Hoppa till huvudinnehåll

Hemtjänstpersonal protesterar mot minutplanering

Utanför Vårgårdas kommunhus samlades förra onsdagen hemtjänstpersonal för att protestera mot kommunens schemaplanering.

På hemtjänstpersonalens plakat stod det bland annat "Kvalitet på vården är viktigare än ekonomi", "Höj våra löner!" och "Politiker – prioritera rätt, vården blöder".
Morgan Melgaard

Förra onsdagen, 8 mars, anordnade hemtjänstpersonalen i Vårgårda en protest mot minutstyrningen inom verksamheten. Undersköterskan Victoria Karlsson, som jobbat i hemtjänsten i över nio år, var en av arrangörerna och riktade kritik mot tjänstemännen och politikerna i Vårgårda kommun.

– Under de senaste åren, vad har ni gjort för de äldres trygghet, frågade hon sig utanför kommunhuset.

Några dagar innan protesten berättade de anställda för Alingsås tidning om deras arbetssituation och att minutplaneringen gör så att de äldre far illa.

– En äldre kan få fem minuters besök på morgonen och då ska den hinna klä på sig och ta sin medicin, och man ska hinna fråga hur den mår. Det är så pressat och det drabbar de äldre. På en dag mellan 7-16 kan det vara fem olika personal hos en brukare. De äldre säger: ”Jag vet aldrig vem som kommer”. De får heller inte träffa sina kontaktpersoner, jag är själv kontaktperson åt fem som jag aldrig träffar, sa Victoria Karlsson till Alingsås tidning då.

Minutplanering inom hemtjänsten förekommer i nästan varje svensk kommun med hemtjänst. Kritiken mot den detaljstyrda schemaläggningen är att den sällan ser till de äldres behov, och att varje besök varierar i tid beroende på den äldres dagsform. Att arbetsgivaren pressar personalen med hjälp av fasta tidsmallar, för till exempel en dusch eller promenad, skapar i sin tur ofta stress, en hög arbetsbelastning och en känsla av otillräcklighet hos personalen.

– Vi kan vara planerade i fyra-fem timmar utan paus att gå på toaletten. Man får ta tiden från vårdtagaren, sa Alise Issa, som jobbar som vårdbiträde inom hemtjänsten i Vårgårda.

Personalen är också kritiska mot de kommunala lönerna och lönespridningen inom kollektivet.

– Jag har varit här i många år och sen kommer det in nya och kan få 3.000 kronor mer. Det är en sådan förnedring. Jag är ensamstående småbarnsförälder och har svårt att få det att gå ihop. Min lön har knappt höjts något, berättade Alise Issa.

Under protesterna utanför kommunhuset den 8 mars fick vårdpersonalen stöd från personer med anhöriga inom hemtjänsten. Martin Larsson berättade för Alingsåstidningen om sin mamma, som beviljats hemtjänst i Vårgårda.

– Hon är 94 år och vill ha mer insatser men har fått höra att hon är för frisk. Förr fick hon gå ut 30 minuter men det har de dragit ner. Nu tycker hon det knappt är lönt att gå ut för det tar fem minuter innan hon kommit ner med hissen. Så jag tycker att det är bra att personalen demonstrerar, sa Martin Larsson.

På plats var också Arne Olsson (KD), nytillträdd ordförande i omsorgsutskottet i Vårgårda kommun, som var en av de som personalen riktade sin kritik mot.

– Rent allmänt tycker jag att det är ett misslyckande för kommunen att personalen känner att den måste stå på sin rast utanför kommunhuset och föra fram sina synpunkter till chefer och politiker. Jag hade önskat att det gått att lösa på ett annat sätt, sa Olsson.

Vårgårda kommun har tidigare fått kritik av Ivo på grund av bristerna i den kommunala äldreomsorgen, fast då för vården på särskilda boenden (Säbo).

Enligt Ivo fanns det fall där patienter avlidit i ensamhet för att vak inte satts in i rätt tid. I 77 procent av alla granskade fall fanns det heller ingen dokumentation på ett läkarsamtal när den äldre övergått till palliativ vård vilket gjorde att personalen inte visste vilken typ av vård som skulle erbjudas till den äldre.

Vårgårda kommun menar att bristerna ska vara åtgärdade i slutet på maj.