Hoppa till huvudinnehåll

FN-dokument: Hållbar utveckling kräver ett nytt ekonomiskt system

För att stoppa klimatförändringarna och ge människor ett bra liv i ett hållbart samhälle krävs att vi överger dagens ekonomiska modell, menar finska forskare som skrivit ett underlag för FN:s hållbarshetsrapport 2019.

Pixabay

Det ekonomiska systemet måste ändras i grunden för att stoppa den negativa klimatutvecklingen och uppnå ett hållbart samhälle. Det menar finska forskare som arbetat fram ett underlag för FN:s hållbarhetsrapport 2019.

Forskarna på BIOS forskningsenhet i Helsingfors, Finland, fick i uppdrag att arbeta fram ett underlag för FN:s hållbarhetsrapport 2019. I underlaget, ett dokument på åtta sidor, skriver sex forskare i ämnen som nationalekonomi, ekonomisk hållbarhet och ekologi att ekonomierna ”behöver ändra sättet som energi, transporter, livsmedel och bostäder produceras och konsumeras på”.

Forskarna beskriver mänsklighetens utmaningar. Förutom pågående klimatförändringar, förluster i biodiversiteten och andra miljöfaror, ser vi ökad ojämlikhet, ökad arbetslöshet, långsam ekonomisk tillväxt, ökande skuldsättning och regeringar som saknar verktyg för att sköta ekonomin.

Kanske måste den ekonomiska modell som dagens borgerliga nationalekonomi vilar på överges, resonerar forskarna. 

Dagens marknader, med inriktningen på frihandel, kan inte genomföra de förändringar som behövs för att stoppa den här utvecklingen, menar forskarna. Utsläppsrätter och priser på koldioxid hjälper inte. Istället krävs stark politisk styrning, en omfattande vision och en noga koordinerad plan. Som exempel tar de USA:s rymdprogram och månlandningen som enbart kunde genomföras tack vare enorma statliga investeringar och en noga planerad ekonomi.

Forskarna ifrågasätter också dagens borgerliga ekonomiska devis om ”en statsbudget i balans”, som de menar gör det omöjligt för stater att göra stora satsningar på hållbara lösningar. Kanske – resonerar forskarna – måste den neoklassiska skolan inom ekonomin, alltså den teoretiska ekonomiska modell som hela dagens borgerliga nationalekonomi vilar på, överges.

Enligt forskarna har ingen ”bred applicerbar ekonomisk modell” utvecklats för att klara mänsklighetens kommande utmaningar. Men de gör ändå ett försök att beskriva hur ett framtida hållbart samhälle skulle behöva se ut:

  • Självständiga ekonomier och samhällen som på ett reglerat sätt handlar med varandra för att trygga livsmedelsförsörjning, och inte utifrån frihandelsprinciper.
  • Ekonomin ska användas som ett verktyg för att säkra ett gott liv för människor istället för att vara ett självändamål.
  • I rika länder kommer köpkraften att minska, men rikedomarna istället vara mer jämnt fördelade.
  • Människor i alla länder måste ha tillgång till meningsfulla arbeten och alla måste känna att en eftersträvansvärd framtid byggs på kollektiv grund.
  • Avgörande internationella institutioner som Världsbanken (IMF), som av forskarna beskrivs som ”kända för sin privatiseringspolitik”, måste ”omkonfigureras” för att bättre tjäna det nya samhället.

Läs hela forskarnas dokument här.