazas fiskare hindras från att fiska i 85 procent av det vatten som enligt Osloavtalet tillhör Gaza, enligt Oxfam.

Våld och terror

Ockupationen av Palestina präglas av våld och terror mot den palestinska befolkningen. Med jämna mellanrum anfaller Israel Gaza. I bombkampanjen 2014 (Operation Protective Edge) dödades 2251 palestinier, varav majoriteten civila, enligt UNHRC.

Under protesterna mot Gazablockaden 2018 dödades över 150 palestinier, inklusive 30 barn och två journalister. Därutöver skadades minst 10.000 palestinier, många av israeliska krypskyttar längs Gazagränsen. Läkare utan gränser beskriver det israeliska våldet som ”oacceptabelt och inhumant” och många av skottskadorna som ”extremt komplexa”, där amputation är enda lösningen.

I Västbanken dödas eller skadas palestinier regelbundet av både israelisk militär och bosättare. Enligt FN-organet OCHA fyrdubblades bosättarvåldet mot palestinier åren 2006-2014. 90 procent av de fall av bosättarvåld som anmäls till israeliska myndigheter, undersöks inte ens av polisen.

Tillsammans reser vi motstånd – Bojkotta Israel!

Israel och Palestina är inte två jämnbördiga parter. Israel är en ockupationsmakt och palestinierna har rätt att göra motstånd i enlighet med folkrätten. Enligt FN:s resolution 3070, har alla folk rätt att göra motstånd mot kolonialism och utländsk ockupation, med alla till buds stående medel, inklusive väpnad kamp.

Ockupationen av Palestina har pågått i totalt 70 år och kommer att fortsätta att pågå om inte omvärlden reagerar. De senaste åren har BDS-rörelsen för bojkott, avinvesteringar och sanktioner mot Israel vuxit. Den israeliska högerregeringen har flera gånger uttalat frustration mot bojkottens konsekvenser.

Förutom bojkott av israeliska varor kräver bojkottrörelsen också en kulturell och idrottslig bojkott – alltså inget utbyte mot den israeliska ockupationsmakten. Kravet på bojkott av israeliska varor delas av många israeliska fredsorganisationer och så gott som alla palestinska motståndsorganisationer.

Den sydafrikanska apartheidstaten föll efter åratal av motstånd på hemmaplan, och internationell solidaritet runt om i världen. Den internationella bojkottkampanjen och isoleringen av Sydafrika var avgörande för apartheids fall. Nu är det dags att få ännu ett apartheidssystem på fall. Kräv att Sverige ska bojkotta Eurovision Song Contest i Tel Aviv!