Hoppa till huvudinnehåll

Forskare larmar: Arbetare dör av farligt krom

Många arbetare dör i cancer för att Sverige vägrar sänka gränsvärdet för sexvärt krom. Sverige följer EU-standard medan andra länder sänkt gränsvärdet kraftigt.

Svetsare inom stålindustrin är en yrkesgrupp som riskerar att utsättas för farliga doser av sexvärt krom.
Pexels/genrebild

Varje år exponeras cirka 18.000 arbetare för sexvärt krom på sina arbetsplatser i Sverige. Det är bland annat svetsare och arbetare i stålindustrin. Störst risk att drabbas löper de som svetsar i rostfritt stål.

Nu slår forskare larm om riskerna med sexvärt krom som är krom som oxiderat och tappat sex elektroner, vilket gör att det lätt binder andra giftiga ämnen. Det är cancerframkallande och skadar också kroppens viktiga organ som lever, njure och luftvägar.

Det finns inget säkert gränsvärde för sexvärt krom. Enligt forskarna ger exponeringen varje år ett 20-tal lungcancerfall per 1000 arbetare som utsatts för giftet i 40 år.

– Nivån för sexvärt krom i Sverige är idag femhundra gånger högre än vad vi normalt accepterar för cancerframkallande ämnen utomhus. Man måste jobba för att få nivåerna så låga som möjligt, sade Karin Broberg, professor i arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet, i samband med att rapporten SafeChrom släpptes i förra veckan.

Forskarna har tagit prover på 116 arbetare som exponeras för sexvärt krom på 15 arbetsplatser i Sverige; svetsare samt arbetare inom den kemiska processindustrin och arbetare i stålindustrin.

I Sverige har gränsvärdet för exponering av sexvärt krom satts till fem mikrogram per kubikmeter luft. Det är också EU:s normalnivå. Gränsvärdet i Sverige är betydligt högre än i andra länder.

2020 sänktes gränsvärdet i Danmark till 1 mikrogram (mg) per kubikmeter luft, och den 1 juli 2024 kommer det att sänkas ytterligare, till 0,25 mikrogram. Då är det svenska gränsvärdet 20 gånger högre än det danska. I Frankrike och Holland gäller också 1 mg och i USA rekommenderar arbetsmiljömyndigheten ett gränsvärde på 2 mg.

Cirka 18.000 arbetare exponeras varje år. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen handlar det om 1000 arbetare i stålindustrin, knappt 1000 inom färgindustrin och ett 50-tal inom som arbetar med att impregnera trä. Övriga är svetsare och byggnadsarbetare som arbetar med cement och betong som utsöndrar sexvärt krom.

En sänkning av gränsvärdet motarbetas av starka kapitalintressen. 2019 publicerade till exempel European Committee for Surface Treatment (Cets), som samlar de nationella branschföreningarna inom ytbehandlingsindustrin, en rapport som hävdar att ”krom 6 är cancerogent men inte farligt”.

Rapporten hävdar att normal användning av sexvärt krom idag inte utgör några hälsorisker. Och i officiella dokument från EU (Chromium-VI-factsheet) heter det bland annat att EU infört åtgärder kring Cr(VI) ”trots att exponeringen för medborgarna är mycket begränsad”.