Hoppa till huvudinnehåll

Ludvikahem säljer ut fastigheter värda 205 miljoner

I 50 av landets kommuner ligger det beslut om att sälja allmännyttiga bostäder under 2020. Med beslutet som finns i Ludvika kommun kommer antalet öka till 51.

Ludvikahem har lagt fram rekommendationer till kommunfullmäktige att sälja ut tre kommunala fastigheter.
Ludvikahem

Det kommunala bostadsbolaget Ludvikahem har lagt fram rekommendationer till Ludvika kommunfullmäktige att sälja tre kommunala fastigheter. Ett beslut som väntas klubbas den 1 juni.

Motiveringen till försäljningen är att Ludvikahem har ”ett ökat kapitalbehov för både renoveringar och nyinvesteringar.” Och det är mycket pengar som står på spel. Varje år ger fastigheterna 21 miljoner i hyresintäkter och deras sammanlagda taxeringsvärde beräknas till 154 miljoner.

Utförsäljningar av allmännyttan fråntar kommunerna möjlighet att ta sitt ansvar gällande allas rätt till ett hem. I många kommuner har det också lett till högre hyror och sämre underhåll.

Proletären ringde upp styrelseordförande för Ludvikahem, Ingvar Henriksson (S).

Går det att lösa pengabehovet på något annat sätt än via en försäljning av allmännyttan? Till exempel via belåning?

– Nej. Det går inte.

För att?

– Kommunen är redan belånat till toppen och vi måste ha mer utrymme. Försäljningen kommer i längden gynna Ludvikahem eftersom vi kan betala av lånen vi redan har.

Holmsund Invests tidigare samarbetspartner – bolag som lurar pensionärer

Men finns det inte någon negativ aspekt av att kommunen säljer delar av allmännyttan?

– Det är ingen som ställer denna fråga när vi bygger nya fastigheter. Vi måste ha utrymme för det, vilket vi inte har just nu, och det är ingen privat aktör som bygger nytt. Ludvikahem har ett uppdrag att vara en aktiv fastighetsägare och vi kan inte låna hur mycket som helst.

Köparen blev offentlig i början av maj. Det kommer bli gävlebon Fredrik Funcke, som via sin koncern Holmsund Invest, köper fastigheterna för 205 miljoner.

Ludvikahem har ett krav på att köparen måste beskriva ett ”sociala engagemang och förmåga att bidra till en positiv utveckling av Ludvika”. Men eftersom försäljningen av de tre fastigheterna till stor del skett i det dolda finns det ingen möjlighet att se vad Fredrik Funcke eller de andra buden svarat.

Proletären har begärt ut såväl budgivarna som deras svar men Ludvika kommun, Ludvikhem eller Svefa (bolaget som administrerat försäljningen) vägrar att lämna ut några handlingar. Detta trots att försäljningen skett via en öppen marknad.

I dagsläget är det alltså omöjligt för Ludvikas medborgare att ta ställning till vem av köparna som kan tänkas vara den mest passande som köpare till fastigheterna.

– Vi har bara hört bra vitsord om Fredrik Funcke. På grund av corona kan vi inte träffas hur som helst, men jag kan inte se något annat än att han är bra köpare av fastigheterna, avslutar Ingvar Henriksson.