Hoppa till huvudinnehåll

”Försäkringsbolagen är helt beroende av privatiserad sjukvård”

Ekonomihistorikern John Lapidus, som skrivit boken Vårdstölden, ser hur vi rör oss mot en tudelad välfärd, en för dem med resurser och möjligheter och en annan för dem utan.

John Lapidus
August Eliasson/Proletären

Vad gör det med vårt samhälle när 650.000 personer har tecknat en privat sjukförsäkring?

Utifrån denna frågeställning tar ekonomihistorikern John Lapidus sig an välfärdssystemens nyliberala utveckling. I somras kom boken Vårdstölden, som är en populärvetenskaplig framställning av författarens egen forskning.

– Vi har en hälso- och sjukvårdslag som anger att vård ska ges på lika villkor, säger John Lapidus till Proletären. Samtidigt ser vi tydligt hur lagens intention är hotad av en framväxande privat vårdsektor.

John Lapidus menar att vi rör oss mot en annan typ av välfärdsmodell, där en tudelad välfärd uppstår. En välfärd för dem som har resurser och möjligheter och en annan för dem som är mindre bemedlade.

Tio procent av den vuxna befolkningen har idag en privat sjukförsäkring.

I Vårdstölden visar Lapidus tydligt hur denna utveckling underlättas av olika former av statliga subventioner.

– Det handlar dels om rena skatteavdrag på försäkringarna, men även indirekt – som exempelvis på privata Capio Lundby sjukhus, där det offentliga betalar för infrastrukturen som hyror och lokaler och där försäkringspatienterna kommer in från sidan.

John Lapidus beskriver situationen som en slags omvänd behovsprövning där de rikas behov prövas och staten ordnar med olika typer av avdrag och understöd. Därmed urholkas skatteunderlaget och den offentliga välfärden går miste om resurser.

De privata sjukvårdsförsäkringarna möjliggörs av att en stor del av den offentligt finansierade vården sker i privat drift. Det är allt från vårdcentraler som ägs av företag som Capio, Achima Care och Praktikertjänst till dagkirurgiska enheter, som redan nämnda Capio Lundby sjukhus i Göteborg och på andra specialistläkarmottagningar som exempelvis Cityakuten i Stockholm. Två av tre vårdcentraler i Stockholms län drivs av privata aktörer.

– Jag skulle säga att försäkringsbolagen är helt beroende av privatiserad sjukvårdsdrift. Utan dessa hade de inte haft någonstans att skicka sina patienter. Det går ju inte att komma till offentliga Sahlgrenska sjukhuset och vifta med en privat försäkring.

– De krafter som är emot utvecklingen har hittills varit ganska så tystlåtna. Men det finns ju ett antal dagspolitiska åtgärder att ta till.

John Lapidus beskriver hur ett första steg för att bromsa framväxten av en tudelad välfärd skulle vara att helt ta bort möjligheterna till skatteavdrag på sjukvårdsförsäkringen. Ett andra steg skulle kunna vara en sorts stopplag som tvingar vårdgivarna att välja att antingen ha försäkringspatienter eller driva offentlig vård.

– Inom exempelvis socialdemokratin har det funnits en stor skillnad mellan retorik och praktik. Många gräsrötter är motståndare till utvecklingen men ledningen har haft en vacklande inställning.

Det finns många brister i svensk sjukvård och de blir fler ju mer som privatiseras. Samtidigt finns det kommersiella intressen, med en egen agenda att kritisera den offentliga vården. John Lapidus håller med:

– Vi får hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det finns brister i vården och det finns de som brinner för att försöka rasera och underminera den offentliga sektorn.

Den som har intresse av sjukvårdsfrågor och även vill förstå hur en tudelad välfärd växer fram bör inte avskräckas av bokens omslag. Vårdstölden rekommenderas varmt.